Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell

Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell


Spis treści:

 1. Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell
 2. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B1163w / B1165nfw firmy Dell
 3. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B1260dn / B1265dnf firmy Dell
 4. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B2360d / B2360d dn firmy Dell
 5. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B2375dfw / B2375dfw dnf firmy Dell
 6. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych C2660dn / C2665dnf firmy Dell
 7. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B3460dn / B3465dnf firmy Dell
 8. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych C3760dn / C3765dnf firmy Dell
 9. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B5460dn / B5465dn / S2830dn / S5830dn / S5840cdn firmy Dell
 10. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych H815dw firmy Dell
 11. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych H625cdw / H825cdw firmy Dell
 12. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych S3840cdn / S3845cdn firmy Dell
 13. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych S2825cdn firmy Dell
 14. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych E525w firmy Dell
 15. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych S2810dn / S2815dn firmy Dell
 16. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych E310dw / E514dw / E515dn / E515dw firmy Dell

1. Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell

Uwaga: aby korzystać z usługi AirPrint, odwiedź witrynę Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell w celu pobrania i zaktualizowania oprogramowania wewnętrznego danego modelu drukarki.

Drukarki obsługujące funkcję AirPrint działają z urządzeniami iPad, iPhone (3GS i nowsze) i iPod touch (3. generacji i nowsze) z systemem iOS 4.2 lub nowszym. iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. AirPrint oraz logo AirPrint są znakami handlowymi firmy Apple Inc.

Drukarka z interfejsem WiFi i funkcją AirPrint musi być podłączona do tej samej sieci domowej, co urządzenie z systemem iOS lub komputer Mac.

Drukarki firmy Dell z obsługą funkcji AirPrint:

 • B1163w
 • B1165nfw
 • B1260dn
 • B1265dfw
 • B1265dnf
 • B2360
 • B2375dfw
 • B2375dnf
 • B3460
 • B3465
 • B5460
 • B5465
 • C2660dn
 • C2665dnf
 • C3760n / C3760dn
 • C3765dnf
 • H815dw
 • H625cdw / H825cdw
 • S3840cdn / S3845cdn
 • S2825cdn
 • E525w
 • S2810dn / S2815dn
 • E310dw / E514dw / E515dw
 • S2830dn / S5830dn / S5840dn

Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, drukarka musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Upewnij się, że obsługa protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP jest włączona w menu panelu operatora.

Obsługę protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP można też włączyć, klikając opcję Turn on AirPrint (Włącz AirPrint) w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool. Wykonaj opisane poniżej czynności, aby skonfigurować parametry środowiska dla funkcji AirPrint za pomocą narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.

Powrót do góry

2. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B1163w / B1165nfw firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Istnieją następujące sposoby włączania funkcji AirPrint

Można włączyć protokół IPP lub protokół mDNS

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.
 3. W prawym górnym rogu strony Embedded Web Service kliknij opcję Logowanie.
 4. Wpisz swój identyfikator i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Jeśli logujesz się w witrynie Embedded Web Service po raz pierwszy, wpisz poniższy domyślny identyfikator i hasło. Firma Dell zaleca zmianę domyślnego hasła ze względów bezpieczeństwa.
  • ID: admin
  • Hasło: dell00000
 5. Po otwarciu okna Embedded Web Service kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia sieci.
 6. Kliknij opcję Raw TCP/IP, LPR, IPP lub mDNS.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

Na przykład w instrukcji urządzenia iPad są następujące zalecenia:

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały

Powrót do góry

3. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B1260dn / B1265dnf firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Istnieją następujące sposoby włączania funkcji AirPrint

Można włączyć protokół IPP lub protokół mDNS.

