Videnbase

Computeren starter ikke op i Windows 10.Denne artikel indeholder en beskrivelse af generel fejlfinding for computere, der starter korrekt og viser Dell BIOS-skærmen ved start, men som ikke starter til Microsoft Windows 10. Nogle symptomer på en computer, der i tilstanden "starter ikke":

 • Systemet tænder, der er billede, og det fortsætter forbi Dell-skærmen (skærmbilledet vises og forsvinder), men Windows gennemfører ikke opstarten
 • Caps Lock-tasten lyser, når der trykkes på den
 • Statusindikatoren for harddisken kan flimre, lyse konstant eller være slukket
 • Der vises muligvis en fejlmeddelelse på skærmen
 • Der vises ingen fejlfindingskoder, og tænd/sluk-knappen lyser konstant med dens normale farve
 • Der kommer ingen lyde fra operativsystemet

 


Indholdsfortegnelse:

 1. Kontroller, at computeren afslutter første del af opstartsprocessen (POST)
 2. Frakobl alle eksterne enheder, og foretag en total nulstilling
 3. Kør en diagnosticering af computeren
 4. Kontroller for bestemte fejlmeddelelser
 5. Nulstil BIOS til standardværdierne
 6. Fejlfinding i fejlsikret tilstand
 7. Fejlfinding af virus og malware
 8. Nulstil dit Windows 10-operativsystem
 9. Gendan operativsystemet til fabriksindstillingerne

 

Denne artikel er til Microsoft Windows 10.
Klik nedenfor for at ændre operativsystem.


Videoguide: Min computer vil ikke starte Windows 10Tilbage til toppen

Kontroller, at computeren afslutter første del af opstartsprocessen (POST)

I mange tilfælde forsøger computeren ikke at overlade styringen til operativsystemet. Hvis du starter computeren og kan se en Dell-logoskærm med en bjælke nederst, og denne bjælke fyldes helt og forsvinder, så har computeren fuldført POST.

 

Klik her, hvis computeren ikke fuldfører POST

 

Klik her, hvis harddisken ikke bliver registreret

Tilbage til toppen


Frakobl alle eksterne enheder, og foretag en total nulstilling

Et hardwareelement forstyrrer muligvis Windows' normale opstartsproces. Prøv at afbryde forbindelsen til alle enheder, der er tilsluttet computeren, herunder:

 • Printere
 • Scannere
 • Mediekortlæsere
 • Små mediedockingstationer (iPod, PDA, MP3-afspiller osv.)
 • Digitalkameraer og videooptagere
 • USB-lagringsenheder
 • Cd'er eller dvd'er fra alle optiske drev

De eneste enheder, der bør være tilsluttet din computer, er skærmen, musen og tastaturet, forudsat at computeren er en stationær pc.

Når dette er fuldført, skal du koble computeren fra stikkontakten, fjerne den bærbare computers batteri (hvis relevant) og holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 15 sekunder. Slut derefter computeren til stikkontakten igen, og prøv at genstarte.


Tilbage til toppen

Kør en diagnosticering af computeren

Se, hvordan du kører en hardwarediagnosticering i Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (Løs hardwareproblemer med indbygget og online diagnosticering (ePSA- eller PSA-koder)).
 

Bemærk: På Dell Latitude bærbare pc'er kan du forsøge at gendanne pc'en vha. tvungen ePSA-metoden. Yderligere oplysninger finder du i Dell Knowledge Base-artiklen Sådan bruger du tvungen ePSA til genoprettelse efter POST- eller opstartsfejl.

Tilbage til toppen

Kontroller for bestemte fejlmeddelelser

Prøv at søge efter flere løsninger på internettet.
Klik på din foretrukne søgemaskine nedenfor, og beskriv beskriv derefter problemet, herunder specifikke fejlmeddelelser.

Søg på Dell   Søg på Microsoft   Søg på Google   Søg på Bing Ekstern forbindelse

Hvis du oplever en fejl med blå skærm på computeren, skal du se Windows 10 går ned med blå skærm for beskrivelser af almindelige fejl med blå skærm, og hvordan du udfører fejlfinding for dem.

Hvis du oplever en sort skærm, der ikke vil gå videre til Windows, skal du læse Microsoft-artiklen Fejlfinding i forbindelse med sort skærm.


