Felsökning av faxproblem

Felsökning av faxproblem


Artikelsammanfattning: Felsökning av faxproblem


Innehållsförteckning:
 1. Bekräfta att telefonlinjen fungerar
 2. Kontrollera att faxkabeln sitter i ordentligt
 3. Återställ till faxstandard
 4. Byt faxkabel om det går
 5. Koppla ifrån andra enheter
 6. Inaktivera felrättningsläge (ECM)
 7. Sänk modemhastigheten (överföringshastighet)
1.


  Bekräfta att telefonlinjen fungerar 

 1. Koppla bort faxkabeln från telefonjacket i väggen
 2. Använd en telefonhandenhet och bekräfta att utgående samtal kan göras och att ingående samtal kan besvaras
 3. Om du inte kan ringa/ta emot samtal eller om det är för mycket brus på linjen kan du kontakta din tjänsteleverantör för att lösa problemet

Överst på sidan
2.


  Kontrollera att faxkabeln sitter i ordentligt  

 1. Se till att kabeln sitter i ordentligt i uttaget märkt "Fax" och i telefonjacket i väggen
 2. Ta bort och sätt i kablarna igen i båda ändar, kontrollera så att det inte finns någon skada på kabeln eller jacket

Överst på sidan
3.


  Återställ till faxstandard  


Att återställa standardfaxinställningarna kan lösa anslutningsproblem.

Se din
användarhandbok för anvisningar om hur du gör det här på din specifika MFP-modell.

Överst på sidan
4.


  Byt faxkabel om det går  


Om det finns en ny kabel som passar eller en som du vet fungerar, sätt i den och testa

Överst på sidan
5.


  Koppla ifrån andra enheter  


Andra enheter på linjen kan orsaka problemet. Koppla ifrån övriga enheter som telefoner, ADSL-modem, kortbetalningsenheter, mm.

Överst på sidan
6.


  Inaktivera felrättningsläge (ECM)  


Inaktivering av ECM kan lösa vissa kommunikationsproblem. Se din användarhandbok för anvisningar om hur du gör det här på din specifika MFP-modell.

Överst på sidan
7.


  Sänk modemhastigheten (överföringshastighet)  


Att manuellt sänka modemhastigheten kan lösa kommunikationsproblem. Se din användarhandbok för anvisningar om hur du gör det här på din specifika MFP-modell.

Överst på sidan

Om du behöver mer hjälp eller vill ge oss feedback kan du kontakta vårt teknikteam på Twitter.

 


Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN286360

Senast ändrad: 2015-12-16 09:40


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.