Baza wiedzy

Tworzenie i korzystanie z obrazu odzyskiwania systemu Windows na urządzeniu Dell

 • Czy po wystąpieniu awarii systemu operacyjnego, wymianie dysku twardego itp. konieczna jest ponowna instalacja systemu Microsoft Windows na komputerze firmy Dell?
 • Narzędzie Dell OS Recovery Tool ułatwi pobranie dostosowanego obrazu przywracania firmy Dell dla systemu Microsoft Windows.
 • Wykonaj następujące czynności, aby pobrać to narzędzie, utworzyć nośnik USB do przywracania systemu i ponownie zainstalować system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell.

Czego potrzebujesz

 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows
 • Pobrane i zainstalowane narzędzie Dell OS Recovery Tool
 • Pusty napęd flash USB z co najmniej 8 GB wolnego miejsca na dysku
 • Microsoft.Net Framework w wersji 4.5.2 lub nowszej
 • Dostęp do konta z uprawnieniami administratora oraz co najmniej 8 GB wolnego miejsca na dysku w celu pobrania obrazu ISO firmy Dell do przywracania systemu.


Korzystanie z narzędzia Dell OS Recovery Tool

Narzędzie Dell OS Recovery Tool pozwala utworzyć nośnik USB odzyskiwania systemu przy użyciu obrazu ISO firmy Dell do przywracania systemu dostosowanego do danego komputera firmy Dell. Aby utworzyć nośnik USB odzyskiwania systemu przy użyciu komputera z systemem Windows:

Uwaga: system Windows 10 S nie pozwoli na pobranie lub korzystanie z narzędzia Dell OS Recovery Tool na komputerze firmy Dell z tym systemem. Aby utworzyć nośnik odzyskiwania systemu operacyjnego na komputerze z systemem Microsoft Windows 10 S, wykonaj zapisane instrukcje dotyczące tworzenia nośnika odzyskiwania przy użyciu komputera z systemem Windows i na ekranie „Wybierz urządzenie do odzyskania” wybierz „Inne urządzenie”.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Dell OS Recovery Tool na pulpicie, aby je otworzyć.
  Uwaga: kliknij Tak po wyświetleniu monitu kontroli konta użytkownika.

 2. Podłącz nośnik USB dco najmniej 8 GB wolnego miejsca dostępnego dla komputera.

 3. Wybierz „To urządzenie” (Rys.1) na ekranie „Wybierz urządzenie do odzyskiwania”, aby zidentyfikować komputer, dla którego chcesz utworzyć nośnik odzyskiwania systemu operacyjnego.
  W przypadku tworzenia nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego przy użyciu innego komputera wybierz opcję „Inne urządzenie” (Rys. 2) i wprowadzić kod Service Tag komputera firmy Dell.
  Dell OS Recovery Tool — wybór urządzenia do odzyskania
  Rys. 1: Wybierz opcję „To urządzenie”, jeśli korzystasz z tego samego komputera. (tylko w języku angielskim).

  Dell OS Recovery Tool — wybór urządzenia do odzyskania
  Rys. 2: Wybierz opcję „Inne urządzenie”, jeśli korzystasz z innego komputera. (tylko w języku angielskim).

 4. Narzędzie Dell OS Recovery Tool wyświetli dostępne obrazy systemu operacyjnego dla określonego kodu Service Tag.
  Kliknij przycisk Pobierz (Rys. 3), aby rozpocząć pobieranie. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Dalej.
  Dell OS Recovery Tool — wybór systemu operacyjnego
  Rys. 3: Kliknij przycisk „Pobierz”, aby rozpocząć pobieranie obrazu odzyskiwania. (tylko w języku angielskim).

 5. Wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć w celu utworzenia nośnika USB odzyskiwania systemu (Rys. 4 i 5), a następnie kliknij Nagraj płytę system operacyjny.
  Dell OS Recovery Tool — wybór dysku flash USB
  Rys. 4: Wybierz dysk flash USB. (tylko w języku angielskim).

  Dell OS Recovery Tool — ostrzeżenie przed formatowaniem nośnika USB
  Rys. 5: Dysk flash USB zostanie sformatowany. (tylko w języku angielskim).
  Ostrzeżenie: zostanie wyświetlone ostrzeżenie o USUNIĘCIU WSZYSTKICH DANYCH z nośnika USB. Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych znajdujących się na napędzie USB i kliknij Tak, aby kontynuować.

 6. Narzędzie Dell OS Recovery Tool rozpocznie tworzenie nośnika przywracania systemu operacyjnego.

 7. Po zakończeniu procesu pojawi się ekran podsumowania i możliwe będzie wydrukowanie Przewodnika po korzystaniu z nośnika USB do przywracania systemu w celu ponownej instalacji systemu Microsoft Windows (Rys. 6).
  Dell OS Recovery Tool — wybór urządzenia do odzyskania
  Rys. 6: Ekran podsumowania. (tylko w języku angielskim).


