Använda och felsöka Inspiron 3721

Använda och felsöka Inspiron 3721I den här artikeln finns information om användning och felsökning rörande Inspiron 3721/17.

Innehållsförteckning:

 1. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 2. Datorn svarar inte
 3. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel
 4. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 5. Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda
 6. Specifikationer för Inspiron 3721/17
 7. Portplatser
 8. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 9. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 10. Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator
 11. Inaktivera eller aktivera styrplattan med hjälp av snabbtangenten
 12. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska
 13. Datorkomponent hittas inte
 14. Drivrutiner till Inspiron 3721/17
 15. Dells supportcenter för Windows 8

Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång) men inte visar någon bild lyssnar du om en serie ljudsignaler hörs när du försöker starta.

Om du hör ljudsignaler går du till (tabell 1) för att få hjälp med att felsöka problemet med datorn.

Pip Beskrivning Möjlig orsak
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Systemkortsfel, omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel.
2 Inget minne (RAM) hittas Fel på minne eller minneskortplats
3
 • Kretsfel (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
 • Fel vid test av klockan
 • Gate A20 failure (Fel på port A20)
 • Fel på superkrets-I/O
 • Fel vid test av tangentbordets styrenhet
Systemkortsfel
4 Fel vid läsning från/skrivning till minne Minnesfel.
5 Fel på realtidsklockan CMOS-batterifel
6 Fel vid test av grafik-BIOS. Fel på videodelsystem
7 Fel vid test av processorcache Fel på processorn
8 LCD LCD-fel
Tabell 1: Upprepande ljudsignalskoder

Om du inte hör ljudsignalskoder gör du så här:
 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 2. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån adaptern från eluttaget.
 3. Ta bort batteriet. Mer information om hur du gör det finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 3721/17. Klicka på Ägarhandbok.
 4. Tryck och håll strömknappen i 15 sekunder för att ladda ur kondensatorerna.
 5. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 6. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerande eluttag.
 7. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 8. Stäng av datorn och sätt tillbaka batteriet i datorn.
 9. Tryck på strömknappen för att se om datorn sätts på och startar upp, om inte, se Dells kunskapsbank, artikeln Check the Battery (Kontrollera batteriet).
 10. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.
Överst på sidan

Datorn svarar inte

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 4. Hämta och installera SupportAssist. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn, mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimering och underhåll av Microsoft Windows).
 6. Börja koppla på enheter en i taget och testa för att se om datorn slutar svara.
Överst på sidan

Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Crashes, Stops, Restarts or a Blue Screen Appear (Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel).

Överst på sidan

Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

Obs! Det snabbaste och enklaste sättet att identifiera och lösa problemet är att använda vårt diagnostikverktyg online för snabbtest. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet. Om diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

Med Dell kan du underhålla och diagnostisera datorn på flera sätt:

 • Med Dells snabbtest för PC-diagnostik hittar du de vanligaste problemen.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).
Överst på sidan

Felsökning av LCD-skärm på bärbar dator

Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda

Mer information om felsökning av LCD-skärmen till en bärbar dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln Troubleshooting a Notebook LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att se).

Överst på sidan

Specifikationer för Inspiron 3721/17

Information om Inspiron 3721-specifikationer finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 3721/17. Klicka på Specifikationer.

Överst på sidan


Portplatser

Information om portplatser finns på onlinehandbokssidan för Inspiron 3721/17. Klicka på Specifikationer.

Överst på sidan


Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

Alternativ 1:
 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten <F2>, så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <högerpilen> för att gå till menyn Exit (avsluta).
 4. Tryck på <pil ned>-tangenten tills Load Setup Defaults (ladda inställningsstandard) markeras och tryck på Enter.
 5. Tryck på <Enter> vid Yes (ja) för att återställa standardinställningar och starta om datorn.
Alternativ 2:
 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten <F2>, så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <F9>.
 4. Tryck på <Enter> vid Yes (ja) för att läsa in optimala standardinställningar och starta om datorn.
Överst på sidan

Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.

Överst på sidan

Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator

 1. Håll ned tangenten <Fn> och tryck på tangenten <F2> . Upprepa medan du växlar den trådlösa antennen av och på.
Mer information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i Dells kunskapsbank, artikeln How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator).

Överst på sidan

Inaktivera eller aktivera styrplattan med hjälp av snabbtangenten

Tangent Åtgärd
Håll ned tangenten <Fn> och tryck på tangenten <F3>.
Tabell 2: Snabbtangenter för styrplatta

Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan finns i Dells kunskapsbank, artikeln Disabling or Enabling the Touchpad Using the Hot Key (Aktivera eller inaktivera styrplattan via snabbtangent).

Överst på sidan

Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.

Överst på sidan

Datorkomponent hittas inte

Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du identifiering av problem samt enhetsspecifika meddelanden. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Överst på sidan

Drivrutiner till Inspiron 3721

Information om tillgängliga drivrutiner till Inspiron 3721 finns på drivrutinssidan för Inspiron 3721.

I artikeln "How to Download and Install a Driver" (Hämta och installera en drivrutin) finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorn Inspiron 3721.

Överst på sidan

Dells supportcenter för Windows 8

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows™ 8.

Överst på sidanArtikel-ID: SLN154871

Senast ändrad: 2018-03-14 12:11


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.