Kunskapsbank

Hur du använder och felsöker Vostro 3800


Innehållsförteckning:

 1. Datorn startar inte eller så visas ingen bild
 2. Datorn svarar inte
 3. Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel
 4. Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor
 5. Specifikationer för Vostro 3800
 6. Portplatser
 7. Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna
 8. Öppna chassit
 9. Ta bort och sätta tillbaka komponenterna
 10. Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk
 11. Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska
 12. Datorkomponent hittas inte
 13. Drivrutiner för Vostro 3800
 14. Dells supportcenter för Windows

I den här artikeln finns information om användning och felsökning rörande Vostro 3800.

Datorn startar inte eller så visas ingen bild

Leta upp och ta en titt på strömknappen om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång), men inte visar någon bild. Se (tabell 1) för hjälp med att felsöka problemet med datorn.

Du kan också se ett felmeddelande på skärmen. Se (tabell 2) för hjälp med att felsöka problemet med datorn.

Blinkkod för strömindikatorn
LED-kod Möjlig orsak Felsökningssteg
Av Datorn är antingen avstängd eller så får den ingen ström
 • Sätt tillbaka nätkabeln i nätkontakten på datorns baksida och i eluttaget.
 • Om datorn är ansluten till en förgreningsdosa kontrollerar du att förgreningsdosan är ansluten till ett eluttag och inte är avstängd. Ta bort alla eventuella strömskydd, förgreningsdosor och förlängningssladdar och testa om datorn startar.
 • Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
Blinkande gult Datorn kan inte slutföra självtest vid start eller processorfel.
 • Ta bort och sätt sedan tillbaka alla kort.
 • Ta bort och sätt sedan tillbaka eventuellt grafikkort.
 • Kontrollera att strömkabeln är ansluten till moderkortet och processorn.
Stadigt gul Datorn är i vänteläge eller så är det ett datorfel, däribland fel på nätaggregatet. Endast skenan med +5 VSB på nätaggregatet fungerar.
 • Tryck på strömbrytaren för att väcka datorn från vänteläget.
 • Kontrollera att alla strömkablar sitter ordentligt fast på moderkortet.
 • Kontrollera att huvudnätkabeln och frontpanelkabeln är ordentligt fastsatta i moderkortet.
Stadigt vit Datorn fungerar och är i på-läge. Om datorn inte svarar gör du följande:
 • Kontrollera att bildskärmen är ansluten och påslagen.
Tabell 1: Blinkkod för lysdiod
Obs! För No Memory/RAM Detected (inget minne/RAM hittades) - Lampan för strömknappen blinkar 2 gånger följt av en paus (ungefär 3 sekunders intervall), blinkar 2 gånger, paus, mm. Det här mönstret fortsätter tills datorn stängs av.
systemmeddelanden
Systemmeddelande Beskrivning
Varning! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. För att få hjälp att lösa problemet, notera kontrollpunkten och kontakta Dells tekniska support. Datorn kunde inte slutföra startrutinen tre gånger efter varandra på grund av samma fel.
System fan failure (fel på systemfläkten). Möjligt fläktfel.
CPU fan failure Fel på processorfläkten.
Hard-disk drive failure (Fel på hårddisken) Möjligt fel på hårddisken under självtest.
Hard-disk drive read failure (Fel vid läsning från hårddisken) Möjligt fel på hårddisken under HDD-starttest.
Keyboard failure Fel på tangentbordet eller så sitter kabeln till tangentbordet löst. Om det inte går att lösa problemet genom att koppla från och ansluta kabeln igen byter du ut tangentbordet.
RTC är återställt. BIOS-standardinställning har laddats. Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility (tryck på F1 för att fortsätta eller på F2 för att köra inställningsprogrammet). RTC-bygeln kan vara fel inställd.
No boot device available Det finns ingen startenhet på hårddisken, hårddiskens kabel är lös eller så finns det ingen startbar enhet.
 • Om hårddisken är konfigurerad som startenhet kontrollerar du att kablarna är ordentligt anslutna och att enheten är korrekt installerad och partitionerad som startenhet.
 • Starta systeminställningsprogrammet och kontrollera att startordningen är korrekt.
No timer tick interrupt Det kan ha uppstått ett fel med en krets på systemkortet eller med själva moderkortet.
USB over current error (Fel på USB-överströmstyrka) Koppla bort USB-enheten. USB-enheten behöver mer ström för att den ska fungera som den ska. Anslut USB-enheten till en extern strömkälla eller anslut båda kablarna, om USB-enheten har två kablar.
CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data regelbundet. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem. S.M.A.R.T-fel, möjligt fel på hårddisken
Tabell 2: Systemmeddelanden


När strömknappen inte blinkar eller om det inte finns några meddelanden gör du följande:

