Highlighted
Rusers
1 Copper

戴尔R720XD 无法识别pice的M.2硬盘 用的是exsi 大神求助啊MMMMMMMMMMMMMMMMMM

 
0 项奖励
1 条回复1

回复: 戴尔R720XD 无法识别pice的M.2硬盘 用的是exsi 大神求助啊MMMMMMMMMMMMMMMMMM

您好, M.2的PICe硬盘是从14代的机型上才有支持的(BOSS) 2JMCS5S1
0 项奖励