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.
 3. W prawym górnym rogu strony Embedded Web Service kliknij opcję Logowanie.
 4. Wpisz swój identyfikator i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Jeśli logujesz się w witrynie Embedded Web Service po raz pierwszy, wpisz poniższy domyślny identyfikator i hasło. Firma Dell zaleca zmianę domyślnego hasła ze względów bezpieczeństwa.
  • ID: admin
  • Hasło: dell00000
 5. Po otwarciu okna Embedded Web Service kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia sieci.
 6. Kliknij opcję Raw TCP/IP, LPR, IPP lub mDNS.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

Na przykład w instrukcji urządzenia iPad są następujące zalecenia:

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.

Powrót do góry

4. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B2360d / B2360d dn firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.
 3. Po lewej stronie wybierz opcję Ustawienia.
 4. Wybierz Network/Ports (Sieć/Porty).
 5. Kliknij pozycję AirPrint i sprawdź, czy wszystkie usługi są obecnie włączone.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.

Powrót do góry

5. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B2375dfw / B2375dfw dnf firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Istnieją następujące sposoby włączania funkcji AirPrint.

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.
 3. W prawym górnym rogu strony Embedded Web Service kliknij opcję Logowanie.
 4. Wpisz swój identyfikator i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Jeśli logujesz się w witrynie Embedded Web Service po raz pierwszy, wpisz poniższy domyślny identyfikator i hasło. Firma Dell zaleca zmianę domyślnego hasła ze względów bezpieczeństwa.
  • ID: admin
  • Hasło: admin
 5. Po otwarciu okna Embedded Web Service kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia sieci.
 6. Kliknij przycisk AirPrint, aby włączyć funkcję AirPrint.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

Na przykład w instrukcji urządzenia iPad są następujące zalecenia:

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.

Powrót do góry

6. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych C2660dn / C2665dnf firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, drukarka musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Upewnij się, że obsługa protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP jest włączona w menu panelu operatora. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Protokoły”. Obsługę protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP można też włączyć, klikając opcję Turn on AirPrint (Włącz AirPrint) w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool. Wykonaj opisane poniżej czynności, aby skonfigurować parametry środowiska dla funkcji AirPrint za pomocą narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.

UWAGA: jeśli przycisk Turn on AirPrint (Włącz funkcję AirPrint) będzie nieaktywny, będzie to znaczyć, ze protokoły Bonjour (mDNS) i IPP zostały wcześniej włączone w menu panelu operatora, a drukarka jest gotowa do użycia funkcji AirPrint.
 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Po uruchomieniu narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool przejdź do stron znajdujących się na karcie Print Server Settings (Ustawienia serwera wydruku). Kliknij przycisk Turn on AirPrint (Włącz AirPrint), aby włączyć funkcję AirPrint. Drukarka będzie gotowa do użycia funkcji AirPrint.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

W przytoczonej poniżej procedurze jako przykład wykorzystano telefon iPhone z systemem iOS5.

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania.
 3. Dotknij opcji Drukuj.
 4. Wybierz drukarkę i ustaw opcje drukowania.
 5. Dotknij opcji Drukuj.
Powrót do góry

7. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B3460dn / B3465dnf firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.
 3. Po lewej stronie wybierz opcję Ustawienia.
 4. Wybierz Network/Ports (Sieć/Porty).
 5. Kliknij pozycję AirPrint i sprawdź, czy wszystkie usługi są obecnie włączone.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

8. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych C3760dn / C3765dnf firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

UWAGA: jeśli przycisk Turn on AirPrint (Włącz AirPrint) będzie nieaktywny, będzie to znaczyć, ze protokoły Bonjour (mDNS) i IPP zostały wcześniej włączone w menu panelu operatora, a drukarka jest gotowa do użycia funkcji AirPrint.
 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Po uruchomieniu narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool przejdź do stron znajdujących się na karcie Print Server Settings (Ustawienia serwera wydruku).
 4. Kliknij przycisk Turn On AirPrint (Włącz AirPrint), aby włączyć funkcję AirPrint. Drukarka będzie gotowa do użycia funkcji AirPrint.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

W przytoczonej poniżej procedurze jako przykład wykorzystano telefon iPhone z systemem iOS5.

