Disrupt the ordinary: Det tog vi med fra Simmons Leadership Conference

Den 13.-14. november fandt Simmons Leadership Conference sted for 39. år i træk. Konferencen er en af de primære for kvinder i ledelse. I år blev den afholdt i Dublin og samlede 600 deltagere fra 50 lande. Temaet var Disrupt the Ordinary, og endnu engang var formålet at netværke og blive inspireret ift. at sætte kvinder i ledelse på agendaen.

Som Talent Acquisition Analyst hos Dell EMC bruger jeg størstedelen af min tid på at finde og rekruttere talenter til vores organisation. Men derudover er jeg også Women in Action Lead for det danske Dell EMC-kontor. Women in Action er en Employee Resource Group (ERG), som vi benytter globalt, og den fokuserer særligt på diversitet inden for køn. Med Women in Action fokuserer vi på at gøre Dell EMC til den foretrukne arbejdsplads ved at have et inkluderende arbjedsmiljø for alle og ved at støtte kvinder i at nå deres karrieremål. Det var derfor oplagt at deltage til Simmons Leadership Conference, hvor jeg kunne hente inspiration og viden til, hvordan vi kan styrke vores fokus yderligere.

Til konferencen blev der fremlagt mange spændende og vigtige pointer, som omhandler, hvorfor det er relevant at sætte fokus på kvinder i ledelse – og hvordan. Jeg vil her dele tre hovedbudskaber, som gjorde særligt indtryk på mig, og som jeg vil tage med mig videre.

Mangfoldighed alene er ikke nok

Til konferencen blev det præsenteret, at der er flere CEOs hos Fortune 500-virksomheder med navnet John, end der er kvindelige CEOs. Og det understreger vigtigheden af debatten.

Men det er ikke nok at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Inklusion er et mindst ligeså vigtigt nøgleord. Vi skal ikke kun sikre mangfoldighed ved bordet – vi skal også sørge for, at alle der har en mening bliver hørt. I den forbindelse vil jeg fremhæve følgende citat, som også blev brugt på konferencen:  Diversity is being invited to the party; Inclusion is being asked to dance.

En talent acquisition-afdeling kan være med til at stille et mangfoldigt hold. Men at skabe en kultur, der omfavner inklusion, er et ansvar, der ligger på hele virksomheden – ledelsen såvel som medarbejderne. Og det er også noget, som vi har sat fokus på hos Dell EMC.

Vær bevidst om din ubevidste partiskhed

Til konferencen blev der afholdt en paneldebat bestående udelukkende af mænd – Men Who Gets It. Blandt paneldeltagerne var Stephen Caulfield, Vice President for Enterprise Services i Bratislava, Dell EMC. Panelet diskuterede bl.a. rekruttering, hvor Stephen fremhævede, at dét at opsætte kvoter ikke nødvendigvis er den mest optimale løsning, men at man i en rekrutteringsproces bliver nødt til at være bevidst om, og sætte fokus på, sin egen ubevidste partiskhed. Uden vi selv er klar over det, er vi som mennesker meget forudindtagede. Det kan let komme til udtryk i vores valg og beslutninger – helt uden vi tænker over det. Hos Dell EMC servicerer vi et mangfoldigt sæt af kunder og samarbejdspartnere – og sådan skal vores arbejdsstyrke selvfølgelig også se ud. Derfor er vi nødt til at sætte fokus på dette, så vi ikke ubevidst ender med en homogen gruppe af ansatte.

Be Louder

Som kvinde til konferencen var jeg naturligvis også nysgerrig efter tiltag, som jeg selv kunne fokusere på. Her bed jeg særligt mærke i et statement, der gik igen til flere af præsentationerne: Be Louder. Stå op for dig selv. Det er vigtigt, at vi kvinder ikke kommer til at undskylde for os selv, men i stedet står op for os selv og tager ansvar for vores egen fremtid. Sammen med ledelsen, vores medarbejdere og kollegaer, skal vi tage skeen i egen hånd og tro på, og vise, at kvinder er en ressource på lige fod med alle andre.

Simmons Leadership Conference i år var meget spændende, og jeg fik hentet en masse god inspiration med hjem. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, som deler min interesse, til at deltage i disse netværk og konferencer, så vi sammen kan få sat diversitet og inklusion på agendaen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig på LinkedIn eller på Camilla.Lausten@dell.com. Vil du høre mere om en potentiel karriere hos Dell EMC, er du også meget velkommen til at kontakte mig. Ellers kan du kigge på vores jobside her.

Camilla Lausten, Talent Acquisition Analyst hos Dell EMC

Camilla Lausten, Dell EMC

Om forfatteren: Camilla Lausten

Camilla er Talent Acquisition Analyst hos Dell EMC, hvor hun beskæftiger sig med rekruttering – primært hos Dell EMC i Danmark. Hun har været hos Dell EMC i halvandet år og har en bachelor i psykologi og arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet.