Co je to nástroj Dell QuickSet?

Co je to nástroj Dell QuickSet?


Obsah:

 1. Přehled
 2. Klávesové zkratky a funkce
 3. Časté dotazy – měřič stavu baterie

Nástroj Dell QuickSet poskytuje snadný přístup ke konfiguraci nastavení správy napájení, ikon, velikosti písma, jasu obrazovky, ovládání hlasitosti a řady dalších funkcí u většiny systémů Dell. Pokud nástroj QuickSet není přítomen, vyhledejte pokyny v uživatelské příručce (nachází se na domovské stránce podpory produktu Dell).


Poznámka: Na starších systémech lze nástroj Quickset stáhnout z části aplikací umístěné v části Ovladače a soubory ke stažení na webové stránce podpory Dell.

1. Přehled

Poznámka: Některé klávesové kombinace, například FN + F10 (vysunutí disku CD) nebudou v systému Windows fungovat, dokud nebude nainstalován nástroj Quickset.

Nástroje Dell QuickSet představují sadu softwarových aplikací, které zajišťují přenosným počítačům Dell vylepšené funkce. Tento software zajišťuje snadný přístup k několika funkcím, které za normálních okolností vyžadují několik kroků. Mezi jeho funkce patří:

 • Ovládání jasu a zvuku pomocí klávesnice
 • Ovládání řízení spotřeby
 • Informace o baterii
 • Změna velikosti ikon
 • Povolení/zákaz bezdrátové sítě

Ke všem těmto funkcím je možný přístup prostřednictvím jediné ikony dole na systémové liště Windows – u většiny systémů se nachází v pravém dolním rohu obrazovky vedle data a času.

Umístění ikony Quickset


Zpět na začátek


2. Klávesové zkratky a funkce

Zde je seznam všech vyhrazených tlačítek a funkčních klávesových zkratek dostupných v nástrojích QuickSet:

Klávesové zkratky
Fn + F8 Přepne obraz videa na následující možnost zobrazení. Možnosti zahrnují integrovaný displej, externí monitor a oba displeje současně.

Fn + šipka nahoru Zvyšuje jas pouze u integrovaného displeje (nikoliv externího monitoru).
Fn + šipka dolů Snižuje jas pouze integrovaného displeje (nikoliv externího monitoru).

Fn + Page Up Zvyšuje hlasitost integrovaných reproduktorů a externích reproduktorů, pokud jsou připojeny.
Fn + Page Dn Sníží hlasitost integrovaných reproduktorů a externích reproduktorů, pokud jsou připojeny.
Fn + End Zapíná a vypíná integrované reproduktory a externí reproduktory, pokud jsou připojeny.

Fn + F3 Zobrazí měřič stavu baterie

Fn + F1 Aktivuje režim hibernace.

Fn + F10 Vysune zásobník z jednotky.

Fn + F2 Zapíná a vypíná bezdrátovou kartu a kartu Bluetooth (pokud jsou nainstalovány).

Funkce

Mnoho z těchto funkcí je k dispozici bez instalace nástroje Dell QuickSet, například ovladače jasu a hlasitosti. Některé funkce, například vysunutí zásobníku CD/DVD a měřič stavu baterie, takto k dispozici nejsou. Pokud jsou však nainstalovány nástroje QuickSet, stisknutím všech příslušných kláves se zobrazí grafický indikátor.

Výběr zobrazení (FN+F8)

Pokud máte připojen externí displej, tato klávesová zkratka vám umožní procházet různé volby zobrazení. V závislosti na typu připojeného displeje se vám může zobrazit kterákoli z těchto ikon:


Zobrazit ikony po použití klávesové zkratky Fn+F8

Ovladače jasu (FN+šipka nahoru/šipka dolů)

Pokud uživatel upraví jas displeje LCD, nástroj QuickSet Utility zobrazí okno s úpravou:


Příklad – obrázek měřiče jasu

Ovladače hlasitosti (FN+PgUp/PgDn,End)

Pokud uživatel upraví hlasitost, nástroj QuickSet Utility zobrazí okno s úpravou:


Příklad měřiče hlasitosti

Měřič stavu baterie (FN+F3)

Další informace k tomuto tématu najdete v části častých dotazů v kapitole Měřič stavu baterie.

Režim hibernace (FN+F1)

Stisknutím kombinace kláves FN+F1 přejde počítač do stavu hibernace. Pokud není hibernace v nastaveních napájení vašeho počítače povolena, nástroj QuickSet vás na to upozorní a poté je třeba hibernaci na dané vyhrazené tlačítko aktivovat.

Vysunutí zásobníku CD/DVD (FN+F10)

Tato funkce bude aktivní pouze, pokud jsou nainstalovány nástroje QuickSet. Tato klávesová zkratka umožní uživateli vysunutí optické jednotky systému.

