Vad är verktyget Dell QuickSet?

Vad är verktyget Dell QuickSet?


Innehållsförteckning:

 1. Översikt
 2. Snabbtangenter och funktioner
 3. Batteristatusmätare – Vanliga frågor

Med verktyget Dell QuickSet får du enkelt åtkomst till konfigurationsinställningar för energisparfunktioner, storlek på ikoner och teckensnitt, bildskärmens ljusstyrka, volymkontroller samt andra funktioner på de flesta Dell-datorer. Om QuickSet inte finns hittar du anvisningar i din användarhandbok (finns på supportsidan för din Dell-produkt)


Obs! På äldre system kan Quickset-verktyget hämtas från avsnittet Program på sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer på Dells supportwebbplats.

1. Översikt

Obs! Vissa tangentkombinationer, som FN + F10 (Mata ut CD) fungerar inte i Windows förrän QuickSet-verktyget är installerat.

Dell QuickSet Utilities är ett paket med program som tillhandahåller bättre funktioner för en bärbar dator från Dell. Programvaran ger enkel åtkomst till en rad olika funktioner som normalt skulle kräva flera steg. Några av de funktionerna inkluderar:

 • Kontroller för ljusstyrka och ljud via tangentnedslag på tangentbordet
 • Kontroller för energisparfunktioner
 • Batteriinformation
 • Storleksändring av ikoner
 • Aktivera/inaktivera trådlöst

De kan alla nås via en ikon på Windows systemfält – på de flesta system nedtill till höger på skärmen bredvid datum och tid.

Plats för QuickSet-ikon


Överst på sidan


2. Snabbtangenter och funktioner

Här är en lista över några av alla snabbtangenter och tangenttryckningar som finns i QuickSet-verktyget:

Snabbtangenter
Fn + F8 Växla videobilden till nästa visningsalternativ. Alternativen inkluderar den integrerade bildskärmen, en extern bildskärm och båda bildskärmarna samtidigt.

Fn + uppåtpil Minskar ljusstyrkan på den integrerade bildskärmen (gäller inte en externt ansluten bildskärm).
Fn + nedåtpil Minskar ljusstyrkan på den integrerade bildskärmen (gäller inte en externt ansluten bildskärm).

Fn + Page Up Ökar volymen för de integrerade högtalarna och eventuella externa högtalare
Fn + Page Dn Minskar volymen för de integrerade högtalarna och eventuella externa högtalare
Fn + End Aktiverar och inaktiverar de integrerade högtalarna och eventuella externa högtalare

Fn + F3 Visar batteristatusmätaren

Fn + F1 Aktiverar vänteläge.

Fn + F10 Matar ut facket från enheten.

Fn + F2 Aktiverar eller inaktiverar trådlöst kort och Bluetooth-kort (om de är installerade).

Funktioner

Många av de här funktionerna är tillgängliga utan att verktyget Dell QuickSet installeras, som kontrollerna för ljusstyrka och volym. Andra, som utmatning av CD/DVD-fack och batteristatusmätare, är inte det. Alla de här tangenttryckningarna visar en grafisk indikator när QuickSet-verktygen är installerade.

Visa val (FN + F8)

Om du har en extern bildskärm ansluten kan du med den här tangenttryckningen bläddra igenom de olika bildskärmsalternativen. Beroende på vilken typ av bildskärm som är ansluten kan du se någon av de här ikonerna:


Bildskärmsikoner vid användning av tangenttryckningen Fn + F8

Ljusstyrkekontroller (FN + uppåtpil/nedåtpil)

Om användaren justerar bildskärmens ljusstyrka visar QuickSet-verktyget en grafisk popup för justeringen:


Exempelbild på ljusstyrkemätaren

Volymkontroller (FN + PgUp/PgDn, End)

Om användaren justerar volymkontrollen visar QuickSet-verktyget en grafisk popup för justeringen:


Exempel på ljudmätare

Batteristatusmätare (FN + F3)

Mer information om det här hittar du i avsnittet Batteristatusmätare – Vanliga frågor.

Vänteläge (FN + F1)

Tryck FN + F1 för att försätta datorn i vänteläge. Om vänteläge inte är aktiverat i datorns energiinställningar talar QuickSet om det och då måste du aktivera vänteläge för att snabbtangenten ska fungera.

