Highlighted
PhanVanHau
1 Copper

bluetooth

em có một máy laptop dell e6500 trước đây khi mới mua về thì có thể bật được bluetooth nhưng sau đó em sử dụng win 10 và bây giờ em cần dùng bluetooth nên e về lại win 7 đúng với bản ghost win cũ nhưng bây giờ thì máy em lại không bắt được bluetooth ak 

Tags (1)
0 Kudos