Povolení/zakázání bezdrátové sítě (FN+F2)

Pokud uživatel nastaví bezdrátový vysílač, nástroj QuickSet Utility zobrazí okno s úpravou:


Příklad – ikona bezdrátové sítě se zobrazením neaktivní a aktivní

Zpět na začátek


3. Časté dotazy – měřič stavu baterie

D: Kdy se v nastavení BIOS – sekci QuickSet zobrazí informace o stavu baterie (tj. Normální stav, Stav výstrahy I, Stav výstrahy II, Výměna nutná a Trvalá porucha)?
O: Pouze pokud se jedná o baterii značky Dell a systém BIOS je s baterií schopen komunikovat.
D: Co se stane, když baterii není možné identifikovat (jakákoli baterie jiné značky než Dell)? Poznámka: Nástroj QuickSet nedokáže stav baterie určit.
O:
 1. V systému BIOS by se v textu POST zobrazila následující zpráva:
  The *batteries* (primary, secondary, both) cannot be identified (*Baterie* (primární, sekundární, obě) nelze identifikovat). Systém nebude moci nabíjet baterie, dokud tato baterie nebude vyjmuta.
 2. Nástroj QuickSet BHM zobrazí následující zprávu:
  Unable to identify the battery (Baterii nelze identifikovat). Baterie ve vašem systému není možné nabíjet. Aby systém fungoval co nejlépe, vložte baterii značky Dell.
 3. Obrazovka nastavení systému BIOS zobrazí rovněž stejnou zprávu jako výše.
D: Co se stane, když systém nedokáže s baterií komunikovat? Poznámka: Nástroj QuickSet nedokáže stav baterie určit.
O: Nastavení systému BIOS a nástroje QuickSet BHM zobrazí zprávu:
The system cannot communicate with the battery (Systém nemůže komunikovat s baterií).
D: Co se stane, když je baterie v režimu Dočasná porucha (může být způsobena přehřátím)?
O: Nastavení systému BIOS a nástroje BHM by neprováděly nic odlišného. Zobrazí aktuální stav baterie.
D: Co se stane, když vložíte baterii při zobrazování pole stavu baterie v nastavení systému BIOS?
O: Nastavení systému BIOS obnoví (aktualizuje) informace o stavu baterie.
D: Co se stane, když je do systému v pohotovostním režimu nebo režimu hibernace vložena baterie s nízkým stavem nabití nebo v režimu trvalé poruchy?
O: Nástroj BHM se dotáže na stav baterie při obnovení z režimu S3/S4 a zobrazí příslušné okno.
 • Co se týče stavu trvalé poruchy baterie, systém BIOS by v textu POST zobrazil následující zprávu:
  Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced (U vaší baterie došlo k trvalé poruše a je třeba ji vyměnit).
  Tento postup lze použít při obnovení ze stavu hibernace (S4) nebo zapnutí ze stavu vypnuto (S5).
D: Při kterých stavech baterie zobrazí nástroj BHM okno?
O: Okno se zobrazí při následujících stavech baterie: Stav výstrahy II, Výměna nutná I & II (trvalá porucha).
D: Pokud dojde současně k poruše více baterií, jaké je pořadí priorit pro zobrazení okna nástroje BHM?
O: Nástroj BHM zobrazí okno se zprávou pro baterii, která je v horším stavu. Pokud jsou ve stejném stavu poruchy obě baterie, nástroj BHM zobrazí varování pro primární baterii.
D: Co se stane, když jsem zakázal(a) zobrazování oken, ale poté vložím novou baterii?
O: Zprávy v okně se resetují vždy při vložení baterie v normálním stavu.
D: Co se stane, když je do systému s operačním systémem Windows vložena baterie s nízkým stavem nabití nebo v režimu trvalé poruchy?
O: Systém BIOS uvědomí nástroje QuickSet a nástroj BHM se dotáže na stav primární a sekundární baterie. Nástroj BHM zobrazí okno pro baterii, která je v horším stavu.
D: Co se stane, když v systému Windows stisknete kombinaci Fn+F3?
O: Nástroje QuickSet zobrazí měřič stavu baterie, který se nezobrazil na první stránce (Stav baterie). Při výběru karty Stav baterie se budou zobrazovat informace o nabití pro baterii, která je v horším stavu. Pokud jsou primární i sekundární baterie ve stejném stavu nabití, zobrazí se stav primární baterie.

Zpět na začátek


Pokud požadujete další pomoc nebo nám chcete sdělit svůj názor, kontaktujte náš technický tým na Twitteru.
Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN291565

Datum poslední změny: 22.03.2016 15:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.