Ingen POST, Ingen strøm, Ingen Video på en Dell stationær computer

Ingen POST, Ingen strøm, Ingen Video på en Dell stationær computer


 


Ingen POST, Ingen strøm, Ingen Video, Ingen opstart på en Dell stationær computer.  Hvis du har brug for hjælp til en notebook, skal du gå til How to Troubleshoot a No POST Issue on a Dell Notebook PC (Sådan foretager du fejlfinding af et Ingen POST-problem på en Dell notebook-pc) 


Indholdsfortegnelse:

 1. Definitioner.
 2. Problemer med manglende POST.
 3. Problemer med manglende strøm.
 4. Problem med manglende video.
 5. Problemer med manglende opstart.
 6. Ryd CMOS-indstillinger.
 7. Bipkoder & fejlmeddelelser.
 8. Dell Diagnostics.
 9. Yderligere oplysninger

 

1. Definitioner

 

Vi kan definere de 4 tilstande Ingen POST, Ingen strøm, Ingen video og Ingen opstart som følger:

Ingen POST (Power-On Self-Test - selvtest ved opstart)

Når der trykkes på tænd/sluk-knappen, gennemgår systemet en række interne kontroller.  Hvis nogle af disse kontroller finder fejl, starter systemet ikke til Windows, og LED-indikatorerne til diagnosticering og/eller tænd/sluk-knappens LED-indikator lyser for at indikere det potentielle problem.

Ingen strøm

Når der trykkes på tænd/sluk-knappen, tænder hverken de diagnostiske LED-indikatorer eller tænd/sluk-knappen, systemet vil ikke starte i Windows og der er ingen tegn på, at der er strøm til system, tastatur eller mus.

Ingen grafik

Når der trykkes på tænd/sluk-knappen, starter systemet og fortsætter til POST-kontrollerne, hvor du kan se, at de diagnostiske LED-indikatorer tænder kortvarigt, LED'en i tænd/sluk-knappen tænder også, og det samme gør tastaturets LED'er, men der er ikke tegn på video på skærmen/skærmbilledet.  Du kan høre login-melodien for Windows, men skærmen er blank.

Ingen start

Når systemet har indlæst Dell-velkomstskærmen, og derefter afsluttet POST-kontrollerne, slukker Dell-velkomstskærmen og systemet overgår til operativsystemet. Hvis operativsystemet ikke starter af en eller anden grund, er der tale om Ingen opstart.


Tilbage til toppen


 

2. Problemer med manglende POST.

 

Udtrykket POST refererer til Power-On Self-Test og er en række test, som computeren udfører ved hver opstart. Hvis computeren ikke består disse test, stopper den opstartsprocessen og laver en fejlrapport.   Denne informative YouTube-video (kun på engelsk, ikke tilgængelig i Kina) vil desuden give generelle oplysninger om dette emne.

Tegn på en mislykket POST er bl.a.:

 • Hvis computeren viser Dell-logoet og ikke kommer videre i opstartsprocessen, er POST-testene formentlig mislykket.
 • Hvis strømindikatoren lyser gult eller orange, er det normalt et tegn på, at POST-testene er mislykket.
 • Hvis du ser tekst på en sort skærm, udfører computeren aktuelt POST-testene. Hvis computeren ikke kommer videre i opstartsprocessen, er en POST-test formentlig mislykket.
 • Hvis der under opstartsprocessen vises noget på skærmen, og den efterfølgende bliver sort, et det et tegn på, at en POST-test er mislykket.
 • Hvis computeren bipper eller de diagnostiske LED-indikatorer eller tænd/sluk-knappen blinker, skal du lægge mærke til, om der er et bestemt mønster for, hvordan computeren bipper eller blinker.
 • Hvis computeren ikke bipper, og de diagnostiske LED'er og LED'erne for Caps/Num/Scroll locks ikke blinker eller er tændt, skal du tage alle stik ud og fjerne alle enheder til mediekommunikation (f.eks. eksterne monitorer). Tilslut dem derefter igen en ad gangen, og kontroller, om computeren fungerer.
Bemærk:

Følg nedenstående link for at fortsætte fejlfinding, hvis du har en bærbar pc:

Nedenfor finder du en tabel, der både angiver en fejl og den foreslåede fejlfinding for den pågældende fejl. For at vide, hvad fejlen er på din pc'er, er du nødt til se de diagnostiske indikatorer, der er indbygget i din Dell-computer.

