Datorn startar inte med Microsoft Windows 10

Datorn startar inte med Microsoft Windows 10Den här artikeln beskriver allmän felsökning av datorer där de första stegen i startprocessen fungerar som de ska, dvs. att datorn startas och skärmbilden för Dell BIOS visas, men Microsoft Windows 10 inte startas. Vissa symptom på att en dator har startproblem:

 • Systemet slås på, har bild och fortsätter förbi Dell-skärmen (skärmen tänds och släcks), men Windows startar inte
 • Caps Lock-tangenten tänds när du trycker på den
 • Ljusindikatorn för hårddiskaktivitet kan flimra, ha fast sken eller vara släckt
 • Ett felmeddelande kan visas på skärmen
 • Inga diagnoskoder visas och strömbrytaren tänds med fast sken och har sin normala färg
 • Inga ljud hörs från operativsystemet

 


Innehållsförteckning:

 1. Kontrollera att ett självtest vid start genomförs
 2. Koppla bort alla externa enheter och utför en maskinvaruåterställning
 3. Kör datordiagnostik
 4. Kontrollera om specifika felmeddelanden genereras
 5. Återställ standardkonfigurationen för BIOS
 6. Felsökning i felsäkert läge
 7. Felsökning efter virus och skadliga program
 8. Återställ operativsystemet Windows 10
 9. Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet

 

Artikeln gäller för Microsoft Windows 10.
Klicka här om du vill ändra operativsystem.


Videoguide: Datorn startar inte med Windows 10Överst på sidan

Kontrollera att ett självtest vid start genomförs

I många fall är förklaringen att datorn inte överlåter kontrollen till operativsystemet. När du slår på datorn ska skärmbilden med Dell-logotypen och en förloppsindikator längst ned visas. Om förloppsindikatorn fylls helt och sedan försvinner betyder det att datorn har genomfört ett självtest.

 

Klicka här om självtest inte genomförs för datorn

 

Klicka här om hårddisken inte identifieras

Överst på sidan


Koppla bort alla externa enheter och utför en maskinvaruåterställning

Det kan hända att en maskinvaruenhet stör den normala startprocessen i Windows. Försök med att koppla bort alla enheter från datorn, inklusive:

 • Skrivare
 • Skannrar
 • Mediekortläsare
 • Dockningssystem för små medieenheter (iPod, handdator, MP3-spelare osv.)
 • Digitalkameror och videokameror
 • USB-lagringsenheter
 • Cd- eller dvd-skivor från alla optiska enheter

Om du har en stationär dator är de enda enheter du bör låta vara anslutna till datorn bildskärmen, musen och tangentbordet.

När det är klart kopplar du bort datorn från vägguttaget och tar bort batteriet från den bärbara datorn (om tillämpligt) och håller strömknappen intryckt i cirka 15 sekunder. Koppla sedan in datorn till vägguttaget igen och kör en omstart.


Överst på sidan

Kör datordiagnostik

Information om hur du kör ett diagnostikverktyg för maskinvara på Dell-datorn finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd diagnostik och onlinediagnostik (ePSA- eller PSA-felkoder).
 

Obs! För Dell Latitude-datorer kan du prova att återställa datorn med hjälp av den forcerade ePSA-metoden. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (så använder du forcerad ePSA för att återställa datorn vid självtest- eller startfel.)

Överst på sidan

Kontrollera om specifika felmeddelanden genereras

Försök med att söka efter ytterligare lösningar på internet.
Klicka på din föredragna sökmotor nedan och beskriv problemet, inklusive specifika felmeddelanden.

Sök Dell   Sök Microsoft   Sök Google   Sök Bing   Extern länk

Om ett blåskärmsfel uppstår på datorn kan du läsa om det, samt hur du felsöker problemet, i Windows 10 kraschar och en blå skärm visas.

Om en svart skärm som inte öppnar Windows visas går du till Microsoft-artikeln Felsöka problem med en svart eller tom skärm.


