Slow performance on the Precision M4800 with Intel SpeedStep enabled

Slow performance on the Precision M4800 with Intel SpeedStep enabledSlow performance issues may occur with Intel SpeedStep enabled on the Precision M4800 Mobile Workstation. This article provides more information on the issue as well as configuration steps to take to help resolve it.


Precision M4800 Intel SpeedStep performance issues

You may experience slow performance issues on the Precision M4800 Mobile Workstation with Intel SpeedStep enabled. The system may take longer than usual to complete a shutdown and experience general slow performance during usage. The Windows Experience Index in Windows 7/8 may also report low performance for the Processor category. You may notice a boost in performance by disabling, or unchecking, the Intel SpeedStep within the Performance settings of the BIOS (Figure 1):


Figure 1: Intel SpeedStep settings in M4800 BIOS


Edit MSCONFIG to ensure Intel SpeedStep is functioning correctly

While disabling Intel SpeedStep may provide a boost in performance on the Precision M4800, the power saving benefits of the technology will be disabled, as well. Intel SpeedStep allows for reduced power consumption and lessens heat production in systems using the technology. Instead of disabling Intel SpeedStep, you may wish to take advantage of the improved power saving features it offers.

To ensure the Intel SpeedStep technology performs optimally on the system and doesn't impact system performance, it may be necessary to edit the Microsoft System Configuration Utility, or MSCONFIG, by following these steps:

  1. Choose Start/Run and type "cmd" in the search box to bring up the Windows command prompt.
  2. Type "msconfig" at the command prompt and hit Enter to bring up the system configuration utility.
  3. Click on the Boot tab and then Advanced options. Make sure the Number of processors is enabled and that the maximum number of processors (4) is chosen from the drop-down list (Figure 2):

    Figure 2: Configure Intel SpeedStep settings in Msconfig

For further information concerning the Intel SpeedStep technology, reference the Intel FAQ.

Identifikátor článku: SLN291543

Dátum poslednej zmeny: 12/08/2017 09:43 AM


Ohodnotiť tento článok

Presné
Užitočné
Jednoducho pochopiteľné
Bol pre vás tento článok užitočný?
Áno Nie
Pošlite nám pripomienky.
Poznámky nemôžu obsahovať nasledujúce špeciálne znaky: <>()\
Ľutujeme, náš systém odosielania pripomienok je momentálne nefunkčný. Skúste znova neskôr.

Ďakujeme vám za pripomienky.