Bemærk: De diagnostiske LED-indikatorer fungerer kun som en indikator for status for POST-processen. Disse LED'er angiver ikke et problem, der forårsagede POST-rutinen til at stoppe.
Problembeskrivelse Foreslået løsning
Computeren er enten slukket eller har ingen strømforsyning.
Der kan være opstået en fejl på systemkortet.
 • Afbryd computerens strømforsyning. Vent et minut, mens strømmen forsvinder. Sæt computeren i en fungerende stikkontakt, og tryk på tænd/sluk-knappen.
 • Indsæt alle interne kabler igen.
 • Udskift systemkortet.
Der er muligvis opstået en fejl i systemkortet, strømforsyningsenheden eller en ekstern enhed.
 • Sluk for computeren, men lad strømstikket sidde i. Tryk og hold inde på strømforsyningens testknap på bagsiden af strømforsyningsenheden. Hvis LED-indikatoren ved siden af kontakten tænder, kan der være et problem med systemkortet.
 • Hvis LED-indikatoren ved siden af kontakten ikke tænder, skal du frakoble alt internt og eksternt tilbehør og trykke på og holde testknappen til strømforsyningen nede. Hvis den tænder, kan der være et problem med tilbehøret.
 • Hvis LED'en stadigvæk ikke tænder, skal du fjerne PSU-forbindelserne fra systemkortet og derefter trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede. Hvis den tænder, kan der være et problem med systemkortet.
 • Hvis LED'en stadigvæk ikke tænder, ligger problemet formodentlig i strømforsyningen.
 • Hvis du har en sådan, kan du installere en korrekt fungerende strømforsyningsenhed og undersøge, om systemet udfører POST.
Ingen CPU til stede.
 • Geninstaller CPU'en, og genstart systemet. Hvis computeren stadig ikke starter, skal du inspicere CPU-soklen for defekt.
 • Tilslut en korrekt fungerende CPU.  Hvis systemet stadig ikke starter op og med de samme diagnostiske indikatorer, er der sandsynligvis fejl på systemkortet.
Hukommelsesmoduler er registreret, men der er opstået en hukommelsesstrømfejl.
 • Hvis du har to eller flere hukommelsesmoduler installeret, skal du fjerne modulerne og geninstallere det ene modul og derefter genstarte computeren. Hvis computeren starter normalt, skal du fortsætte med at installere flere hukommelsesmoduler (ét ad gangen), indtil du har identificeret et defekt modul eller har geninstalleret alle moduler uden fejl. Hvis der kun er installeret ét hukommelsesmodul, skal du prøve at flytte det til et andet DIMM-stik og genstarte computeren.
 • Hvis det er muligt, skal du installere et hukommelsesmodul, der med garanti virker, af samme type i computeren.  (se voreshukommelsesartikelfor at få mere hukommelsessupport)
Der kan være opstået en CPU- eller systemkortsfejl.
 • Udskift CPU'en med en velfungerende CPU. Hvis computeren stadig ikke starter, skal du inspicere CPU-soklen for defekt.
 • Hvis systemet stadig ikke starter op og med de samme diagnostiske indikatorer, er der sandsynligvis fejl på systemkortet.
BIOS kan være defekt eller mangler.
 • Computerens hardware fungerer normalt, men BIOS kan være ødelagt eller mangler.
 • Download den aktuelle BIOS-version fra vores supportwebsted.
Der kan være opstået en fejl på systemkortet.
 • Fjern alle eksterne tilbehørskort fra PCI- og PCI-E-stikkene, og genstart computeren. Hvis computeren starter op, tilføjes de eksterne enhedskort et efter et, indtil du finder det, der ikke virker.
Strømstik, der ikke er installeret korrekt.
 • Genindsæt 2x2 strømstik fra strømforsyningen.
 • Hvis computeren stadig ikke starter op, skal du kontrollere stikbenene på strømkablet og på bundkortet for skader.
Mulig fejl i tilbehørskort eller systemkort er opstået.
 • Fjern alle eksterne tilbehørskort fra PCI- og PCI-E-stikkene, og genstart computeren. Hvis computeren starter op, tilføjes de eksterne enhedskort et efter et, indtil du finder det, der ikke virker.
Der kan være opstået en fejl på systemkortet.
 • Frakobl alt internt og eksternt tilbehør, og genstart computeren. Hvis computeren starter op, tilføjes de eksterne enhedskort et efter et, indtil du finder det, der ikke virker.
 • Hvis problemet fortsætter, er der sandsynligvis fejl på systemkortet.
En fejl i møntcellebatteriet kan være opstået.
