Hard Drive not seen when installing Windows 7 where the controller is natively supported

Hard Drive not seen when installing Windows 7 where the controller is natively supportedArticle Summary: Windows 7 does not see the SSD when installing windows.


Windows does not see drive.

Windows does not see the Solid State Drive (SSD) or Hard Disk Drive (HDD) when installing Windows 7 where the controller is natively supported by the operating system (OS).
Occasionally, Windows setup not allow you to install to a drive when it discovers a drive with an invalid MBR/boot sector.

Solution

To fix this, you could try the following:
  1. Boot up Windows 7 disc.
  2. When the welcome screen comes up on Windows Setup, press Shift + F10, which will display a command prompt.
  3. Type "diskpart" (no quotes) and press Enter.
  4. Type "list disk" and press Enter.
  5. Hopefully you can see your HDD/SSD in the list. You should see a number identifying it. Now type "select disk X" (where X is the number identifying your HDD/SSD) and press Enter.
  6. Type "clean" and press Enter.
    NOTE: This will write a blank MBR, YOU WILL LOSE ANY DATA ON THE HDD/SSD if you did have anything on it.
  7. Type "exit" and press Enter to close the command window and continue with the installation.

***HELPFUL LINKS***
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(v=ws.10).aspx
http://support.microsoft.com/kb/300415

Back to Top
Identyfikator artykułu: SLN171907

Data ostatniej modyfikacji: 04/04/2016 08:39 AM


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.