Överst på sidan

Återställ standardkonfigurationen för BIOS

Om datorn är inställd på att först försöka starta med en annan enhet kan det leda till problem med att starta Windows. Återställ fabriksinställningarna för BIOS i datorn genom att följa de här anvisningarna:

 1. Starta om datorn
 2. När skärmbilden med Dell-logotypen visas under start trycker du på tangenten F2 v tills Entering Setup (visa inställningar) visas längst upp till höger på skärmen.
 3. Beroende på BIOS kan det hända att du måste trycka på en tangent, som anges längst ned på skärmen, för att läsa in standardinställningarna.
 4. Tryck på Esc för att stänga BIOS och se till att du väljer Save and Exit (Spara och avsluta) för att spara ändringarna.
  Obs! För Windows-baserade surfplattor vidtar du istället följande åtgärder.
  1. När surfplattan är helt avstängd trycker du på strömknappen och trycker sedan omedelbart på och håller ned knappen för volymsänkning tills sidan med systeminställningar (BIOS) visas (om surfplattan går vidare till att starta Windows försöker du igen).
  2. Tryck eller klicka på Load Defaults (Läs in standardinställningar).
  3. Tryck eller klicka på OK.
  4. Tryck eller klicka på Exit (Avsluta) om surfplattan inte startas om automatiskt.
 
Obs! Om det inte löser problemet att återställa BIOS till fabriksinställningarna kan du försöka med att uppdatera BIOS till den senaste versionen för att lösa problem relaterade till BIOS på datorn eller surfplattan. Mer information om processen för att uppdatera eller nedgradera BIOS finns i artikeln Vad är BIOS och hur hämtar och installerar jag den senaste BIOS-versionen? i Dells kunskapsbank.
 
Obs! Systemets BIOS kan skadas om proceduren för uppgradera eller nedgradera BIOS inte har slutförts eller om den har avbrutits.
Ett skadat BIOS är en möjlig orsak till att datorn inte kan slutföra självtest eller i vissa fall ens starta operativsystemet.
Om din dator eller surfplatta från Dell har stöd för BIOS-återställning kan du återställa det skadade BIOS med hjälp av BIOS-återställningsmetoden för din dator eller surfplatta från Dell. Mer information finns i artikeln BIOS-återställningsalternativ på en dator eller surfplatta från Dell i Dells kunskapsbank.

Överst på sidan

Felsökning i felsäkert läge

Programvara kan vara orsaken till att systemet inte startar korrekt. Mer information om att starta i felsäkert läge, och om hur du felsöker med ren omstart, finns i följande länkar:

Felsökning med ren omstart

En ren omstart görs för att starta Windows med hjälp av en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram. Detta hjälper till att eliminera programvarukonflikter som uppstår när du installerar ett program eller en uppdatering eller när du kör ett program i Windows 10. Du kan även felsöka eller ta reda på vilken konflikt som orsakar felet genom att utföra en ren omstart.

Överst på sidan

Felsökning efter virus och skadliga program

Det kan hända att datorn är påverkad av virus eller någon annan skadlig programvara. Dell rekommenderar att du stärker datorns skydd mot angrepp genom att se till att hålla antivirusprogrammet uppdaterat.
Visa vår guide för borttagning av virus och spionprogram

Överst på sidan


Återställ operativsystemet Windows 10

Om systemfilerna har skadats, installeras dessa filer om under en återställning av Windows 10 utan att dina data skadas. Windows 10 startar automatiskt i Windows återställningsmiljö (WinRE) efter tre misslyckade försök till start. Gör så här för att återställa Windows 10:
 1. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök.
 2. På skärmen Felsök väljer du Återställ datorn.
 3. På skärmen Återställ datorn väljer du Behåll mina filer.
 4. Välj ditt användarkonto och ange lösenordet om du ombes göra det.
 5. Välj Återställ.
 6. Windows utför återställningsprocessen
Överst på sidan

Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet

Om det inte gick att lösa problemet med hjälp av felsökningen ovan kan det vara nödvändigt att återställa datorn till fabriksinställningarna. Om du vill återställa datorns operativsystem och program till de ursprungliga fabriksinställningarna kan du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: "Reset or reinstall Windows 10 on a Dell computer" (Återställa eller installera om Windows 10 på en Dell-dator)

Överst på sidan


Kontakta oss


Artikel-ID: SLN297926

Senast ändrad: 2018-07-03 14:53


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.