Överföra filer med uppdateringen för Windows Filöverföring

Överföra filer med uppdateringen för Windows FilöverföringDen här artikeln innehåller information om "Överföra data med Windows Filöverföring" – gäller för Microsoft-operativsystem upp till och inklusive Windows 8.1 (undantaget Win10)


 

Överför data

Med Windows Filöverföring kan du överföra information från en dator till en annan, inklusive användarkonton, filer, mappar, foton, musik och videor och, beroende på operativsystemet, e-postmeddelanden, kontakter, Windows- och internet-inställningar och internetfavoriter. Program överförs inte. Windows Filöverföring kan inte överföra filer mellan en 64-bitarsversion och en 32-bitarsversion av Windows. Filerna måste överföras manuellt med externa lagringsenheter. Olika metoder för att överföra data mellan datorer beskrivs nedan:

Använd en USB-filöverföringskabel

Om du vill använda den här metoden ansluter du USB-filöverföringskabeln till båda datorerna. Starta alltid Windows Filöverföring på den nya datorn först och följ anvisningarna på skärmen. Om den gamla datorn använder ett annat Windows-operativsystem visar Filöverföring instruktioner för hur du hämtar Windows Filöverföring till den andra datorn, och vägleder dig genom överföringsprocessen.

 

Med hjälp av ett hemnätverk eller nätverk för mindre företag

När du använder den här metoden, måste båda datorerna vara anslutna till samma hem- eller företagsnätverk. Starta Windows Filöverföring på din nya dator och följ sedan anvisningarna på skärmen. 

För att förhindra dataförlust eller skadade data ska du inte starta Windows Filöverföring på din gamla dator först.

Om du vill överföra filerna direkt via ett nätverk utan att kopiera till och från en nätverksplats, krävs en Windows Filöverföring-nyckel. Nyckeln hjälper till att skydda filer och inställningar när du överför dem via nätverket.

Använda en USB-flashenhet eller annan extern hårddisk

När du använder den här metoden, beräknar Windows Filöverföring hur mycket diskutrymme som behövs på en USB-flashenhet eller en extern hårddisk för att överföra dina val.

Om du använder en USB-flashenhet ska du försöka använda en med tillräckligt med lagringsutrymme för hela överföringen. Om du inte har tillräckligt med ledigt utrymme på USB-flashenheten för hela överföringen, kopiera så många filer som möjligt och sedan upprepa processen tills du har överfört alla filer och inställningar.

CD-skivor eller DVD-skivor

När du använder den här metoden, beräknar Windows Filöverföring hur mycket diskutrymme och hur många CD-/DVD-skivor som krävs för att överföra dina val. Båda datorerna måste kunna läsa och skriva samma typ av CD-/DVD-format.
 Starta Windows Filöverföring

När du har loggat in på användarkontot med administratörsrättigheter och valt en metod för överföring av data mellan två datorer, starta Windows Filöverföring genom att använda en av följande metoder och följ sedan anvisningarna på skärmen.

  • Klicka på Start, skriv filöverföring i sökfältet och välj sedan Windows Filöverföring i listan.
  • Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och sedan på Windows Filöverföring.
  • Klicka på Start, Hjälp och Support, skriv easy i sökfältet och tryck sedan på Retur. En lista med resultat visas. Välj ett ämne i listan.

Windows Filöverföring är installerad som standard i Windows Vista och 7, men inte på XP eller tidigare. Du kan installera Windows Filöverföring via en extern lagringsdisk (USB-enhet eller extern hårddisk när du uppmanas i fönstret i bilden nedan). När du överför filer från en gammal dator (med Windows Vista/Windows 7, eller om du har installerat guiden för Windows Filöverföring) kan du välja "Jag har redan installerat programmet på den gamla datorn" och fortsätta med instruktionerna på skärmen.

 

Överföra med USB-filöverföringskabel

För att överföra filer och inställningar med hjälp av USB-filöverföringskabeln måste kabeln vara ansluten mellan både den gamla och nya datorn.

Överföra via ett hemnätverk eller ett nätverk för mindre företag

Du kan använda ett nätverk för att överföra stora mängder filer och inställningar till en annan dator med en enkel process. Se till att du har loggat in på den gamla och nya datorn med administratörsbehörighet. På varje dator ansluter du en Ethernet-kabel till en router så att de delar samma nätverk. Starta Windows Filöverföring på båda datorerna. På varje dator får du ange "Vilken dator använder du nu?", och du uppmanas att ange en Windows Filöverföring-nyckel från den gamla datorn som också kör Windows Filöverföring. När du har angett nyckeln kommer du att kunna anpassa vilka data och inställningar som du vill överföra.

Överföra med en USB-flashenhet eller en extern hårddisk

Du kan använda en USB-enhet, en extern hårddisk eller en CD-/DVD-enhet för att överföra filer och inställningar från din gamla dator till din nya dator. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på enheten för att slutföra överföringen. Detta undviker att upprepa överföringar. 

Det här är den bästa metoden för att uppgradera från Windows XP/Vista till Windows 7.

 

1 – CD-/DVD-enhet

2 – USB-enhet


Slutföra filöverföring

När du har följt anvisningarna på skärmen för vilken metod du väljer att använda för Windows Filöverföring kan du klicka på Anpassa för att avgöra vilka specifika filer och inställningar du vill överföra från datorn.

Fönstret Migrering av skyddat innehåll visas efter att du har anpassat och klickat på Överför. Du kommer att bli ombedd att ange lösenordet för kontot som överförs. Detta är för att skydda filer från att överföras utan ägarens tillstånd.

Den anpassade överföringen är klar när du är klar med processen och ska kunna komma åt filer och inställningar som fördes över.


 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN288708

Senast ändrad: 2018-04-09 18:58


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.