Mikä Dell QuickSet -apuohjelma on?

Mikä Dell QuickSet -apuohjelma on?


Sisällysluettelo:

 1. Yleiskatsaus
 2. Pikanäppäimet ja toiminnot
 3. Akkutason mittarin usein kysytyt kysymykset

Dell QuickSet -apuohjelmalla voi helposti määrittää esimerkiksi virranhallinta-asetukset, kuvakkeiden ja fonttien koon, näytön kirkkauden ja äänenvoimakkuuden useimmissa Dell-järjestelmissä. Katso lisätietoja käyttöoppaasta, jos QuickSet ei ole järjestelmässä (Dell-tuotetuen sivulla)


Huomautus: vanhoissa järjestelmissä Quickset-apuohjelman voi ladata Dell-tukisivuston Ohjaimet ja ladattavat tiedostot -osan Sovellukset-osasta.

1. Yleiskatsaus

Huomautus: tietyt näppäinyhdistelmät, kuten FN + F10 (CD-levyn poistaminen) eivät toimi Windowsissa, ennen kuin Quickset-apuohjelma on asennettu.

Dell QuickSet -apuohjelmat ovat sarja sovelluksia, jotka tehostavat kannettavan Dell-tietokoneen toimintaa. Ohjelmistolla on helppo käyttää useita toimintoja, jotka tavallisesti edellyttäisivät useita vaiheita. Ominaisuuksiin sisältyy seuraavia:

 • Brightness and Audio Controls through Keyboard Keystrokes (Kirkkauden ja äänen säätö näppäimillä)
 • Power Management Controls (Virranhallinta)
 • Akun tiedot
 • Icon Resizing (Kuvakkeiden koon muuttaminen)
 • Wireless Enable/Disable (Langaton verkko käyttöön/pois käytöstä)

Näitä kaikkia voi käyttää yhdestä ilmaisinalueen kuvakkeesta - useimmissa järjestelmissä se sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa päiväyksen ja ajan vierellä.

Quickset-kuvakkeen sijainti


Alkuun


2. Pikanäppäimet ja toiminnot

Nämä pikanäppäimet ovat käytettävissä QuickSet-apuohjelmissa:

Pikanäppäimet
Fn + F8 Vaihtaa näyttökuvan seuraavaan näyttövaihtoehtoon. Vaihtoehdot sisältävät sisäisen näytön, ulkoisen näytön ja molemmat näytöt samanaikaisesti.

Fn + ylänuolinäppäin Lisää vain sisäisen näytön kirkkautta (ei ulkoisen näytön).
Fn + alanuolinäppäin Vähentää vain sisäisen näytön kirkkautta (ei ulkoisen näytön).

Fn + Page Up Lisää sisäisten ja mahdollisesti liitettyjen ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta
Fn + Page Dn Vähentää sisäisten ja mahdollisesti liitettyjen ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta
Fn + End Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sisäiset ja mahdollisesti liitetyt ulkoiset kaiuttimet

Fn + F3 Näyttää akkutason mittarin

Fn + F1 Aktivoi horrostilan.

Fn + F10 Avaa levykelkan.

Fn + F2 Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mahdollisesti asennetut langattomat kortit ja Bluetooth-kortit.

Toiminnot

Monet näistä ominaisuuksista ovat käytettävissä myös ilman Dell QuickSet -apuohjelman asennusta, esimerkiksi kirkkauden ja äänenvoimakkuuden säätimet. Jotkin muut, kuten CD/DVD-levykelkan avaaminen ja akkutason mittari, eivät ole. Kaikki nämä pikanäppäimet avaavat kuitenkin graafisen ilmaisimen, kun QuickSet-apuohjelmat on asennettu.

Näytön valinta (FN+F8)

Jos liitettynä on ulkoinen näyttö, tällä pikanäppäimellä voit selata näyttövaihtoehtoja. Liitetyn näytön tyypin mukaan näkyvissä saattaa olla näitä kuvakkeita:


Näyttökuvakkeet käytettäessä Fn+F8-näppäinyhdistelmää

Kirkkauden säätimet (FN+ylänuoli/alanuoli)

Jos käyttäjä säätää LCD-näytön kirkkautta, QuickSet-apuohjelma näyttää säätimen näytössä:


Esimerkkikuva kirkkausmittarista

Äänenvoimakkuuden säätimet (FN+PgUp/PgDn,End)

Jos käyttäjä säätää äänenvoimakkuutta, QuickSet-apuohjelma näyttää säätimen näytössä:


Esimerkki äänenvoimakkuusmittarista

Akkutason mittari (FN+F3)

Lisätietoja tästä on akkutason mittarin usein kysytyissä kysymyksissä.

Horrostila (FN+F1)

Voit siirtää tietokoneen horrostilaan näppäinyhdistelmällä FN+F1. Jos horrostilaa ei ole otettu käyttöön tietokoneen virrankäyttöasetuksista, QuickSet ilmoittaa asiasta, ja sinun on otettava horrostila käyttöön, jotta pikanäppäin toimii.

CD/DVD-levykelkan avaus (FN+F10)

Tämä toimii ainoastaan, jos QuickSet-apuohjelmat on asennettu. Tällä näppäinyhdistelmällä voi avata järjestelmän optisen aseman.

Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (FN+F2)

Jos käyttäjä säätää langatonta yhteyttä, QuickSet-apuohjelma näyttää säätimen näytössä:


Esimerkkikuva langattoman yhteyden kuvakkeesta (poistettu käytöstä ja käytössä)

Alkuun


3. Akkutason mittarin usein kysytyt kysymykset

K. Milloin BIOS - QuickSet-osassa näkyy akun kuntotietoja (eli normaali tila, varoitustila I, varoitustila II, vaihto tarvitaan ja pysyvä virhe)?
V. Vain, kun akku on Dellin akku ja BIOS saa yhteyden siihen.
K. Mitä tapahtuu, jos akkua ei tunnisteta (muut kuin Dellin akut)? Huomautus: QuickSet ei voi määrittää akun kuntoa.
V.
 1. BIOS näyttää POST-testin aikana seuraavan ilmoituksen:
  The *batteries* (primary, secondary, both) cannot be identified. The system will be unable to charge batteries until this battery is removed. (*Akkuja* (ensisijainen, toissijainen, molemmat) ei tunnisteta. Järjestelmä ei voi ladata akkuja ennen kuin tämä akku on poistettu.)
 2. QuickSet-apuohjelman akkutason mittari (BHM) näyttää seuraavan ilmoituksen:
  Unable to identify the battery. The batteries in your system cannot be charged. Please insert a Dell battery for best system operation. (Akkua ei tunnisteta. Järjestelmän akkuja ei voi ladata. Varmista järjestelmän paras toiminta asentamalla Dellin akku.)
 3. BIOS-asetusnäytössä näkyy sama ilmoitus kuin edellä.
K. Mitä tapahtuu, jos järjestelmä ei saa yhteyttä akkuun? Huomautus: QuickSet ei voi määrittää akun kuntoa.
V. BIOS ja QuickSet BHM näyttävät ilmoituksen:
The system cannot communicate with the battery. (Järjestelmä ei saa yhteyttä akkuun.)
K. Mitä tapahtuu, kun akku on pysyvässä virhetilassa (mahdollisen ylikuumenemisen vuoksi)?
V. BIOS ja BHM toimivat kuten normaalisti. Ne näyttävät akun nykyisen kunnon.
K. Mitä tapahtuu, jos järjestelmään vaihdetaan akku, kun akun kuntokenttä on näkyvissä BIOSissa?
V. BIOS päivittää akun kuntotiedot.
K. Mitä tapahtuu, jos järjestelmään asennetaan huonokuntoinen tai pysyvässä virhetilassa oleva akku, kun järjestelmä on valmius- tai horrostilassa?
V. BHM kysyy akun kuntoa palautettaessa S3/S4-tilasta ja näyttää ponnahdusikkunan asianmukaisesti.
 • Jos akku on pysyvässä virhetilassa, BIOS näyttää seuraavan ilmoituksen POST-testin aikana:
  Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced. (Akussa on pysyvä virhe, ja se on vaihdettava.)
  Tämä koskee tilannetta, jossa järjestelmä palautuu horrostilasta (S4) tai käynnistyy virrankatkaisutilasta (S5).
K. Minkä akun kuntotilojen yhteydessä BHM näyttää ponnahdusikkunan?
V. Seuraavat akun tilat avaavat ponnahdusikkunan: varoitustila II, vaihto tarvitaan I & II (pysyvä virhe).
K. Jos monessa akussa on vika samanaikaisesti, mikä on BHM-ponnahdusikkunoiden järjestys?
V. BHM näyttää kriittisemmän akun ilmoituksen. Jos molemmat akut ovat samassa virhetilassa, BHM näyttää ensisijaisen akun varoituksen.
K. Mitä tapahtuu, kun olen poistanut ponnahdusikkunan käytöstä, mutta asennan uuden akun myöhemmin?
V. Ponnahdusilmoitukset nollautuvat, kun järjestelmään asennetaan normaalitilassa oleva akku.
K. Mitä tapahtuu, jos järjestelmään asennetaan huonokuntoinen tai pysyvässä virhetilassa oleva akku, kun järjestelmä on toiminnassa Windowsissa?
V. BIOS ilmoittaa QuickSet-apuohjelmille, ja BHM kyselee ensi- ja toissijaisen akun kuntotietoja. BHM näyttää kriittisemmässä kunnossa olevan akun ponnahdusilmoituksen.
K. Mitä tapahtuu, kun Fn+F3-pikanäppäintä käytetään Windowsissa?
V. QuickSet-apuohjelmat näyttävät oletusarvoisesti akkutason mittarin ensimmäisen sivun (akun tilan). Valitsemalla Battery Health (Akun kunto) -välilehden näet kriittisemmässä tilassa olevan akun kuntotiedot. Jos ensi- ja toissijaisen akun kunto on sama, ensisijaisen akun kuntotiedot näytetään.

Alkuun


Voit kysyä lisätietoja tai antaa meille palautetta ottamalla yhteyttä tekniseen tiimiimme Twitterissä.
Pikavinkkisisältöä julkaisee itse Dellin teknisen tuen henkilökunta, joka ratkaisee ongelmia päivittäin. Nopean julkaisutahdin mahdollistamiseksi pikavinkit saattavat sisältää ainoastaan osittaisia ratkaisuja tai kiertoteitä, jotka ovat vielä kehitteillä tai joihin tarvitaan vielä lisäperusteita, jotta niitä voidaan pitää ongelman ratkaisuina. Siten Dell ei ole tarkistanut, arvioinut eikä hyväksynyt pikavinkkejä, joten niitä kannattaa käyttää varoen. Dell ei vastaa mistään menetyksistä, mukaan lukien asiakkaiden tietojen, voittojen tai tuottojen menetykset, jotka johtuvat pikavinkkien sisältämien ohjeiden noudattamisesta.

Artikkelin tunnus: SLN291565

Muokattu viimeksi: 26/02/2015 12:42


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.