Jak korzystać z programu DSET 2.2 w systemie Linux

Jak korzystać z programu DSET 2.2 w systemie Linux


Uwaga:
 • Program DSET 2.2 działa wyłącznie na starszych serwerach serii PowerEdge (do 10. generacji).
 • Późniejsze wersje programu DSET (aż do wersji 3.7) zostały zastąpione przez program SupportAssist Enterprise, będący podstawowym narzędziem do gromadzenia danych w ramach wsparcia technicznego Dell EMC.


Program Dell Server E-Support Tool (DSET) umożliwia wygenerowanie pełnego raportu, zawierającego informacje o konfiguracji systemu i dziennikach, w tym o Dzienniku zdarzeń serwerowych (SEL) i Dzienniku kontrolera PowerEdge RAID Controller (PERC).


Utworzenie raportu DSET 2.2 w systemie Linux:

Uwaga: sprawdź informacje o wersji (tylko w języku angielskim) aby zapoznać się z listą obsługiwanych systemów operacyjnych.
 1. Pobierz plik delldset_2.2.125_x64_A01.bin i zapisz go w folderze /tmp na serwerze.

 2. Otwórz konsolę i przejdź do folderu /tmp, wpisując polecenie
  cd /tmp

 3. Ustaw plik delldset_2.2.125_x64_A01.bin jako wykonywalny, wpisując polecenie
  chmod 700 delldset_2.2.125_x64_A01.bin

Uwaga: plik delldset_2.2.125_x64_A01.bin musi zostać wykonany z uprawnieniami administratora (root).
 1. Uruchom narzędzie, wpisując polecenie
  ./delldset_2.2.125_x64_A01.bin

  Polecenia w celu uruchomienia programu DSET w systemie Linux
  Rysunek 1: Polecenia w celu uruchomienia programu DSET w systemie Linux

 2. Teraz na ekranie pojawi się Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania firmy Dell. Naciśnij klawisz „q”, aby kontynuować.

 3. Zaakceptuj postanowienia umowy, naciskając klawisz „y”.

 4. Teraz na ekranie pojawią się opcje programu DSET. Wybierz opcję Utwórz tylko raport DSET, naciskając klawisz „2”.

  Wybierz opcję 2. Utwórz tylko raport DSET
  Rysunek 2: Wybierz opcję 2) Utwórz tylko raport DSET
   

 5. Możesz teraz wprowadzić nazwę firmy, jest to jednak opcjonalne. Kontynuuj, naciskając klawisz „Enter”.

 6. Opcje raportu można skonfigurować w następnych krokach.
  Możesz wybierać pomiędzy „y” dla tak, lub „n” dla nie, potwierdzając swój wybór klawiszem „Enter”.
  Aby mieć pewność, że wszystkie istotne informacje zostaną zebrane, dokonaj wyboru spośród poniższych opcji:

  • Pomiń zbieranie informacji o kategoriach sprzętowych (y/n): n
  • Pomiń zbieranie informacji o kategoriach pamięci masowej (y/n): n
  • Pomiń zbieranie informacji o kategoriach oprogramowania (y/n): n
  • Pomiń zbieranie plików dzienników innych niż systemu Linux (y/n): n
  • Dodaj znacznik czasu do nazwy pliku raportu (y/n): y
  • Zbieraj różne zaawansowane dzienniki (y/n): y
  • Czy chcesz zachować plik w innej lokalizacji (y/n): y
  • Określ nazwę pliku, jego ścieżkę lub oba te parametry: /tmp

   

  Ustawienia w celu zebrania wszelkich istotnych informacji
  Rysunek 3: Ustawienia w celu zebrania wszelkich istotnych informacji
   

 7. Po zatwierdzeniu ostatniej opcji klawiszem „Enter” rozpocznie się proces zbierania informacji.

  Proces zbierania informacji
  Rysunek 4: Proces zbierania informacji
   

 8. Po upływie do 20 minut wynikowy plik ZIP zostanie zapisany w folderze /tmp. Nazwa pliku będzie wyglądać następująco:
  DSET-Report_for_[NAZWA SERWERA-KOD SERVICE TAG--]-on-MM-DD-YYYY

Po zakończeniu powyższych czynności możesz usunąć plik delldset_2.2.125_x64_A01.bin z serwera albo zachować go w celu użycia w przyszłości.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN292238

Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.