|

Platforma Dell DX Object Storage Platform

intel-core
Jsme zde, abychom vám pomohli. Kontaktovat odborníka Dell ›

Jednoduché, škálovatelné a dostupné úložiště pevného obsahu

Platforma Dell DX Object Storage Platform je navržena tak, aby umožňovala inteligentní přístup, ukládání, ochranu a distribuci nepřenosného digitálního obsahu.

Omlouváme se, ale tento produkt již není dostupný online. Prohlédněte si prosím model, který jej nahrazuje.
 
Úložný systém Dell DX6000
Galerie

Galerie produktů Dell

360°

Dell 360°

Video

Platforma Dell DX Object Storage Platform

 

Co je objektově orientované úložiště?

Objektově orientované úložiště představuje inteligentní rozvoj diskového úložiště – namísto jednoduchého umístění bloků dat do cest a sektorů vytváří, ukládá a distribuuje datové objekty různých velikostí i metadata s nimi spojená. Všechny objekty jsou spojeny s bohatými metadaty, což umožňuje jejich dlouhodobé uchování i zajištění jejich stálé bezpečnosti a dostupnosti.
Platforma Dell DX Object Storage Platform: Co je objektově orientované úložiště?
Jednoduchá architektura
Díky využití lineárního adresního prostoru se snižuje složitost systému souborů a odpadá nutnost správy logických jednotek (LUN) a skupin polí RAID.

Úspornost
Automatická správa, úložiště založené na discích SATA (Serial ATA) a near-line SAS a modulární škálování přinášejí nízké celkové náklady na vlastnictví.

Metadata
Začleněním metadat do objektů vám objektově orientované úložiště umožní uplatňovat zásady ochrany, archivace a mazání, díky čemuž je třeba méně zdrojů pro správu, a také usnadní pokročilé vyhledávání.

Lepší škálovatelnost
Velmi vysoký počet dostupných adres znamená společný fond úložišť, který může podporovat doslova miliardy objektů.

Výkonná správa dat

Informace mají význam, pouze pokud k nim máte přístup. Zajišťovat jejich dostupnost však může být složité a nákladné. Platforma Dell DX Object Storage Platform vám umožní zjednodušit správu dat a zároveň snadno rozšířit kapacitu.

Objektově orientované diskové úložiště rozpoznávající metadata vám umožní rychle určit a získat informace potřebné pro rozhodování, automaticky spravovat data od vytvoření po smazání a minimalizovat závislost na složitém a někdy nespolehlivém páskovém úložišti.
Platforma Dell DX Object Storage Platform: Efektivní správa dat
 • Automatická funkce správy založená na zásadách zajišťuje archivaci na úrovni objektů a mazání založené na metadatech, což eliminuje lidské chyby a problémy s přístupem a ochranou, které zvyšují riziko a náklady.
 • Funkce samoopravy nepřetržitě automaticky spravuje integritu uložených objektů a zjišťuje a opravuje chyby. Také automaticky mění konfiguraci objektů a znovu je vytváří, aniž by byl nutný zásah ze strany pracovníků oddělení informačních technologií.
 • Jednoduché rozhraní využívá jednoduchých protokolů HTTP a nabízí nativní integrační sadu nástrojů API SDK.
 • Služby Dell ProConsult* vám mohou pomoci navrhnout systém podle vašich specifických požadavků.

S komponentou DX6000G Storage Compression Node (SCN) můžete snížit velikost vašeho úložiště a zdokonalit jeho využití a optimalizaci. Tato funkce může přenášet komprimovaná nebo dekomprimovaná data s využitím zásad pro účely inteligentního přesunu archivovaných objektů na základě vaší potřeby vysoké komprese nebo rychlé dekomprese.

Platformu Dell DX Object Storage Platform podporuje velký a stále se zvyšující počet nezávislých výrobců softwaru, kteří vám mohou díky využití společného fondu objektově orientovaných úložišť pro několik aplikací pomocí maximálně zúročit vaši investici.

 

Platformu Dell DX Object Storage Platform podporuje velký a stále se zvyšující počet nezávislých výrobců softwaru, kteří vám mohou díky využití společného fondu objektově orientovaných úložišť pro několik aplikací pomocí maximálně zúročit vaši investici.

