chenshengsheng
1 Copper

dell R420硬盘位拔不出来

微信图片_20181128105235.jpg

0 项奖励
版主
版主

回复: dell R420硬盘位拔不出来

您这是定制过的机器吧,可以给服务代码看看吗? 硬盘槽位全部在前面封死了,不给热拔插的样子。
--------------
巡视 斑竹
-------------
0 项奖励