 • Fjern møntcellebatteriet i et minut, isæt batteriet, og genstart.
 • Hvis systemet stadig ikke udfører POST efter dette, skal du udskifte møntcellebatteriet.
Computeren er i normal tændt tilstand.
Diagnosticeringsindikatorerne er ikke tændt, når computeren er startet op til operativsystemet.
Der er opstået en mulig processorfejl.
 • Genindsæt processoren.
 • Indsæt en korrekt fungerende processor af samme type.
 • Hvis systemet stadig ikke starter op og med de samme diagnostiske indikatorer, er der sandsynligvis fejl på systemkortet.
Hukommelsesmoduler er registreret, men der er opstået en hukommelsesfejl.
 • Hvis to eller flere hukommelsesmoduler er installeret, skal du fjerne modulerne (se servicehåndbogen), geninstallere ét modul (se servicehåndbogen) og genstarte computeren. Hvis computeren starter normalt, skal du fortsætte med at installere flere hukommelsesmoduler (ét ad gangen), indtil du har identificeret et defekt modul eller har geninstalleret alle moduler uden fejl.
 • Hvis det er muligt, skal du installere fungerende hukommelse af samme type i computeren.  (se voreshukommelsesartikel  for at få hjælp til dette)
Der kan være opstået en grafikkortfejl.
 • Sæt alle installerede grafikkort på plads igen.
 • Indsæt et korrekt fungerende grafikkort i computeren, hvis du har sådan et.
Der kan være opstået en fejl på diskettedrevet eller harddisken.
 • Tilslut alle strøm- og datakabler korrekt.
 • Udskift kablerne med korrekt fungerende kabler, hvis du har nogen.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte diskettedrevet eller harddisken med en korrekt fungerende enhed.
Der er muligvis opstået en USB-fejl.
 • Geninstaller alle USB-enheder, og kontrollér alle kabelforbindelser.
Der blev ikke fundet hukommelsesmoduler.
 • Hvis to eller flere hukommelsesmoduler er installeret, skal du fjerne modulerne (se servicehåndbogen), geninstallere ét modul (se servicehåndbogen) og genstarte computeren. Hvis computeren starter normalt, skal du fortsætte med at installere flere hukommelsesmoduler (ét ad gangen), indtil du har identificeret et defekt modul eller har geninstalleret alle moduler uden fejl.
 • Hvis det er muligt, skal du installere fungerende hukommelse af samme type i computeren. (se voreshukommelsesartikel  for at få mere information)
Hukommelsesmoduler er registreret, men der er opstået en hukommelseskonfigurations- eller kompatibilitetsfejl.
 • Kontrollér, at der ikke findes specielle krav til placeringen af hukommelsesmoduler/hukommelsesstik.
 • Kontrollér, at den hukommelse, du bruger, understøttes af computeren.  (se voreshukommelsesartikel  for at få mere information)
Der kan være opstået en fejl med et udvidelseskort.
 • Afgør, om der er konflikt, ved at fjerne et udvidelseskort (ikke et grafikkort) og genstarte computeren.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du geninstallere det kort, du fjernede, fjerne et andet kort og derefter genstarte computeren.
 • Gentag denne procedure for hvert udvidelseskort, der er installeret. Hvis computeren starter normalt, skal du foretage fejlfinding af det kort, der sidst blev fjernet fra computeren, for eventuelle ressourcekonflikter.
Der er muligvis opstået en fejl i systemkortet og/eller hardwaren.
 • Ryd CMOS..
 • Frakobl alt internt og eksternt tilbehør, og genstart computeren. Hvis computeren starter op, tilføjes de eksterne enhedskort et efter et, indtil du finder det, der ikke virker.
 • Hvis problemet fortsætter, er der sandsynligvis fejl på systemkortet eller en komponent i systemkortet.
Der er opstået en anden fejl.
 • Sørg for, at alle kabler til harddisk og optisk drev er tilsluttet korrekt på systemkortet.
 • Hvis der er en fejlmeddelelse på skærmen, som identificerer et problem med en enhed (f.eks. diskettedrev eller harddisk), skal du kontrollere enheden for at sikre, at den fungerer ordentligt.
 • Hvis operativsystemet forsøger at starte fra en enhed (f.eks. diskettedrev eller harddisk), skal du kontrollere systemkonfigurationen for at sikre, at startrækkefølgen er korrekt for de enheder, der er installeret på din computer.


