Počítač nespustí systém Windows 10

Počítač nespustí systém Windows 10Tento článek popisuje obecné odstraňování problémů u počítačů, které se správně spustí a při spuštění zobrazí obrazovku Dell BIOS, nespustí ale úspěšně systém Microsoft Windows 10. Některé příznaky počítače, na kterém nedošlo ke spuštění operačního systému:

 • Systém se spustí s funkčním obrazem a pokračuje dále po zobrazení obrazovky Dell (která se zobrazí a poté zmizí), ale nedokončí se spuštění systému Windows.
 • Po stisknutí klávesy Caps Lock se tato klávesa rozsvítí.
 • Kontrolka činnosti pevného disku může blikat, svítit nebo být vypnutá.
 • Na obrazovce se může zobrazit chybová zpráva.
 • Nejsou zobrazeny žádné diagnostické kódy a tlačítko napájení stabilně svítí v barvě běžného provozu.
 • Chybí zvuky operačního systému.

 


Obsah:

 1. Ověření, že počítač dokončí inicializaci (test při spuštění počítače)
 2. Odpojte všechna externí zařízení a proveďte restart
 3. Spuštění diagnostiky počítače
 4. Zjištění, zda se zobrazují specifická chybová hlášení
 5. Obnovení výchozí konfigurace systému BIOS
 6. Odstraňování problémů v nouzovém režimu
 7. Odstranění potíží, způsobených viry a škodlivým softwarem (malwarem)
 8. Obnovení operačního systému Windows 10
 9. Obnovení původního nastavení operačního systému

 

Tento článek je určen pro systém Microsoft Windows 10.
Operační systém změníte kliknutím níže.


Videoprůvodce: Můj počítač nespustí systém Windows 10Zpět na začátek

Ověření, že počítač dokončí inicializaci (test POST při spuštění počítače)

V mnoha případech počítač nepředá řízení operačnímu systému. Po zapnutí počítače se zobrazí obrazovka s logem společnosti Dell se sloupcem ve spodní části. Pokud se tento sloupec naplní a zmizí, počítač úspěšně dokončil test při spuštění počítače (POST).

 

Klikněte sem, pokud počítač nedokončí test při spuštění počítače.

 

Pokud není rozpoznán pevný disk, klikněte sem.

Zpět na začátek


Odpojte všechna externí zařízení a proveďte restart

Proces normálního spuštění systému Windows může být narušován některým hardwarovým zařízením. Zkuste od počítače odpojit všechna zařízení, včetně následujících:

 • Tiskárny
 • Skenery
 • Čtečky paměťových karet
 • Stojany pro malá mediální zařízení (iPod, PDA, přehrávač MP3 apod.)
 • Digitální fotoaparáty a videorekordéry
 • Úložná zařízení USB
 • Disky CD nebo DVD ze všech optických jednotek

Jedinými zařízeními, která byste měli ponechat připojená k počítači, jsou monitor, myš a klávesnice (v případě, že jde o stolní počítač).

Jakmile tento postup dokončíte, vytáhněte počítač ze zdi, vyjměte baterii z notebooku (je-li to možné) a držte tlačítko napájení zhruba 15 vteřin. Poté počítač znovu připojte do napájení a pokuste se o restart.


Zpět na začátek

Spuštění diagnostiky počítače

Pokud chcete provést diagnostiku hardwaru počítače Dell, podívejte se do článku Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy ePSA nebo PSA).
 

Poznámka: Pokud máte notebook Dell Latitude, můžete zkusit obnovit počítač pomocí vynucené metody ePSA. Další informace naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (Jak použít vynucené ePSA k obnovení z testu při spuštění počítače (POST) nebo chyby spuštění).

Zpět na začátek

Zjištění, zda se zobrazují specifická chybová hlášení

Pokuste se vyhledat další řešení na webu.
Klikněte níže na svůj oblíbený vyhledávač a popište svůj problém s uvedením jakýchkoli specifických chybových hlášení.

Vyhledat na stránkách Dell Vyhledat na stránkách Microsoft Vyhledat na stránkách Google Vyhledat na stránkách Bing Externí odkaz

Pokud se setkáte na počítači s chybovým hlášením na modré obrazovce, přečtěte si pokyny pro nejběžnější chybová hlášení na modré obrazovce a způsob jejich řešení v článku Windows 10 crashes to a blue screen (Systém Windows 10 zobrazuje modrou chybovou obrazovku).

Pokud se setkáte s černou obrazovkou, která se nepřepne do systému Windows, přečtěte si článek společnosti Microsoft Troubleshoot black screen or blank screen errors (Poradce při potížích s černou obrazovkou).


