Baza wiedzy

Dane techniczne modelu Alienware Alpha


Dane techniczne modelu Alienware Alpha

Spis treści:

 1. System: dane techniczne
 2. Unikalne funkcje
 3. Niezbędne informacje

Ten artykuł zawiera wszystkie dane techniczne komputera Alienware Alpha, a także obsługiwane funkcje i ważne informacje.

Obsługiwane komputery:

Alienware Alpha

1. System: dane techniczne

Intel® Core™ 4. generacji (Haswell)

 • Intel® Core™ i3-4130T, 2-rdzeniowy (pamięć podręczna 3 M, 2,9 GHz)
 • Intel® Core™ i5-4590T, 4-rdzeniowy (pamięć podręczna 6 M, do 3,0GHz z technologią Turbo Boost)
 • Intel® Core™ i7-4765T, 4-rdzeniowy (pamięć podręczna 8 M, do 3,0 GHz z technologią Turbo Boost)

Chipset Intel® H81 (Intel® DH82H81 PCH)

Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowe dane techniczne

Uwaga: Niektóre funkcje opisane na powyższej stronie zostały wyłączone i są niedostępne w komputerze z powodu ograniczeń konstrukcyjnych i technicznych.

DDR3L PC3L-12800 NON-ECC (1600 MHz)

Minimum: 4 GB
Maksimum: 8 GB

2 240-stykowe gniazda pamięci SO-DIMM SDRAM DDR3L do obsługi następujących konfiguracji:

 • 4 GB (2x SO-DIMM 2 GB)
 • 8 GB (2x SO-DIMM 4 GB)

2 porty SATA III 6 Gb/s

Można stosować następujące konfiguracje:

 • 1x 2,5-calowy dysk twardy SATA I/II/III lub zwykły dysk
Konfiguracje z jednym i dwoma napędami 2,5-calowymi wymagają specjalnej podstawki i kabla, które nie są dołączone do komputera.

Żadne napędy wewnętrzne nie są dostępne w tym systemie

Odwiedź witrynę Dell.com, aby zakupić zewnętrzny napęd optyczny

Karta sieciowa Realtek Integrated 10/100/1000 Gigabit

Gniazdo połówkowe mini-PCIe do obsługi:

 • Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 1x1 + Bluetooth 4.0
 • Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 2x2 + Bluetooth 4.0
W komputerze mogą być używane inne karty połówkowe mini-PCIe. Firma Dell nie udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów wynikających z użytkowania sprzętu niezatwierdzonego przez firmę Dell.
Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na stronie dell.com/warranty

Zintegrowana karta Realtek High Definition Audioc

 • HDMI pod kontrolą NVIDIA High Definition Audio
 • Optyczny SPDIF (Toslink) sterowany przez kartę dźwiękową Realtek High Definition Audio

1 HDMI (dźwięk i wideo) 2 Cyfrowy SPDIF
Uwaga: Cyfrowe wyjście SPDIF wymaga kabla SPDIF, który nie jest dołączony do komputera

Wbudowana karta graficzna NVIDIA

 • Karta graficzna NVIDIA® GeForce® GTX 860M+ 2G B GDDR5

1 Zasilacz 2 Wejście HDMI
3 Wyjście HDMI 4 Cyfrowy dźwięk S/PDIF
5 Sieć (RJ-45 6 USB 3.0
7 USB 3.0 8 Wskaźnik LED aktywności dysku twardego

1 USB 2.0 2 Przycisk zasilania

Wymiary i waga

 • Wysokość: 76,2 mm
 • Głębokość: 200 mm
 • Szerokość: 200 mm
 • Waga początkowa: 1,81 kg

Obudowa płyty głównej

Płyta główna na zamówienie

 • Zasilacz Alienware™ 130 W

Powrót do góry


2. Unikalne funkcje

Oświetlenie komputerowe AlienFX

Dostosuj oświetlenie i jasność konsoli Alpha przy użyciu ustawienia AlienFX.

Wejście HDMI

Przełączanie między źródłami HDMI przy użyciu funkcji wejścia HDMI konsoli Alpha.

Bezprzewodowy kontroler Xbox 360 (w zestawie)

Menu pomocy Alpha-UI zawiera listę różnych funkcji przycisków kontrolera, takich jak menu systemu.

Powrót do góry


3. Niezbędne informacje

Zobacz ten film, aby skonfigurować komputer Alpha po raz pierwszy (tylko w języku angielskim)

Możesz podłączyć inne urządzenia HDMI do komputera Alienware Alpha i łatwo przełączać między komputerem Alpha a DVR lub aparatem cyfrowym bez użycia funkcji HDMI telewizora

Powrót do góry


Nie o to chodziło?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaTreœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN297115

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 04:24


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.