Wprowadzenie do rozwiązywania problemów z systemem Ubuntu Linux za pomocą podstawowych poleceń

Wprowadzenie do rozwiązywania problemów z systemem Ubuntu Linux za pomocą podstawowych poleceń


 


Poniższy artykuł zawiera wprowadzenie do rozwiązywania problemów w systemie Ubuntu Linux za pomocą podstawowych poleceń.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Przykłady podstawowych poleceń dotyczących rozwiązywania problemów w systemie Ubuntu Linux i sposoby korzystania z nich
 3. Lista podstawowych poleceń dotyczących rozwiązywania problemów i ich funkcja w systemie Ubuntu Linux

 

1. Wprowadzenie

 

W poniższym artykule omówiono podstawowe polecenia dotyczące rozwiązywania problemów w terminalu w systemie operacyjnym Ubuntu.

Jeśli szukasz samouczka na temat ogólnych poleceń terminala, sprawdź następujący artykuł:

Jeśli szukasz listy najczęściej używanych poleceń, sprawdź poniższe odniesienia:


Powrót do góry

 

 

2. Przykłady podstawowych poleceń dotyczących rozwiązywania problemów w systemie Ubuntu Linux i sposoby korzystania z nich

 

Poniższa lista zawiera podstawowe polecenia tekstowe w systemie Ubuntu Linux oraz przykłady ich wykorzystania do rozwiązywania konkretnych problemów w komputerze.

 1. Użyj polecenia uname, aby wyświetlić używane jądro. Jądro to pierwsza część systemu operacyjnego wczytywana do pamięci, która kontroluje takie obszary systemu jak zarządzanie dyskami, alokacja pamięci, procesy systemu i obsługę przerwania. W poniższym przykładzie używane jądro to 3.11.0-15-generic:

  user@avalon:~$ uname -a
  Linux avalon 3.11.0-15-generic #23-Ubuntu SMP Mon Dec 9 18:17:04 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  user@avalon:~$
 2. Użyj polecenia dmesg, aby wyświetlić zawartość dziennika rozruchu. Jest to dobry sposób znajdowania błędów przy rozruchu:

  user@avalon:~/linux101$ sudo dmesg > dmesg.log

  W poniższym przykładzie polecenie cat może zostać użyte z poleceniem dmesg w celu połączenia treści pliku dziennika. Dodatkowe polecenie grep umożliwia wyświetlenie dowolnej instancji konkretnej nazwy pliku w dzienniku, na przykład Intel lub error:

  user@avalon:~/linux101$ cat dmesg.log | grep intel
  [ 1.732400] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
  [ 1.732402] intel_idle: v0.4 model 0x3A
  [ 1.732405] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
  [ 10.148411] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
  [ 10.922434] i915 0000:00:02.0: fb0 inteldrmfb frame buffer device
  [ 10.926448] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 50 for MSI/MSI-X
  user@avalon:~/linux101$

   

  user@avalon:~/linux101$ cat dmesg.log | grep error
  [ 7.478502] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
  user@avalon:~/linux101$
 3. Polecenie lspci wyświetla listę wszystkich urządzeń na magistrali PCI:

  user@avalon:~/linux101$ sudo lspci > lspci.log

  Użycie polecenia lspci z dodatkowymi poleceniami cat i grep ułatwi wyizolowanie konkretnych urządzeń PCI, jak w następującym przypadku Realtek:

  user@avalon:~/linux101$ cat lspci.log | grep Realtek
  07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. TRL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
  09:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
  09:00.1 SD Host controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
  user@avalon~/linux101$
 4. Użyj polecenia lsmod, aby wyświetlić listę wszystkich wczytanych plików mod w jądrze:

  user@avalon:~/linux101$ sudo lsmod > lsmod.log
  user@avalon:~linux101$

  W systemie Linux pliki sterowników są wczytywane jako modyfikacje. Aby sprawdzić, które sterowniki/modyfikacje zostały wczytane w jądrze, można użyć polecenia cat i grep z poleceniem lsmod w celu wyszukania konkretnych plików mod, jak w poniższych dwóch przykładach z Dell i hda:

  user@avalon:~/linux101$ cat lsmod.log | grep dell
  dell_wmi 12761 0
  sparse_keymap 13948 1 dell_wmi
  dell_laptop 17369 0
  dcdbas 14847 1 dell_laptop
  wmi 19070 1 dell_wmi
  user@avalon:~/linux101$

