thainationalant
Not applicable
Member Profile
แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่าสืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมาร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทยบางสมัยศัตรูจู่มารบไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไทสยามสมัยบุราณรอดตลอดมาอันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทยน้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชาเราจะสามัคคีร่วมมีใจยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรีใครย่ำยีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทยสถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดหเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกันแผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทย ย่อมเป็นของชาวไทยทุกคนประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคีรักคนไทยด้วยกันและรักประเทศชาติชนไทยรักที่จะอยู่อย่างสุขสงบแต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตครูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลยไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย ทำนองของเพลงชาติไทยที่เราได้ยินกัน ท่อนอินโทร แบบที่คุ้นหูกันในปัจจุบันนั้น ต้องยกเครดิตให้กับทางผู้แต่งคือพระเจนดุริยางค์โดยท่านได้บรรยายถึงความหลังเอาไว้ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นยุคที่ก่อนเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ซึ่งสมัยนั้นหลวงนิเทศกลกิจ(กลาง โรจนเสนา) เป็นนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านเอง ที่เป็นผู้ที่ลงทุนมาขอความช่วยเหลือจากท่านในการแต่งเพลงชาติไทยขึ้นมาให้ ลงตัวมากที่สุดโดยอาศัยแนวทางของเพลงอย่างลามาร์แซแยส
Member Stats
Posts 0
Solutions 0
Kudos given 0
Kudos received 0
Member Since ‎02-08-2016
Contact Me