Tilbage til toppen


 

3. Problemer med manglende strøm

 

Computere har en strømindikator, der lyser, når computeren modtager strøm.

På stationære computere har frontpanelet på computerkabinettet en LED-indikator i nærheden af tænd/sluk-knappen.

Prøv nedenstående trin for at løse problemet med, at en stationær pc ikke modtager strøm:

 1. Prøv en anden stikkontakt, og tænd for computeren.

 2. Se efter, om netledningen er indsat korrekt i strømforsyningen, og tænd for den stationære pc.

 3. Byt om på netledningen til skærmen og netledningen til systemet, og prøv derefter at tænde den stationære pc.

Bemærk: Her er en lille video, der omhandler opstart af din stationære pc.
 

Video (kun på engelsk), Identifying desktop startup issues - No POST (Identifikation af opstartsproblemer på stationære pc'er - ingen POST), Duration 01:15

Se denne side med links for flere oplysninger om problemer med manglende strøm på stationære pc'er.

Nedenfor finder du en tabel, der både angiver en fejl og den foreslåede fejlfinding for den pågældende fejl. For at vide, hvad fejlen er på din pc'er, er du nødt til se de diagnostiske indikatorer, der er indbygget i din Dell-computer. Du kan finde en vejledning til disse indikatorer i artiklerne herunder :

Bemærk: De diagnostiske LED-indikatorer fungerer kun som en indikator for status for POST-processen. Disse LED'er angiver ikke et problem, der forårsagede POST-rutinen til at stoppe.
Problembeskrivelse Foreslået løsning
Computeren er enten slukket eller har ingen strømforsyning.
 • Genanbring strømkablet i strømstikket bag på computeren og i stikkontakten.
 • Udelad strømskinner, forlængerledninger og andre strømbeskyttelsesenheder for at kontrollere, om computeren tænder korrekt.
 • Sørg for, at eventuelle strømskinner, der anvendes, er tilsluttet en stikkontakt og er tændt.
 • Sørg for, at stikkontakten virker ved at teste den med en anden enhed.
 • Brug en korrekt fungerende strømkabel.
 • Sørg for, at netledningen og frontpanelkablet er sluttet sikkert til systemkortet.
 • Alle strømforsyningsenheder har en selvtestfunktion i en isolationstilstand. En testknap og LED-indikator sidder på siden af enheden, hvor AC-strømstikket er placeret. Sørg for, at strømkablet er tilsluttet strømforsyningen, og tryk på testknappen på strømforsyningsenheden.
 • Tag strømkablerme ud af systemkortet og kør testen igen, hvis strømforsyningsenheds-LED'en ikke tænder.  Hvis LED'en stadig ikke lyser, når der trykkes på testknappen, er der sandsynligvis fejl på strømforsyningsenheden.
 • Hvis strømforsyningsenheds-LED'en tænder, når kablerne er taget ud af systemkortet, kan der være fejl på en af de tilsluttede enheder eller komponenter.  Fjern alle montertede komponenter, sæt strømkablerne på igen, og montér komponenterne enkeltvist ved hjælp af testknappen for strømforsyningsenheden, så de kan blive testet.
 • Montér en korrekt fungerende strømforsyningsenhed.