Společnost Dell pracuje na možnostech integrace s partnery v takových oblastech jako jsou archivace medicínských záznamů, archivace souborů, e-mailů a technologie SharePoint, ale také elektronické zjišťování a prostory správy podnikového obsahu. Informace pro nezávislé výrobce softwaru, kteří mají zájem účastnit se tohoto programu, jsou k dispozici zde.

Platforma Dell DX Object Storage Platform: Miliardy a miliardy
 • Rozšiřte výrazně svůj systém: Přidejte kapacitu v rozmezí od 2 TB* až po několik petabajtů a miliard objektů, aniž by vás omezovala složitost tradičního systému souborů.
 • Škálujte podle vlastní potřeby: Flexibilní architektura škálování partnerských zařízení (peer-scaling) vám zajišťuje skvělou vyváženost kapacity a propustnosti.
 • Vytvořte digitální cloud pro obsah: Objektově orientované úložiště DX umožňuje řešení cloud computing, které lze využít v celé organizaci k řízení, zjišťování a předávání informací.
 • Umožněte několika aplikacím přístup k nestrukturovaným datům: Základní vrstva úložiště zabezpečuje data na jednom místě s ohledem na snížení rizik a nákladů a umožňuje pokročilé vyhledávání a uvědomělé rozhodování.
 • Řešení komprese (volitelné): Uvolněte prostor úložiště pomocí nového softwaru založeného na technologii Ocarina společnosti Dell umožňující kompresi dat.
Platforma Dell DX Object Storage Platform: Vynikající kontrola nad náklady

Vynikající kontrola nákladů

Objektově orientované úložiště DX vám může pomoci výrazně snížit náklady na úložiště ve srovnání s tradičními metodami výkonných úložišť. Svůj digitální obsah můžete snadno ukládat a přistupovat k němu, aniž by vás svazovala nákladná, nepružná strategie.

 • Standardizovaný hardware x86
  Objektově orientované úložiště DX bylo vytvořeno na platformě serverů založené na rackových serverech a optimalizované pro úložiště.
 • Koncové řešení
  Řešení s plně integrovaným hardwarem a softwarem přináší dostupný design, implementaci a služby podpory.
 • Transparentní upgrady
  Podle toho, jak se mění vaše požadavky na úložiště, můžete snadno přidávat, měnit nebo vyřazovat uzly, aniž by bylo třeba provést manuální migraci.
 • Optimalizace napájení
  Konfigurujte funkce optimalizace napájení (například zpomalení rotace disku) tak, aby přesně vyhovovaly vašim požadavkům na použití a náklady.
 • Možnosti škálování
  Uzly úložiště jsou k dispozici v konfiguraci se 4 nebo 12 jednotkami. Vyhovují tak vašim prvotním kapacitním potřebám, poskytují flexibilní upgrady kapacity a splňují vaše jedinečné nároky v oblasti výkonu.

Flexibilita konfigurace

Aby vyhověla současným i budoucím potřebám našich zákazníků, nabízí platforma Dell DX Object Storage Platform několik konfigurací:
 DX6000
Dell DX6000
Uzel clusterových služeb DX6000 nabízí směrování obsahu, síťové a replikační služby pro řešení DX.
DX60004S
DX6004S Object Storage Platform
4diskový uzel úložiště DX
 DX6012S

Úložný systém Dell DX6012S
12diskový uzel úložiště DX
DX6000G SCN
Dell DX6000G
Komponenta DX6000G Storage Compression Node (SCN) umožňuje kompresi objektů (volitelné).

Základní konfigurace se skládají z jednoho uzlu DX6000 a dvou uzlů úložiště DX stejného typu. Volitelně lze zahrnout i komponentu DX6000G Storage Compression Node (SCN) určenou ke kompresi dat a objektů.

Služby společnosti Dell – konzultace v oblasti IT

Služby společnosti Dell využívají cílenou poradenskou metodiku, která vychází z bohatých zkušeností s tísici projekty klientů, které je třeba realizovat kvalitně a včas. Společnost Dell vám pomůže vytvořit plán, provést vyhodnocení a implementovat projekty správy dat a v případě potřeby vám také poskytne školení a znalosti, které zaručí, že váš úložný systém bude skutečně efektivní.

