Hvad er Dell QuickSet Utility?

Hvad er Dell QuickSet Utility?


Indholdsfortegnelse:

 1. Oversigt
 2. Hurtigtaster og funktioner
 3. Ofte stillede spørgsmål om batteristatusmåler

Dell QuickSet-hjælpeprogrammet giver brugeren nem adgang til at konfigurere indstillinger for strømstyring, ikon- og skriftstørrelse, skærmens lysstyrke og lydstyrkeregulering samt øvrige funktioner på de fleste Dell-systemer. Brugervejledningen indeholder instruktioner om, hvad du skal gøre, hvis QuickSet ikke er til stede (findes på supportsiden til dit Dell-produkt)


Bemærk: På ældre systemer kan Quickset-værktøjet downloades fra afsnittet Programmer i afsnittet Drivere og download på webstedet Dell Support.

1. Oversigt

Bemærk: Bestemte tastekombinationer, som f.eks. FN + F10 (Skub cd ud), vil ikke være aktive i Windows, før Quickset-værktøjet er installeret.

Dell QuickSet-værktøjer er en række softwareprogrammer, der forbedrer funktionaliteten af en bærbar computer fra Dell. Softwaren giver nem adgang til en række funktioner, der normalt kræver adskillige trin. Nogle af disse funktioner er:

 • Styring af lysstyrke og lyd vha. tastekombinationer på tastaturet
 • Regulering af strømstyring
 • Batterinformation
 • Tilpasning af ikonstørrelse
 • Trådløs Aktiver/Deaktiver

Disse kan alle åbnes via et enkelt ikon nede på systembakken i Windows – på de fleste systemer er den placeret i det nederste højre hjørne på skærmbilledet ved siden af dato og klokkeslæt.

Placering af Quickset-ikonet


Tilbage til toppen


2. Hurtigtaster og funktioner

Her er en liste over alle de hurtigtaster og tastekombinationer, der er tilgængelige i QuickSet-værktøjer:

Hurtigtaster
Fn + F8 Skifter videobilledet til den næste skærmfunktion. Funktionerne omfatter den indbyggede skærm, en ekstern skærm og begge skærme på samme tid.

Fn + pil op Forøger kun lysstyrken for den indbyggede skærm (ikke på en ekstern skærm).
Fn + pil ned Reducerer kun lysstyrken for den indbyggede skærm (ikke på en ekstern skærm).

Fn + Page Up (PgUp) Forøger lydstyrken for de indbyggede højttalere og eksterne højttalere, hvis sådanne er tilsluttet
Fn + Page Down (PgDn) Reducerer lydstyrken for de indbyggede højttalere og eksterne højttalere, hvis sådanne er tilsluttet
Fn + End Aktiverer og deaktiverer de indbyggede højttalere og eksterne højttalere, hvis sådanne er tilsluttet

Fn + F3 Viser batteristatusmåleren

Fn + F1 Arkiverer dvaletilstand.

Fn + F10 Skubber skuffen ud af drevet.

Fn + F2 Aktiverer og deaktiverer kortene for trådløs funktion og Bluetooth (hvis sådanne er installeret).

Funktioner

Mange af funktionerne er tilgængelige uden installation af Dell QuickSet-værktøjet, f.eks. reguleringerne for lysstyrke og lydstyrke. Visse funktioner, som f.eks. udskubning af cd/dvd-skuffen og batteristatusmåleren, er ikke. Alle disse tastekombinationer åbner dog en grafisk indikator, når QuickSet-værktøjerne er installerede.

Valg af skærm (Fn+F8)

Hvis du har tilsluttet en ekstern skærm, kan du med denne tastekombination løbe igennem de forskellige skærmfunktioner. Afhængigt af den tilsluttede skærmtype får du muligvis vist et af disse ikoner:


Viser ikoner ved brug af tastekombinationen Fn+F8

Lysstyrkekontroller (Fn+pil op/pil ned)

Hvis brugeren justerer LCD-lysstyrken, viser Quickset-værktøjet en grafisk popup-meddelelse med justeringen:


Eksempel på visning af lysstyrkemåleren

Lydstyrkereguleringer (Fn+PgUp/PgDn, End)

Hvis brugeren justerer lydstyrken, viser Quickset-værktøjet en grafisk popup-meddelelse med justeringen:


Eksempel på visning af lydmåleren

Batteristatusmåler (Fn+F3)

Der findes yderligere oplysninger i afsnittet Ofte stillede spørgsmål om batteristatusmåler.

Dvaletilstand (FN+F1)

Tryk på FN+F1 for at indstille computeren til dvaletilstand. Hvis dvale ikke er aktiveret under strømindstillingerne på din computer, giver QuickSet dig besked, og du skal aktivere dvale, for at hurtigtasten fungerer.

Udskubning af cd/dvd-skuffen (FN+F10)

Denne funktion er kun aktiv, hvis QuickSet-værktøjerne er installeret. Denne tastekombination lader brugeren skubbe det optiske drev i systemet ud.