Tilbage til toppen


 

4. Problem med manglende video

 

Hvis strømindikatoren lyser, som den skal, men der ikke er noget billede på computerskærmen under opstartsprocessen, er problemet formentlig af typen Intet billede.

Hvis din skærm har en separat strømforsyning, skal du sikre, at skærmens strømindikator lyser, når der tændes for den.

Klik på nedenstående link for at udføre fejlfinding på et problem med manglende video:

Nedenfor finder du en tabel, der både angiver en fejl og den foreslåede fejlfinding for den pågældende fejl. For at vide, hvad fejlen er på din pc'er, er du nødt til se de diagnostiske indikatorer, der er indbygget i din Dell-computer. Du kan finde en vejledning til disse indikatorer i artiklerne herunder :

Bemærk: De diagnostiske LED-indikatorer fungerer kun som en indikator for status for POST-processen. Disse LED'er angiver ikke et problem, der forårsagede POST-rutinen til at stoppe.
Problembeskrivelse Foreslået løsning
Computeren er i normal tændt tilstand.
Diagnosticeringsindikatorerne er ikke tændt, når computeren er startet op til operativsystemet, men der vises ingenting.
 • Sørg for, at skærmen er tilsluttet til den korrekte port og tændt.
 • Sørg for, at skærmdatakablet er ubeskadiget, og udskift det efter behov.
 • Sørg for, at den korrekte inputkilde på skærmen er korrekt valgt.
 • Fjern datakablet fra systemet. Der skal vises en selvtestboks på skærmen.
 • Hvis selvtestboksen ikke vises på skærmen, skal skærmen udskiftes med en korrekt fungerende enhed.
 • Undersøg, om der blev vist video under POST-processen, hvis der stadig ikke bliver vist noget.
 • Hvis der ikke blev vist video under POST, kan skærmen eller grafikdriveren være årsag til fejlen.
 • Genstart systemet i fejlsikret tilstand. Fejlsikret tilstand indlæses ved at trykke på tasten F8 og holde den nede, når systemet genstarter.
 • Dette åbner menuen for avanceret opstart (Advanced Boot). Vælge Fejlsikret tilstand. Installér den nyeste version af drivere til skærm og grafikkort. Genstart systemet normalt og hold øje med video.
 • Hvis det er muligt, så udskift grafikkortet med et korrekt fungerende kort.
 • Hvis både grafikkortet og skærmen virker på en anden pc, skal du kontakte teknisk support for at få løst problemet.


Tilbage til toppen


 

5. Problemer med manglende opstart

 

Når computeren har udført Power-On Self-Test, vil den forsøge at starte operativsystemet.

Hvis computeren kommer forbi skærmen med Dell-logoet og derefter går i stå under indlæsning af operativsystemet, er problemet højst sandsynligt af typen Ingen opstart.

Lav mere fejlfinding ved at følge et af disse links:

Vælg den artikel, der gælder for dit operativsystem (OS):


Tilbage til toppen


 

6. Ryd CMOS-indstillinger

 

Med RTCRST-jumperen kan du rydde NVRAM. NVRAM ryddes, når jumperen lukkes. (Du kan bruge jumperen fra adgangskodebroen). Husk, at det altid er bedste praksis at fjerne strømledningen fra pc'en, før du åbner låget eller adgangspanelet og sikker hænderne ind. CMOS ryddes korrekt ved at tilføre vekselstrøm til systemet i ca. 10 sekunder, mens jumperen er lukket. (Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at tænde for computeren; det er nok at strømføre bundkortet).   Se Clearing CMOS via removing & reseating the CMOS battery (Rydning af CMOS ved at fjerne og genisætte CMOS-batteriet) for at få visuel vejledning til denne proces.

