Baza wiedzy

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w tablecie Venue 7 i 8


W tym artykule zawarto informacje dotyczące rozwiązywania problemów z dźwiękiem w tablecie Venue 7 i 8.

 1. Odłącz słuchawki na górnej krawędzi tabletu Venue 7 lub 8 .
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się menu zasilania, trybu samolotowego i trybu cichego.
 3. Upewnij się, że przy trybie cichym jest komunikat Sound is ON (Dźwięk jest WŁĄCZONY). Jeśli nie, dotknij menu trybu cichego, aby włączyć dźwięk.
 4. Dotknij ikony Home (Ekran główny).
 5. Dotknij ikony Aplikacje umieszczonej pośrodku dolnego wiersza na ekranie głównym (Rysunek 1).


  Rysunek 1: Ikona aplikacji
 6. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do ikony ustawień (Rysunek 2).
  lub
  Rysunek 2: Ikona ustawień
 7. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) .
 8. Dotknij opcji Sound (Dźwięk).
 9. Dotknij opcji Volumes (Głośność).
 10. Wyreguluj różne parametry głośności za pomocą suwaków.
 11. Dotknij przycisku OK.

Identyfikator artykułu: SLN293231

Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 09:59


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.