Korzystanie z nośnika USB do przywracania systemu w celu instalacji systemu Microsoft Windows

 1. Podłącz utworzony nośnik USB do przywracania systemu do komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows.
 2. Uruchom ponownie komputer, a po wyświetleniu się logo Dell naciskaj klawisz F12 aż do wyświetlenia komunikatu „Preparing one time boot menu” (Przygotowywanie menu jednorazowego rozruchu) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W menu rozruchowym wybierz napęd USB i naciśnij klawisz Enter.
 4. Na ekranie Choose an option (Wybierz opcję) kliknij opcję Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów), a następnie Recover from a drive Odzyskiwanie z dysku.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację systemu Microsoft Windows.
  Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.
 1. Podłącz nośnik USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows.
 2. Uruchom ponownie komputer, a po wyświetleniu się logo Dell naciskaj klawisz F12 aż do wyświetlenia komunikatu „Preparing one time boot menu” (Przygotowywanie menu jednorazowego rozruchu) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W menu rozruchowym UEFI wybierz napęd USB i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wybierz swoje preferencje, gdy uruchomi się Instalator systemu Windows.
 5. Kliknij Zainstaluj teraz w oknie instalacji Windows.
 6. Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i wybierz opcję Akceptuję postanowienia licencyjne.
 7. W oknie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij Niestandardowa (zaawansowane).
 8. Upewnij się, że w oknie Gdzie chcesz zainstalować system Windows jako partycja podstawowa jest wybrany największy dysk wewnętrzny i kliknij przyciskDalej.
  Jeśli jako rozmiar wolnego miejsca na partycji podstawowej będzie podane 0 GB, wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce i kliknij Dalej.
 9. Instalator systemu Windows automatycznie utworzy nową partycję systemu Windows, sformatuje ją i rozpocznie instalowanie systemu Windows.
  Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.
Instrukcje dotyczące korzystania z nośnika przywracania systemu operacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Linux dostępne są w artykule znajdującym się w bazie wiedzy firmy Dell Jak korzystać aplikacji Dell Hosted Recovery Image do odzyskiwania danych z systemu Linux.


Często zadawane pytania

Narzędzie Dell OS Recovery Tool będzie działać na każdym komputerze z systemem Windows.

Narzędzie Dell OS Recovery będzie działać wyłącznie w komputerach z systemem Windows. Aby pobrać plik ISO dla systemu Windows na komputer z systemem innym niż Windows:

 1. Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu Windows dla komputera Dell.
 2. Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
 3. Wybierz system operacyjny Windows i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj Warunki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć pobieranie.
 5. W oknie przeglądania folderów wybierz istniejący folder lub utwórz go w miejscu, gdzie będzie łatwy do odnalezienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz odzyskiwania systemu Windows firmy Dell jest dostępny do 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Narzędzie Dell OS Recovery ma możliwość wstrzymywania i wznawiania pobierania w przypadku problemu z połączeniem sieciowym. Pobieranie zostanie wznowione po przywróceniu połączenia sieciowego.

Plik obrazu ISO dla komputerów Dell jest dość duży. Pobranie pliku może zająć chwilę w zależności od prędkości połączenia internetowego.

Aby pomyślnie uruchomić komputer z nośnika USB lub DVD do przywracania systemu w celu zainstalowania systemu Microsoft Windows 7 na komputerze Dell:

 1. Uruchom komputer ponownie.
 2. Naciskaj klawisz F12 podczas uruchamiania komputera i uruchom system BIOS lub narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Wyłącz funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch).
 4. Włącz funkcję Legacy Boot (Rozruch starszej wersji) w systemie BIOS.
 5. Zapisz ustawienia systemu BIOS i uruchom komputer ponownie.
Uwaga: aby uzyskać dokładne instrukcje dotyczące włączania i wyłączania funkcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) lub Legacy Boot (Rozruch starszej wersji) na komputerze Dell, odwiedź witrynę internetową Podręczniki Dell i zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego komputera.

Jeśli pobierasz duży plik przez aplikację online firmy Dell (np. z witryny internetowej Dell Windows Recovery Image), może pojawić się komunikat „Brak miejsca na dysku”. Przeważnie jest to powiązane z ograniczoną ilością miejsca na dysku, na którym zapisywane są pliki. Niektóre obrazy pobierane ze strony internetowej Obraz odzyskiwania systemu Windows dla komputera Dell mogą mieć nawet 8 GB.

Aby usunąć ten błąd, konieczne może być zwolnienie miejsca na dysku twardym. Informacje o zwalnianiu wolnego miejsca za pomocą systemu operacyjnego można znaleźć w artykułach bazy wiedzy firmy Microsoft:

Dodatkowo, jeśli posiadasz zewnętrzny lub dodatkowy dysk twardy, który ma więcej wolnego miejsca, po prostu wybierz ten dysk w celu zapisania plików.

Można spróbować rozwiązać ten problem za pomocą napędu USB innej marki.

Obraz odzyskiwania może nie zawierać najnowszych wersji sterowników urządzeń dla komputera firmy Dell. Najnowsze wersje sterowników są dostępne w witrynie internetowej Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell. Zaleca się pobieranie i instalowanie najnowszych wersji sterowników urządzeń po zainstalowaniu na komputerze systemu operacyjnego Windows.

Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.


Identyfikator artykułu: SLN299044

Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2017 09:15


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.