 1. Koppla ifrån alla externa tillbehör, förutom tangentbord, mus och skärm (för stationära system). Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, kort m.m.
 2. Stäng av MB-strömmen (moderkortet) cirka en minut (tills MB-lamporna släcks, vilket kan ta från 20 sekunder upp till en minut).
 3. Ta bort alla minnen och försök att göra ett startsjälvtest av systemet medan du använder ett minne i taget på kortplats 1. Sätt tillbaka alla minnen och kontrollera att anslutningen till moderkortet är optimal. Om problem återuppstår efter att du har gjort det här kan det hända att en minneskortplats på moderkortet är skadad.
  Obs! Skriftlig information om hur du tar bort höljet och kommer åt minnesmodulerna hittar du i onlinehandböckerna för Vostro 3800. Klicka på önskat språk. Klicka för att visa användarhandboken. Se avsnittet om hur du tar bort höljet. När det gäller minnesmodulerna går du till avsnittet Removing Memory (ta bort minne) och följer anvisningarna.
 4. Ta bort CMOS-inställningarna:
  Obs! Skriftlig information om hur du tar bort höljet och var bygeln för lösenordsåterställning sitter finns i onlinehandböckerna till Vostro 3800. Klicka på önskat språk. Klicka för att visa användarhandboken. Se avsnittet om hur du tar bort höljet. I avsnittet System-Board Components (moderkortskomponenter) hittar du information om var bygeln för lösenordsåterställning finns.
 5. Ta ut alla komponenter utom de nödvändiga (endast en minnesmodul), inklusive Wi-Fi-adaptrar, TV-mottagarkort, optiska enheter, hårddiskar och försök att slå på datorn.
  Obs! Skriftlig information om hur du tar bort höljet och sätter i komponenterna hittar du i onlinehandböckerna till Vostro 3800. Klicka på önskat språk. Visa användarhandboken. Instruktioner om hur du tar bort en viss komponent finns i motsvarande avsnitt.
 6. Läs följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
Överst på sidan

Datorn svarar inte

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar upp, om inte, läs i Dells kunskapsbank, artikeln Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotyp).
 4. Hämta och installera SupportAssist. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 5. Utför systemunderhåll på datorn, mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimering och underhåll av Microsoft Windows).
 6. Börja koppla på enheter en i taget och testa för att se om datorn slutar svara.
Överst på sidan

Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel

Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Crashes, Stops, Restarts or a Blue Screen Appear (Microsoft Windows kraschar, hänger sig, startar om eller så uppstår blåskärmsfel).

Överst på sidan

Dell PC Diagnostics Quick Test och SupportAssist för datorer och surfplattor

 • Det snabbaste och enklaste sättet att hitta och lösa de vanligaste problemen är att använda Dells snabbtest för PC-diagnostik. Det fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet.
  Obs! När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.

 • Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du systemuppdateringar, identifiering av problem och enhetsspecifika meddelanden, så nu kan du lösa och förebygga problem ännu smidigare än tidigare. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Mer information, t.ex. om hur du hämtar och installerar SupportAssist, finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).
 • Om du saknar internetuppkoppling på datorn kan du köra den inbyggda diagnostiken. Mer information om hur du gör det finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kör inbyggd diagnostik (ePSA) för ditt system).
Överst på sidan

Specifikationer för Vostro 3800

Information om specifikationerna för Vostro 3800 hittar du i onlinehandboken till Vostro 3800.

Överst på sidan

Portplatser

Mer information om portplatser finns i onlinehandboken till Vostro 3800.

Överst på sidan

Återställa systeminställningarna (BIOS) till standardinställningarna

Alternativ 1:
 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten <F2>, så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <högerpilen> för att gå till menyn Exit (avsluta).
 4. Tryck på <pil ned>-tangenten tills Load Setup Defaults (ladda inställningsstandard) markeras och tryck på Enter.
 5. Tryck på <Enter> vid Yes (ja) för att återställa standardinställningar och starta om datorn.
Alternativ 2:
 1. Starta om datorn.
 2. När du uppmanas till det under självtest vid start trycker du på tangenten <F2>, så öppnas skärmbilden för konfiguration.
 3. När skärmbilden System Setup (systeminställningar) visas trycker du på <F9>.
 4. Tryck på <Enter> vid Yes (ja) för att läsa in optimala standardinställningar och starta om datorn.
Överst på sidan

Öppna chassit

Mer information om hur du öppnar höljet hittar du i onlinehandboken till Vostro 3800. Klicka på önskat språk. Klicka för att visa användarhandboken. Se avsnittet om hur du tar bort höljet.

Överst på sidan

Ta bort och sätta tillbaka komponenterna

Skriftlig information om hur du tar bort höljet samt tar ur och sätter i komponenterna hittar du i onlinehandboken till Vostro 3800. Klicka på önskat språk. Visa användarhandboken. Instruktioner om hur du tar bort en viss komponent finns i motsvarande avsnitt.

Överst på sidan

Så här gör du samt felsökning av trådlösa nätverk

Information om hantering och felsökning om trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.

Överst på sidan

Musen, tangentbordet eller styrplattan fungerar inte som den ska

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.

Överst på sidan

Datorkomponent hittas inte

Via SupportAssist (hette tidigare My Dell) får du identifiering av problem samt enhetsspecifika meddelanden. Med det här programmet har du allt som krävs för att kunna underhålla datorer och surfplattor exakt och initierat. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist för datorer och surfplattor).

Överst på sidan

Drivrutiner för Vostro 3800

Information om tillgängliga drivrutiner för Vostro 3800 finns på drivrutinssidan för Vostro 3800.

I den här artikeln finns information om hur du hämtar drivrutiner för datorn Vostro 3800: "How to Download and Install a Driver" (Hämta och installera en drivrutin).

Överst på sidan

Dells supportcenter för Windows

Via den här länken kommer du till Dells supportcenter för Windows. Välj det operativsystem som du behöver hjälp med.

Överst på sidanArtikel-ID: SLN289095

Senast ändrad: 2018-03-14 13:10


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.