Tilbage til toppen

Nulstil BIOS til standardværdierne

Hvis din computer er indstillet til først at forsøge at starte til en anden enhed, kan dette forårsage problemer med opstart til Windows. Hvis du vil nulstille din computers BIOS til fabriksindstillingerne, skal du udføre følgende trin:

 1. Genstart computeren
 2. Når Dell-logoet vises under genstart, skal du trykke flere gange på F2-tasten, indtil Entering Setup  (Aktivering af opsætning) vises i skærmens øverste højre hjørne.
 3. Afhængig af BIOS skal du muligvis trykke på en tast, som angives nederst på skærmen, for at indlæse standardindstillingerne.
 4. Tryk på ESC for at forlade BIOS, og sørg for at vælge Save and Exit (Gem og afslut) for at gemme dine ændringer.
  Bemærk: Til Windows-baserede tablets skal du udføre følgende trin i stedet.
  1. Med tabletten helt slukket skal du trykke på Tænd/sluk-knappen, og med det samme trykke på og holde tasten Lydstyrke ned, indtil siden Systemopsætning (BIOS) vises (hvis tabletten starter Windows, skal du prøve igen).
  2. Tryk eller klik på Load Defaults (Indlæs standardindstillinger).
  3. Tryk eller klik på OK.
  4. Tryk eller klik på Exit (Afslut), hvis tabletten ikke automatisk genstarter.
 
Bemærk: Hvis nulstilling af BIOS til fabriksindstillinger ikke løser problemet, kan du også forsøge at opdatere BIOS til den nyeste version for at løse problemer, der er relateret til BIOS på din pc eller tablet. Se følgende artikel i Dell Knowledge Base What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Hvad er BIOS, og hvordan downloader og installerer du den nyeste BIOS?) for mere information om opgraderings- eller nedgraderingsproceduren for BIOS.
 
Bemærk: System BIOS kan blive beskadiget, hvis opgraderings- eller nedgraderingsproceduren for BIOS ikke gennemføres korrekt eller afbrydes.
En beskadiget BIOS er en af de mulige årsager til, at din pc ikke er i stand til at fuldføre POST eller starte op i operativsystemet.
Hvis din Dell pc eller tablet understøtter BIOS-gendannelse, kan du gendanne den beskadigede BIOS ved at bruge BIOS-gendannelsesmetoden, der kan anvendes til din Dell pc eller tablet. Se artiklen i Dell Knowledge Base BIOS Recovery options on a Dell PC or Tablet (Valgmuligheder ved gendannelse af BIOS på en Dell pc eller tablet) for mere information.

Tilbage til toppen

Fejlfinding i fejlsikret tilstand

Software kan forårsage, at systemet ikke starter korrekt. Du kan finde flere oplysninger om start i fejlsikret tilstand og om at udføre fejlfinding med en ren start ved at se følgende links:

Fejlfinding med ren start

En ren start udføres for at starte Windows ved hjælp af et minimalt antal drivere og startprogrammer. Dette er med til at eliminere softwarekonflikter, der opstår, når du installerer et program eller en opdatering, eller når du kører et program i Windows 10. Du kan også finde fejl og bestemme, hvilken konflikt der forårsager problemet ved at udføre en ren start.

Tilbage til toppen

Fejlfinding af virus og malware

Din computer kan blive påvirket af en virus eller anden ondsindet software. Dell anbefaler, at du styrker beskyttelsen af din pc mod angreb ved at holde din antivirussoftware opdateret.
Se vores vejledning til fjernelse af virus og spyware

Tilbage til toppen


Nulstil dit Windows 10-operativsystem

Hvis dine systemfiler er blevet beskadiget, vil nulstilling af Windows 10 geninstallere disse filer uden at beskadige dine data. Efter tredje mislykkede forsøg på at starte vil Windows 10 automatisk starte op i Windows Genoprettelsesmiljø (WinRE). Følg disse trin for at nulstille Windows 10:
 1. I skærmbilledet Choose an option (Vælg en funktion) skal du vælge Troubleshoot (Fejlfinding).
 2. I skærmbilledet Troubleshoot (Fejlfinding) skal du vælge Reset this PC (Nulstil din PC).
 3. I skærmbilledet Reset this PC (Nulstil din PC) skal du vælge Keep my files (Behold mine filer).
 4. Vælg din brugerkonto og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
 5. Vælg Reset (Nulstil).
 6. Windows udfører nulstillingsprocessen
Tilbage til toppen

Gendan operativsystemet til fabriksindstillingerne

Hvis problemet ikke er blevet løst via den forudgående fejlfinding, er det muligvis nødvendigt at gendanne din computer til fabriksindstillingerne. Hvis du vil gendanne computerens operativsystem og software til de oprindelige fabriksindstillinger, skal du se følgende artikel i Dells videnbase "Reset or reinstall Windows 10 on a Dell computer" (Nulstilling eller geninstallation af Windows 10 på en Dell-computer).

Tilbage til toppen


Kontakt os


Artikelnummer: SLN297926

Sidste ændringsdato: 03.07.2018 14.53


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.