Introduktion till grundläggande felsökningskommandon i Ubuntu Linux

Introduktion till grundläggande felsökningskommandon i Ubuntu Linux


 


Följande artikel innehåller en introduktion till grundläggande felsökningskommandon i Ubuntu Linux.


Innehållsförteckning:

 1. Inledning
 2. Exempel på grundläggande felsökningskommandon i Ubuntu Linux och hur du använder dem
 3. En lista med grundläggande felsökningskommandon och deras funktion i Ubuntu Linux

 

1. Inledning

 

Följande artikel innehåller grundläggande felsökningskommandon i terminalen på ett Ubuntu-operativsystem.

Om du letade efter en guide till allmänna terminalkommandon kan du läsa artikeln nedan:

Om du söker efter en lista med de vanligaste kommandona kan du läsa referensen nedan:


Överst på sidan

 

 

2. Exempel på grundläggande felsökningskommandon i Ubuntu Linux och hur du använder dem

 

Följande lista innehåller grundläggande textkommandon i Ubuntu Linux samt exempel på hur de kan användas för att felsöka specifika problem med datorn.

 1. Använd kommandot uname för att visa vilken kernel som används. En kernel är den första delen av operativsystemet som läses in i minnet och styr systemområden såsom hårddiskhantering, minnesallokering, systemprocesser och avbrottshantering. I exemplet nedan används kerneln 3.11.0-15-generic:

  user@avalon:~$ uname -a
  Linux avalon 3.11.0-15-generic #23-Ubuntu SMP Mon Dec 9 18:17:04 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  user@avalon:~$
 2. Använd kommandot dmesg för att visa innehållet i startloggen. Detta är ett bra sätt att hitta fel vid start:

  user@avalon:~/linux101$ sudo dmesg > dmesg.log

  I exemplet nedan kan kommandot cat användas med dmesg för att samla innehållet i loggfilen. Det extra kommandot grep kan användas för att visa eventuell förekomst av ett visst filnamn som förekommer i loggen, till exempel Intel eller fel:

  user@avalon:~/linux101$ cat dmesg.log | grep intel
  [ 1.732400] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
  [ 1.732402] intel_idle: v0.4 model 0x3A
  [ 1.732405] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
  [ 10.148411] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
  [ 10.922434] i915 0000:00:02.0: fb0 inteldrmfb frame buffer device
  [ 10.926448] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 50 for MSI/MSI-X
  user@avalon:~/linux101$

   

  user@avalon:~/linux101$ cat dmesg.log | grep error
  [ 7.478502] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
  user@avalon:~/linux101$
 3. Kommandot lspci listar alla enheter som hittades på PCI-bussen:

  user@avalon:~/linux101$ sudo lspci > lspci.log

  Om du använder kommandot lspci tillsammans med andra kommandon såsom cat och grep kan du hitta specifika PCI-enheter, som i fallet med Realtek nedan:

  user@avalon:~/linux101$ cat lspci.log | grep Realtek
  07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. TRL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
  09:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
  09:00.1 SD Host controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
  user@avalon~/linux101$
 4. Använd kommandot lsmod för att lista alla inlästa mod-filer i kerneln:

  user@avalon:~/linux101$ sudo lsmod > lsmod.log
  user@avalon:~linux101$

  I Linux läses drivrutinsfilerna in som mod-filer. Om du vill se vilken drivrutin/mod-fil som läses in i kerneln kan du använda kommandona cat och grep med lsmod för att söka efter specifika mod-filer, som i de två exemplen med Dell och hda nedan:

  user@avalon:~/linux101$ cat lsmod.log | grep dell
  dell_wmi 12761 0
  sparse_keymap 13948 1 dell_wmi
  dell_laptop 17369 0
  dcdbas 14847 1 dell_laptop
  wmi 19070 1 dell_wmi
  user@avalon:~/linux101$

   

  user@avalon:~/linux101$ cat lsmod.log | grep hda
  snd_hda_codec_hdmi 41117 1
  snd_hda_codec_realtek 55704 1
  snd_hda_intel 48171 3
  snd_hda_codec 188738 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
  snd_hwdep 13602 1 snd_hda_codec
  snd_pcm 102033 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
  snd_page_alloc 18710 2 snd_pcm,snd_hda_intel
  snd 69141 17 snd_hda)codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq,device,snd_seq_midi
  user@avalon:~/linux101$
 5. Använd kommandot lsusb för att lista alla USB-enheter som är anslutna till USB-bussen:

  user@avalon:~/linux101$ sudo lsusb > lsusb.log
  user@avalon:~linux101$

  Du kan använda det här kommandot med de ytterligare kommandona cat och grep för att hitta specifika USB-enheter, som i fallet med Intel nedan:

  user@avalon:~/linux101$ cat lsusb.log | grep Intel
  Bus 002 Device 003: ID 8087:07da Intel Corp.
  Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
  Bus 001 DEvice 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hib
  user@avalon:~/linux101$
 6. Använd kommandot ifconfig för att ställa in och fråga datorns nätverksinställningar:

  user@avalon:~/linux101$ ifconfig > ifconfig.log
  user@avalon:~/linux101$

  Du kan använda det här kommandot med de ytterligare kommandona cat och grep för att söka efter inet, som listar datorns IP-adresser:

  user@avalon:~/linux101$ cat ifconfig.log | grep inet
  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  inet addr:192.168.1.90 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: fe80::caf7:33ff:fedb:b2bc/64 Scope:Link
  user@avalon:~/linux101$


Överst på sidan

 

 

3. En lista med grundläggande felsökningskommandon och deras funktion i Ubuntu Linux

 

I följande tabell visas några av de grundläggande kommandon som används i Linux för felsökning. Funktion och syntax beskrivs för vart och ett:

Kommando Funktion Syntax
sudo Används innan ett kommando för att köra som rot eller administratör. sudo apt-get update
ls Detsamma som "dir", listar den aktuella katalogen. ls-ll
cp Kopiera filen. cp /dir/filename /dir/filename
rm Ta bort filen. rm /dir/filename /dir/filename
mv Flytta fil. mv /dir/filename /dir/filename
mkdir Skapa en katalog. mkdir /dirname
df Rapportera användning av filsystemets hårddiskutrymme. df -h
dmesg Skriva ut eller styra kernelns ringbuffert. dmesg
lspci Listar alla PCI-enheter. lspci
lsusb Listar alla USB-enheter. lsusb
lsmod Visar status för moduler i Linux-kerneln. lsmod
cat Sammanfogar filer och skriver ut i standardutmatning. cat /dir/logfile
grep Utskriftsrader för inmatning matchar ett visst mönster. grep intel
apt-get Uppdatera installationsprogrammet. apt-get update, eller apt-get upgrade
sosreport Ett verktyg som samlar in information om konfiguration och diagnostik om ditt system. Verktyget måste först installeras med hjälp av följande kommandorad: "sudo apt-get install sosreport". Du rekommenderas att starta om systemet efter installationen innan du kör verktyget. sosreport
"cat" och "grep" tillsammans Använd för att lista alla förekomster av en viss sökpost. cat /dir/logfile | grep intel (utmatningen för detta kommando skriver ut till standardutmatningskällan för strängen "intel")

För ytterligare hjälp med felsökning av Linux på din Dell-dator kan du söka i kunskapsbiblioteket på Dells supportwebbplats.


Överst på sidan

 Artikel-ID: SLN289410

Senast ändrad: 2017-11-14 17:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.