Når stikben 1-2 er kortsluttet, ryddes NVRAM

ADVARSEL: Nulstilling af CMOS på denne platform rydder også indstillingerne for Management Engine BIOS Extension (MEBx), herunder MEBx-adgangskoden og alle konfigurerede indstillinger.
 1. Tag det eksterne strømst6ik ud af pc'en.

 2. Fjern computerens dæksel.

 3. Find 2-bens adgangskodestikket (PSWD) på systemkortet.

 4. Fjern 2-bens jumperstikket.

 5. Find 4-bens CMOS-jumperen (RTCRST) på systemkortet.

 6. Flyt 2-bens jumperstikket fra PSWD-benene til RTCRST-benene i ca. 5 sekunder.

 7. Sæt 2-bens jumperstikket tilbage til på PSWD-benene.

 8. Sæt computerdækslet på igen.

 9. Tilslut igen computeren til en stikkontakt og tænd for den igen.


Tilbage til toppen


 

7. Bipkoder & fejlmeddelelser

 

Computeren udsender måske en række bip under opstart, hvis skærmen ikke kan vise fejl eller problemer. Denne række bip, som kaldes for bipkode, kan anvendes til at identificere forskellige problemer.

Se artiklen Understanding Beep Codes on a Dell Desktop PC (Forstå bipkoderne på en Dell stationær pc) for yderligere oplysninger.


Tilbage til toppen


 

8. Dell Diagnostics,

 

Dell Enhanced Pre-boot System Assessment, eller ePSA'erne er blevet væsentligt forbedret for at strømline hele den diagnostiske proces.

Bemærk: Disse diagnosticeringer er blev inkluderet på mange, men ikke ALLE stationære systemer.

Under opstartsprocessen åbnes ePSA'erne fra en koldstart ved at tænde for tænd/sluk-knappen og gentagne gange trykke på F12--tasten, indtil BIOS Boot Menu vises på skærmen.

Brug tastaturets piletaster til at vælge Diagnostics (Diagnosticering) i menuen, og tryk på Enter. ePSA går i gang med kontrollere et område i systemhukommelsen for at sikre, at det er sikkert, og indlæser derefter sig selv i det verificerede hukommelsesområde. Herefter begynder ePSA automatisk en avanceret algoritme for at sikre integriteten. Bagefter opretter ePSA en grafisk menuliste med alle enheder, den har registreret i systemet.

Bemærk: Du finder flere oplysninger om ePSA-diagnosticering i vores:
 

Video (kun på engelsk) - Diagnose Hardware Issues on your Dell PC (Diagnosticering af hardwareproblemer på din pc fra Dell, varighed 1:34.

Her er nogle ting, du skal huske, når du kører diagnosticering med ePSA:

 • Markøren er deaktiveret (mus eller touchpad) under testen. Tryk på ESC for at afslutte testene.
 • Versionsnummeret for ePSA Diagnostics vises i nederste højre hjørne af skærmen.
 • Aktivitetsindikatorerne (søjler), der vises under hukommelsestestene, er ikke en indikator for status. De viser placeringen af den hukommelse, der testes.
 • Eventuelle fejl sammen med fejlkoden vises i højre side af skærmen i vinduet med resultater. Der vises også en popop-meddelelse, hvis en test mislykkes.


Tilbage til toppen


 

9. Yderligere oplysninger

 

Disse 4 (fire) problemer er de mest almindelige årsager til, at du vil køre fejlfinding på et problem, der ikke vedrører operativsystemet.

Der er 3 (tre) forskellige resultater:

 1. Du finder et hardwareproblem, som ikke kan løses med genindsættelse, så du kontakter os for at aftale en reparation.

 2. Du finder et softwareproblem, og enten løser problemet eller kontakter os for at få en løsning.

 3. En simpel gennemgang af fejlfindingsresultatet fører til afhjælpning af fejlen, uden en klokkeklar årsag:


Tilbage til toppen
battery and power support Visit our Battery and Power site for additional resources and information.

Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.

Artikelnummer: SLN153751

Sidste ændringsdato: 02.09.2018 18.54


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.