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania.
 3. Dotknij opcji Drukuj.
 4. Wybierz drukarkę i ustaw opcje drukowania.
 5. Dotknij opcji Drukuj.
Powrót do góry

9. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych B5460dn / B5465dn / S2830dn / S5830dn / S5840cdn firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.
 3. Po lewej stronie wybierz opcję Ustawienia.
 4. Wybierz Network/Ports (Sieć/Porty).
 5. Kliknij pozycję AirPrint i sprawdź, czy wszystkie usługi są obecnie włączone.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

10. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych H815dw firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Po otwarciu narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool kliknij opcję Ustawienia serwera druku w lewej ramce i kliknij kartę Ustawienia serwera druku.
 4. Kliknij przycisk AirPrint.
 5. W opcji Włącz AirPrint zaznacz pole wyboru, aby włączyć urządzenie dla funkcji AirPrint.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia.
 7. Kliknij przycisk Uruchom ponownie drukarkę.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

11. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych H625cdw / H825cdw firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia serwera druku > karta Ustawienia serwera druku > AirPrint.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz AirPrint.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia, a następnie ponownie uruchom drukarkę.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

12. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych S3840cdn / S3845cdn firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Kliknij pozycję Połączenia > Druk mobilny > AirPrint.
 4. Kliknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
 5. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom drukarkę.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

13. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych S2825cdn firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia serwera druku > karta Ustawienia serwera druku > AirPrint.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz AirPrint.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia, a następnie ponownie uruchom drukarkę.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

14. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych E525w firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. W panelu nawigacji przewiń do opcji Ustawienia serwera druku, a następnie kliknij przycisk AirPrint.
 4. Kliknij przycisk Włącz AirPrint w polu Włącz AirPrint. Drukarka będzie gotowa do użycia funkcji AirPrint.
UWAGA: jeśli pole wyboru Włącz AirPrint będzie nieaktywne, będzie to znaczyć, ze protokoły Bonjour (mDNS) i IPP zostały wcześniej włączone w menu panelu operatora, a drukarka jest gotowa do użycia funkcji AirPrint.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

15. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych S2810dn / S2815dn firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Po otwarciu narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool kliknij opcję Ustawienia serwera druku w lewej ramce i kliknij kartę Ustawienia serwera druku.
 4. Kliknij przycisk AirPrint.
 5. W opcji Włącz AirPrint zaznacz pole wyboru, aby włączyć urządzenie dla funkcji AirPrint.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia.
 7. Kliknij przycisk Uruchom ponownie drukarkę.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry

16. Konfigurowanie i drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint na drukarkach laserowych E310dw / E514dw / E515dn / E515dw firmy Dell

Konfigurowanie sieci AirPrint

Domyślnie funkcja AirPrint jest włączona i działa bez konfiguracji. Aby to sprawdzić, wykonaj następujące czynności:

UWAGA: jeśli protokół mDNS został wyłączony w routerze, blokuje to protokół Bonjour i może nie pozwalać na działanie funkcji AirPrint. Aby odblokować protokół Bonjour, włącz funkcję mDNS w ustawieniach routera.
 1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.
 2. Uruchom narzędzie Web Based Management, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.
 3. Kliknij kartę Sieć.
 4. Przewiń do opcji ustawień Protokół.
 5. Jeśli to konieczne, kliknij pole wyboru AirPrint, aby włączyć funkcję AirPrint.
 6. Jeśli to konieczne, kliknij przycisk OK i ponownie uruchom drukarkę.

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
 2. Dotknij ikony działania
 3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.
 4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.
Powrót do góry
UWAGA: zaleca się stosowanie w naszych drukarkach laserowy tylko tonerów, bębnów, rolek transferowych i innych materiałów eksploatacyjnych marki Dell.
Firma Dell nie gwarantuje zgodności i jakości druku materiałów eksploatacyjnych innych firm.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego modelu drukarki.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Kup toner i inne materiały eksploatacyjne do drukarki laserowej Dell

Program recyklingowy firmy Dell
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN153756

Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2018 08:53


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.