Den offentlige sektor skal bruge sine muskler til at fremme bæredygtighed

Den offentlige sektor bør gå forrest i kampen for at nå de nationale klimamål og gøre bæredygtighed til kriterie.

Den offentlige sektor i Danmark køber ind for omkring 380 mia. kroner årligt. Heraf står kommunerne for ca. 100 mia. kr. Dermed er den offentlige sektor den absolut største indkøbsaktør i kongeriget. Den har musklerne til at skabe nye tendenser, ændre adfærd og endda flytte holdninger – ikke mindst inden for bæredygtighed.

SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice, køber ind for anslået 11 mia. kr. årligt. Her udgør it- og teleaftaler 71 pct. af deres omsætning, og hvert eneste år indkøber SKI over 200.000 it-enheder. Teknologi kan spille en vigtig rolle for at nå de nationale klimamål om at reducere klimaudledninger med 70 pct. inden 2030. Derfor er det oplagt, at SKI i højere grad fremmer indkøb af grønne løsninger, så det bliver et naturligt valg.

Heldigvis hører vi gode toner fra SKI i forhold til det kommende udbud af it-løsninger, hvor det blandt andet bliver mere attraktivt for indkøberne at bestille produkter med længere leveringstid, fordi de bliver fragtet via skib eller tog i stedet for hasteleveret via fly, som udleder mere CO2. Og senest har SKI også meldt ud, at man arbejder på et helt nyt udbud for indkøb af brugte pc’er i 2023. Begge tiltag hilser vi naturligvis velkommen. Men vi skal mere.

Hæv ambitionerne
Allerede i dag er der grønne krav i mange af SKI’s udbud, som leverandører og producenter skal overholde – f.eks. i forhold til emballage, kemi, uønskede stoffer mv. Desværre er der kun tale om minimumskrav, som i de fleste tilfælde er lette at overholde. I de nuværende regler er der ikke nogen gevinst for producenter og leverandører, som byder ind med de bedste grønne løsninger. SKI vægter nemlig fortsat ikke bæredygtighed og klimavenlige løsninger højere, når de tildeler nye kontrakter, og det er en skam.

Med de nuværende udbudsregler bliver tilbud fra potentielle leverandører kun vægtet på pris, kvalitet og bredde af sortiment. Dermed har producenterne og leverandørerne altså ikke et særligt stort incitament til at tilbyde eller udvikle grønne løsninger. Det koster ekstra at udvikle bæredygtige it-løsninger. Men hvis der ingen efterspørgsel er, vil de bæredygtige løsninger gradvist ebbe ud. Det forventer jeg langt fra er tilfældet, for vi mærker interessen. Men der er ingen tvivl om, at den offentlige sektor, herunder SKI, sagtens kan hæve ambitionsniveauet og gøre grøn it til reglen snarere end undtagelsen.

Se på Sverige: gør det grønne til en gulerod
Heldigvis er der en løsning: Hvis SKI lader bæredygtighed være et bedømmelseskriterie i deres udbud, vil det skabe et langt stærkere incitament blandt producenter og leverandører. Det vil give en sund konkurrence på markedet og fremme innovationskraften inden for grøn it. Og vi ved fra vores naboer i Sverige, at det kan lade sig gøre. Her vægter bæredygtighed nemlig allerede højt i tildelingen af offentlige kontrakter med op til 25 pct. af den samlede vurdering.

Sæt skub i sneboldeffekten
Når den offentlige sektor i Danmark går forrest, vil udviklingen helt naturligt sive ned gennem resten af samfundet, og efterspørgslen efter bæredygtige løsninger vil dermed også stige blandt private virksomheder. Og det er der behov for. En undersøgelse fra konsulenthuset Capgemini viser nemlig, at blot 22 pct. af alle virksomheder forventer at kunne nedbringe deres klimaaftryk via bæredygtig it de næste tre år.

Derfor har producenter som os selvfølgelig også et ansvar for at gå forrest, fremme og udvikle grønne it-løsninger til markedet – lige fra brug af genanvendelige komponenter og emballage, mere effektive strømforsyninger i produkterne samt at sikre effektive forsyningskæder og selvfølgelig opstille mål for nedbringelsen af CO2.

Lad os gøre Danmark til grønt foregangsland
Det offentlige Danmark ligger i den europæiske top, når vi taler digitalisering. Så hvorfor ikke gå efter samme position, når vi taler bæredygtighed og grøn it? Jeg hører fra mange af vores offentlige kunder, at de gerne vil vælge bæredygtige løsninger som udgangspunkt, men at det ikke er nemt med de nuværende udbudsregler. Så hvorfor ikke lade bæredygtighed være et kriterie i fremtidige SKI-udbud? Det vil fremme udviklingen i både den offentlige og den private sektor – til gavn for hele samfundet.

Dette debatindlæg blev bragt på altinget.dk den 24. marts 2022.

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.