   

  user@avalon:~/linux101$ cat lsmod.log | grep hda
  snd_hda_codec_hdmi 41117 1
  snd_hda_codec_realtek 55704 1
  snd_hda_intel 48171 3
  snd_hda_codec 188738 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
  snd_hwdep 13602 1 snd_hda_codec
  snd_pcm 102033 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
  snd_page_alloc 18710 2 snd_pcm,snd_hda_intel
  snd 69141 17 snd_hda)codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq,device,snd_seq_midi
  user@avalon:~/linux101$
 5. Użyj polecenia lsusb, aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń USB podłączonych do magistrali USB:

  user@avalon:~/linux101$ sudo lsusb > lsusb.log
  user@avalon:~linux101$

  Możesz użyć tego polecenia z dodatkowymi poleceniami cat i grep, aby wyizolować konkretne urządzenia USB, jak w poniższym przypadku Intel:

  user@avalon:~/linux101$ cat lsusb.log | grep Intel
  Bus 002 Device 003: ID 8087:07da Intel Corp.
  Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
  Bus 001 DEvice 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hib
  user@avalon:~/linux101$
 6. Użyj polecenia ifconfig, aby ustawić i sprawdzić ustawienia sieciowe komputera:

  user@avalon:~/linux101$ ifconfig > ifconfig.log
  user@avalon:~/linux101$

  Możesz użyć tego polecenia z dodatkowymi poleceniami cat i grep, aby wyszukać inet, co spowoduje wyświetlenie listy adresów IP komputera:

  user@avalon:~/linux101$ cat ifconfig.log | grep inet
  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  inet addr:192.168.1.90 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: fe80::caf7:33ff:fedb:b2bc/64 Scope:Link
  user@avalon:~/linux101$


Powrót do góry

 

 

3. Lista podstawowych poleceń dotyczących rozwiązywania problemów i ich funkcja w systemie Ubuntu Linux

 

W poniższej tabeli wymieniono niektóre bardziej podstawowe polecenia używane w systemie Linux do rozwiązywania problemów, a także funkcję i składnię każdego z nich:

Polecenie Funkcja Składnia
sudo Użycie przed poleceniem powoduje uruchomienie jako root lub administrator. sudo apt-get update
ls Tak samo jak „dir”; wyświetla listę bieżącego katalogu. ls-ll
cp Kopiowanie pliku. cp /dir/filename /dir/filename
rm Usunięcie pliku. rm /dir/filename /dir/filename
mv Przeniesienie pliku. mv /dir/filename /dir/filename
mkdir Utworzenie katalogu. mkdir /dirname
df Raport dotyczący wykorzystania miejsca na dysku w systemie plików. df -h
dmesg Wyświetlanie lub kontrolowanie bufora pierścienia jądra. dmesg
lspci Wyświetla listę wszystkich urządzeń PCI. lspci
lsusb Wyświetla listę wszystkich urządzeń USB. lsusb
lsmod Wyświetla stan modułów w jądrze systemu Linux. lsmod
cat Łączenie plików i wyświetlanie w standardowym wyniku. cat /dir/logfile
grep Wyświetlenie linii wejścia pasujących do określonego wzoru. grep intel
apt-get Instalator aktualizacji. apt-get update lub apt-get upgrade
sosreport Narzędzie, które zbiera informacje konfiguracyjne i diagnostyczne o systemie. Narzędzie musi najpierw zostać zainstalowane przy użyciu następującego wiersza polecenia: "sudo apt-get install sosreport". Zalecane jest ponowne uruchomienie systemu po instalacji przed pierwszym uruchomieniem narzędzia. sosreport
„cat” i „grep” łącznie Użyj, aby wyświetlić wszystkie wystąpienia konkretnego terminu wyszukiwania. cat /dir/logfile | grep intel (wynik tego polecenia spowoduje wyświetlenie z domyślnego źródła wyniku każdego wystąpienia ciągu „intel”)

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów z systemem Linux w komputerze firmy Dell, można wykonać wyszukiwanie w Bibliotece Wiedzy w witrynie wsparcia firmy Dell.


Powrót do góry

 Identyfikator artykułu: SLN289410

Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 17:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.