FÁZE POPIS

Seminář na téma zjednodušení ukládání dat
Porozumějte potenciálu
 • Přibližně půldenní bezplatná konzultace s nástinem řešení
 • Rychlá diagnostika s využitím velmi rychlého přehledu, která okamžitě určí aktuální stav a upozorní na činnosti s velkým potenciálem.
 • Určení možností optimalizace úložiště, aby výsledná zvolená technologie odpovídala specifickým potřebám vaší firmy.
 • Souhrn vzorových postupů a stanovení dalších kroků.
Posouzení způsobů zálohování, obnovy a archivace
Rozhodujte se informovaně
 • Komplexní 35denní projekt, díky němuž získáte podrobný přehled o infrastruktuře svého úložiště
 • Důkladný sběr a analýza dat v kontextu vaší firmy a provozního prostředí
 • Po dokončení posouzení doporučení snadných postupů, včetně kalkulace
Design
První krok na cestě k úspěchu
 • Zkušení konzultanti navrhnou řešení založená na vzorových postupech a přizpůsobená vašim firemním i technickým potřebám archivace dat.
 • Návrh je pevně definován již na začátku projektu, což zaručuje efektivní a úsporné využití zdrojů a možnost pevně stanovit náklady i časovou náročnost.
Implementace
Získejte skutečnou hodnotu
 • Usnadňuje implementaci dobře naplánovaného řešení do jakéhokoli prostředí a snižuje rizika a dobu nefunkčnosti.
 • Zahrnuje zjišťování, analýzu, plánování nasazení a test přijetí.

Archivace dat a služby společnosti Dell

Služby společnosti Dell využívají bohatých zkušeností a ověřené metodiky. Mohou vám proto pomoci s určením, návrhem, implementací a údržbou řešení archivace dat, které vyhovuje vašemu prostředí.

Posuzování zálohování, obnovy a archivace

Společnost Dell posoudí potřeby zákazníka v oblasti archivace a poskytne realizovatelná doporučení.

Návrh archivace dat

Návrhy řešení archivace dat jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka na základě řešení, jako je například objektové orientované úložiště DX či řešení Symantec nebo CommVault.

Návrh objektově orientovaného úložiště DX

Specifický návrh archivace dat objektově orientovaného úložiště DX zaručuje úspěšnou implementaci a nasazení i ve složitých prostředích.

Podpora Dell ProSupport

Služba Dell ProSupport* společnosti Dell boří mýty o tradiční podpoře IT – jde o 100% konfigurovatelnou sadu profesionálních služeb podpory, které vám umožní zjednodušit správu IT jednotlivých počítačů i datových center.

Služba Dell ProSupport vám nabízí možnost přizpůsobit si služby podpory podle toho, pro koho chcete podporu zajistit, jak ji chcete provádět a také podle preferované rychlosti odpovědi. Přizpůsobte si podporu ještě lépe – pro potřeby, jako je ochrana majetku a dat nebo proaktivní podpora.

Skupina služeb Dell ProSupport může nabídnout:
 • zkušenosti se specializovanými aplikacemi a technologiemi, jako je virtualizace, správa systémů, Microsoft Exchange a podobně;
 • proaktivní služby pro předcházení problémům, které vám pomohou dosáhnout maximální doby provozuschopnosti;
 • rychlou odpověď, díky níž se zkrátí doba neplánovaných prostojů;
 • podporu na úrovni tech-to-tech se službou rychlého vysílání pro certifikované odborníky v oblasti IT.
 • Služby sledování notebooku a ochrany dat pomáhají umožnit fungování vašich mobilních pracovníků a současně chrání vaši investici.
Chcete-li začít, jednoduše si vyberte servisní model Dell ProSupport pro IT , navržený pro profesionály v oblasti IT, jako jste vy, a poté již využívejte možností servisní služby Dell ProSupport a doporučených řešení níže, která se liší podle způsobu využití technologií.
close
 
 
P61-CS04