Utmatning av CD/DVD-fack (FN + F10)

Den här funktionen fungerar bara om QuickSet-verktyget är installerat. Med den här tangenttryckningen kan användaren mata ut datorns optiska enhet.

Aktivera/inaktivera trådlöst (FN + F2)

Om användaren justerar de trådlösa radion visar QuickSet-verktyget en grafisk popup för justeringen:


Exempelbild på ikon för trådlöst som visar inaktiverad och aktiv

Överst på sidan


3. Batteristatusmätare – Vanliga frågor

Q. När kommer BIOS-inställningen, avsnittet QuickSet att visa batteristatusinformation (dvs. Normal State (normal status), Caution State I (varningsstatus I), Caution State II (varningsstatus II), Replacement Necessary (byte behövs) och Permanent Failure (permanent fel))?
A. Endast när batteriet är ett Dell-batteri och BIOS kan kommunicera med batteriet.
Q. Vad händer när batteriet inte kan identifieras (av ett annat märke än Dell)? Obs! QuickSet kan inte avgöra batteriets status.
A.
 1. BIOS visar följande meddelande under POST:
  The *batteries* (primary, secondary, both) cannot be identified. The system will be unable to charge batteries until this battery is removed. (*Batterierna* (primärt, sekundärt, båda) kan inte identifieras. Systemet kommer inte att kunna ladda batterier innan det här batteriet har tagits bort.)
 2. QuickSet BHM visar följande meddelande:
  Unable to identify the battery. The batteries in your system cannot be charged. Please insert a Dell battery for best system operation. (Det går inte att identifiera batteriet. Batterierna i datorn kan inte laddas. Sätt i ett Dell-batteri för bästa systemfunktionalitet.)
 3. BIOS-inställningsskärmen visar också samma meddelande som ovan.
Q. Vad händer när systemet inte kan kommunicera med batteriet? Obs! QuickSet kan inte avgöra batteriets status.
A. BIOS Setup och QuickSet BHM visar meddelandet:
The system cannot communicate with the battery. (Systemet kan inte kommunicera med batteriet)
Q. Vad händer när batteriet är i läget Temporary Failure (tillfälligt fel) (troligtvis på grund av överhettning)?
A. BIOS Setup och BHM gör ingenting annat. De visar batteriets aktuella status.
Q. Vad händer när du sätter i ett batteri medan du visar batteristatusfältet i BIOS-inställningen?
A. BIOS-inställningen uppdaterar batteristatusinformationen.
Q. Vad händer när ett batteri med dålig status eller permanent fel-läge sätts i när systemet är i standby- eller vänteläge?
A. BHM frågar efter batteristatus vid fortsättning från S3/S4 och visar lämplig popup.
 • För ett batteri med status Permanent Failure (permanent fel) visar BIOS följande meddelande under POST:
  Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced. (Ditt batteri har ett permanent fel och måste bytas ut)
  Det här gäller vid fortsättning från vänteläge (S4) eller start från avstängt läge (S5).
Q. Vilka batteritillstånd får BHM att visa ett popup-meddelande?
A. Följande batteritillstånd gör att en popup visas: Caution State II, Replacement Necessary I och II (permanent fel).
Q. I vilken ordning prioriteras BHM:s popup om det är fel på flera batterier samtidigt?
A. BHM visar popup-meddelandet för det mest kritiska batteriet. Om båda batterierna har samma felstatus visa BHM varningen för det primära batteriet.
Q. Vad händer om jag har inaktiverat popup-meddelandet, men senare sätter i ett nytt batteri?
A. Popup-meddelanden återställs varje gång ett batteri med normal status sätts i.
Q. Vad händer när ett batteri med dålig status eller permanent fel-läge sätts i när systemet körs i Windows?
A. BIOS meddelar QuickSet-verktyget och BHM frågar efter status för primärt och sekundärt batteri. BHM visar ett popup-meddelande för det batteri som har den mest kritiska statusen.
Q. Vad händer när du trycker Fn + F3 i Windows?
A. QuickSet-verktyget visar batteristatusmätaren på första sidan som standard (batteristatus). När du väljer fliken Battery Health (batteristatus) visas statusinformationen för det batteri som har den mest kritiska statusen. Om det primära och det sekundära batteriet har samma hälsostatus visas status för det primära batteriet.

Överst på sidan


Om du behöver mer hjälp eller vill ge oss feedback kan du kontakta vårt teknikteam på Twitter.
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN291565

Senast ändrad: 2015-02-26 12:41


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.