Zpět na začátek

Obnovení výchozí konfigurace systému BIOS

Je-li váš počítač nastaven tak, aby se nejprve pokusil spustit systém z jiného zařízení, může při spouštění systému Windows docházet k potížím. Výchozí konfiguraci systému BIOS v počítači obnovíte pomocí následujícího postupu:

 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell při spouštění systému tiskněte opakovaně klávesu F2, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí hlášení Entering Setup (Přechod k nastavení).
 3. V závislosti na systému BIOS může být nutné pro načtení výchozího nastavení stisknout klávesu uvedenou ve spodní části obrazovky.
 4. Systém BIOS ukončete stisknutím klávesy ESC. Při ukončování systému je nutné zvolit možnost Save and Exit (Uložit a skončit).
  Poznámka: U tabletů, které pracují v systému Windows, proveďte místo toho následující kroky.
  1. Až bude tablet zcela vypnutý, stiskněte tlačítko napájení a ihned poté stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost, dokud se neobjeví stránka konfigurace systému (BIOS) (jestliže tablet spustí systém Windows, postup opakujte).
  2. Stiskněte nebo klikněte na možnost Load Defaults (Načíst výchozí hodnoty).
  3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
  4. Pokud se tablet automaticky nerestartuje, stiskněte nebo klikněte na možnost Exit (Konec).
 
Poznámka: Jestliže obnovení výchozího nastavení systému BIOS problém nevyřeší, můžete vyzkoušet aktualizaci systému BIOS na nejnovější verzi a vyřešit problémy týkající se systému BIOS ve vašem počítači nebo tabletu. Další informace o aktualizaci systému BIOS či přechodu na jeho starší verzi najdete ve vědomostní databázi Dell v článku What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Co je systém BIOS a jak stáhnout a instalovat jeho nejnovější verzi).
 
Poznámka: Systém BIOS se může poškodit, pokud přechod na novější nebo starší verzi nebude úspěšně dokončen nebo dojde k jeho přerušení.
Poškozený systém BIOS je jedna z možných příčin, proč počítač není schopen dokončit test POST nebo v některých případech ani spustit operační systém.
Pokud počítač nebo tablet Dell podporuje obnovení systému BIOS, můžete poškozený systém BIOS obnovit pomocí metody obnovení určené pro váš počítač nebo tablet Dell. Další informace najdete ve vědomostní databázi Dell v článku BIOS Recovery options on a Dell PC or Tablet (Možnosti obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell).

Zpět na začátek

Odstraňování problémů v nouzovém režimu

Software může způsobovat nesprávné spouštění systému. Pro bližší informace o spouštění v nouzovém režimu a odstraňování problémů pomocí odstraňování problémů čistým spuštěním použijte následující odkazy:

Odstraňování problémů pomocí čistého spuštění

Čisté spuštění znamená, že se systém Windows spustí za použití minimální sady ovladačů a programů po spuštění. To pomáhá vyloučit konflikty softwaru, ke kterým může docházet po instalaci nového programu nebo aktualizace nebo po spuštění programu v systému Windows 10. Čisté spuštění lze také využít k odstraňování problémů nebo určení, který konflikt způsobuje problém.

Zpět na začátek

Odstranění potíží, způsobených viry a škodlivým softwarem (malwarem)

Váš počítač může být zasažen virem nebo jiným škodlivým softwarem. Společnost Dell doporučuje posílit ochranu počítače před škodlivými útoky pravidelnou aktualizací antivirového programu.
Zobrazit náš Průvodce pro odstranění virů a spywaru

Zpět na začátek


Obnovení operačního systému Windows 10

Pokud došlo k poškození systémových souborů, obnovením systému Windows 10 se tyto soubory přeinstalují, aniž by byla poškozena vaše data. Pokud pokus o spuštění systému třikrát selže, systém Windows 10 automaticky spustí prostředí Windows Recovery Environment (WinRE). Chcete-li obnovit systém Windows 10, postupujte následovně:
 1. Na obrazovce Choose an option (Zvolte možnost) vyberte Troubleshoot (Poradce při potížích).
 2. Na obrazovce Poradce při potížích vyberte možnost Obnovit počítač do továrního nastavení.
 3. Na obrazovce Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte možnost Zachovat soubory.
 4. Vyberte váš uživatelský účet a pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo.
 5. Vyberte možnost Obnovit.
 6. Systém Windows dokončí proces obnovení.
Zpět na začátek

Obnovení původního nastavení operačního systému

Pokud výše uvedené kroky k odstranění potíží nevyřešily váš problém, může být nutné obnovit výchozí nastavení vašeho počítače. Chcete-li obnovit operační systém a software počítače do původního továrního nastavení, přečtěte si ve znalostní bázi Dell Knowledge Base článek„Obnovení či přeinstalace systému Windows 10 v počítači Dell“.

Zpět na začátek


Kontaktujte nás


ID článku: SLN297926

Datum poslední změny: 03.07.2018 14:53


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.