Aktiver/deaktiver trådløs funktion (FN+F2)

Hvis brugeren justerer den trådløse radio, viser Quickset-værktøjet en grafisk popup-meddelelse med justeringen:


Eksempel på ikonet for trådløs funktion med visning af inaktiv/aktiv tilstand

Tilbage til toppen


3. Ofte stillede spørgsmål om batteristatusmåler

Sp. Hvornår viser BIOS Setup – afsnittet QuickSet om oplysninger om visning af batteristatus (dvs. Normal tilstand, Advarselstilstand I, Advarselstilstand II, Udskiftning nødvendig og Permanent fejl)?
A. Kun når batteriet er et Dell-batteri, og BIOS er i stand til at kommunikere med batteriet.
Sp. Hvad sker der, når batteriet ikke kan identificeres (alle batterier, der ikke kommer fra Dell)? Bemærk: QuickSet kan ikke bestemme batteristatus.
A.
 1. BIOS viser følgende meddelelse under POST:
  *Batterierne* (primært, sekundært, begge) kan ikke identificeres. Systemet vil ikke være i stand til at genoplade batterierne, før dette batteri er blevet fjernet.
 2. QuickSet BHM viser følgende meddelelse:
  Kan ikke identificere batteriet. Batterierne i dit system kan ikke genoplades. Isæt et Dell-batteri med henblik på at opnå den bedste systemdrift.
 3. BIOS-opsætningsskærmen viser også samme meddelelse som ovenfor.
Sp. Hvad sker der, hvis systemet ikke er i stand til at kommunikere med batteriet? Bemærk: QuickSet kan ikke bestemme batteristatus.
A. BIOS-opsætningen og QuickSet BHM viser meddelelsen:
Systemet kan ikke kommunikere med batteriet.
Sp. Hvad sker der, når batteriet befinder sig i tilstanden Midlertidig fejl (muligvis forårsaget af overophedning)?
A. BIOS-opsætningen og BHM ville ikke gøre noget anderledes. De viser den aktuelle batteristatus.
Sp. Hvad sker der, når du isætter et batteri, mens du får vis feltet for batteristatus i BIOS-opsætning?
A. BIOS-opsætning opdaterer oplysningerne om batteristatus.
Sp. Hvad sker der, når et batteri med dårlig status eller permanent fejl isættes i systemet i tilstanden standby eller dvale?
A. BHM anmoder om batteristatus ved genoptaget drift fra S3/S4 og viser den pågældende popup-meddelelse.
 • Når et batteri befinder sig i tilstanden Permanent fejl, viser BIOS følgende meddelelse under POST:
  Batteriet har en permanent fejl og skal udskiftes.
  Dette er gældende ved genoptaget drift fra dvaletilstand (S4), eller når enheden tændes fra slukket tilstand (S5).
Sp. Hvilken batteristatus får BHM til at vise en popup-meddelelse?
A. Følgende batteristatus udløser en popup-meddelelse: Advarselsstatus II, Udskiftning nødvendig I og II (permanent fejl).
Sp. Hvis flere batterier rammes af fejl samtidigt, hvad er så den prioriterede rækkefølge for BHM's popup-meddelelse?
A. BHM viser popup-meddelelsen for batteriet med den mest kritiske tilstand. Hvis begge batterier befinder sig i samme fejltilstand, viser BHM advarslen for det primære batteri.
Sp. Hvad sker der, når jeg har deaktiveret popup-meddelelsen, men jeg senere isætter et nyt batteri?
A. Popup-meddelelserne nulstilles, når der isættes et batteri med normal status.
Sp. Hvad sker der, når et batteri med dårlig status eller med permanent fejl isættes, når systemet kører i Windows?
A. BIOS giver QuickSet-værktøjerne besked, og BHM forespørger status for det primære og det sekundære batteri. BHM viser en popup-meddelelse for det batteri, der har den mest kritiske status.
Sp. Hvad sker der, når du trykker på Fn+F3 i Windows?
A. QuickSet-værktøjerne viser som standard batteristatusmåleren på den første side (Batteristatus). Ved valg af fanen Batteristatus vises statusoplysninger for batteriet med den mere kritiske tilstand. Hvis det primære og sekundære batteri har samme status, vises status for det primære batteri.

Tilbage til toppen


Hvis du har brug for yderligere hjælp eller ønsker at give os feedback, kan du kontakte vores tekniske team på Twitter.
Indholdet i Quick Tips bliver offentliggjort på egen hånd af professionelle fra Dell Support, der løser problemer på daglig basis. For at opnå en hurtig offentliggørelse fremstiller Quick Tips muligvis kun delvise løsninger eller foranstaltninger, der stadig er ved at blive udarbejdet eller kræver yderligere beviser for at kunne løse et problem. Derfor er Quick Tips ikke blevet gennemset, valideret eller godkendt af Dell og skal derfor anvendes med passende varsomhed. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i Quick Tips.

Artikelnummer: SLN291565

Sidste ændringsdato: 26.02.2015 12.42


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.