Linux'da DSET 2.2 raporunun kullanımı

Linux'da DSET 2.2 raporunun kullanımı


Not:
 • DSET 2.2, yalnızca eski PowerEdge aygıtlarda desteklenir (10. nesle kadar).
 • Sonraki DSET sürümleri (sürüm 3.7'ye kadar), Dell EMC teknik destekle birlikte kullanılmak üzere birincil koleksiyon aracı olarak SupportAssist Enterprise ile değiştirilmiştir.


Dell Server E-Support Tool (DSET), Sunucu Olay Günlüğü (SEL) ve PowerEdge RAID Denetleyicisi (PERC) Günlüğü dahil olmak üzere sisteminizin yapılandırması ve günlüğü ile ilgili detaylı bir rapor hazırlamanızı sağlar.


Linux'da DSET 2.2 raporu oluşturma:

Not: Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için sürüm notlarına (yalnızca İngilizce) göz atın.
 1. delldset_2.2.125_x64_A01.bin öğesini indirin ve dosyayı sunucudaki /tmp klasörüne kopyalayın.

 2. Konsolu açın ve şunu girerek /tmp klasörüne gidin:
  cd /tmp

 3. Şunu girerek delldset_2.2.125_x64_A01.bin dosyasını yürütülebilir yapın:
  chmod 700 delldset_2.2.125_x64_A01.bin

Not: delldset_2.2.125_x64_A01.bin Yönetici Hakları (kök) ile çalıştırılmalıdır.
 1. Şunu girerek aracı başlatın:
  ./delldset_2.2.125_x64_A01.bin

  Commands_to_start_DSET_in Linux
  Şekil 1: Linux'da DSET'yi başlatmak için komutlar

 2. Şimdi ekranda Dell Yazılım Lisans Sözleşmesi görüntülenir. Devam etmek için "q" tuşuna basın.

 3. "y" tuşuna basarak koşulları kabul edin.

 4. Ekranda DSET seçenekleri görüntülenir. "2" tuşuna basarak Yalnızca DSET Raporu Oluştur (Create DSET Report Only) seçeneğini seçin.

  Select_2._Create_DSET_Report_Only_
  Şekil 2: 2) Yalnızca DSET Raporu Oluştur (Create DSET Report Only) seçeneğini seçin

 5. Şimdi şirket adını girebilirsiniz, fakat bu isteğe bağlıdır. "Enter" tuşuna basarak devam edin.

 6. Rapor seçenekleri sonraki adımlarda yapılandırılabilir.
  Evet için "y", hayır için "n" seçeneklerinden birini seçebilirsiniz ve "Enter" tuşuna basarak onaylayabilirsiniz.
  İlgili tüm bilgilerin toplandığından emin olmak için aşağıdakileri cevaplandırın:

  • Skip collecting info for hardware categories (Donanım kategorileri için bilgi toplamayı atla) (y/n): n
  • Skip collecting info for storage categories (Depolama kategorileri için bilgi toplamayı atla) (y/n): n
  • Skip collecting info for software categories (Yazılım kategorileri için bilgi toplamayı atla) (y/n): n
  • Skip collecting any non-Linux log files (Linux ile ilgili olmayan günlük dosyalarını toplamayı atla) (y/n): n
  • Append report filename with timestamp (Rapor dosya adına zaman damgası ekle) (y/n): y
  • Collect various advanced logs (Çeşitli gelişmiş günlükleri topla) (y/n): y
  • Do you need to store in a different location (Farklı bir konumda depolamaya ihtiyacınız var mı) (y/n): y
  • Specify the filename, file path or both (Dosya adını, dosya yolunu veya ikisini de belirtin): /tmp

  Settings_for collecting all relevant information
  Şekil 3: İlgili tüm bilgilerin toplanması için ayarlar

 7. Son seçeneği "Enter" tuşuna basarak onayladıktan sonra bilgi toplama işlemi başlar.

  Gathering information process
  Şekil 4: Bilgi toplama işlemi

 8. En fazla 20 dakika sonra hedef ZIP dosyası /tmp klasörüne kaydedilir. Dosya adı:
  DSET Raporu [SUNUCUADI-SUNUCU ETİKETİ--]-AA-GG-YYYY

Bu işlem tamamlandıktan sonra, delldset_2.2.125_x64_A01.bin öğesini sunucunuzdan silebilirsiniz veya ileride kullanabilmek için saklayabilirsiniz.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Article ID: SLN292238

Last Date Modified: 17/05/2018 09:33 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.