Effektivisér jeres virksomhed: Reducer fejl i produktionen med Smart Manufacturing

Smart Manufacturing i edge-miljøer kan være svaret på mange danske virksomheders digitaliseringsudfordringer og kan sikre mere effektiv drift og større indsigt i produktionen.

Produktionsvirksomheder leder altid efter måder at optimere og effektivisere deres produktion på. Jeg oplever, at virksomheder gennem de seneste år kigger mod konceptet Smart Manufacturing. Her benytter man flere IIoT-sensorer (Industrial Internet of Things) og data fra produktionen til blandt andet at reducere nedetiden. Ved at kombinere 5G, IIoT og edge computing i Smart Manufacturing, kan data fra de opkoblede produktionsenheder behandles lokalt, hvor data genereres. Det øger effektiviteten, da latency (svartid) nedsættes væsentligt.

Hvis du ønsker at udnytte fordelene ved Smart Manufactoring i jeres virksomhed, er det vigtigt, at I bruger edge-miljøer til tre grundlæggende ting:

  • Konsolidering og simplificering af forskelligartet it-infrastruktur: “Best of breed”-løsninger er ikke nødvendigvis effektive eller de rette løsninger, når de skal skaleres udover samme bygning, land eller globalt.
  • Man skal sikre infrastrukturen i forhold til fysisk og digital sikkerhed: Ingen ønsker at blive angrebet i sit centrale datacenter fra virksomhedens egne edge-miljøer, fordi miljøerne består af gammel teknologi, der ikke kan beskyttes i tilstrækkelig grad. Edge-løsninger skal således beskyttes i samme grad, eller måske endda mere, end løsninger i det centrale datacenter eller i clouden.
  • Lokal dataanalyse i edge-miljøet – i realtid: Her ligger værdien i hurtigere at kunne agere på fejl og andre hændelser i lokale miljøer, hvor data genereres og behovet opstår.

Den fjerde industrielle revolution er over os

Virksomheder, der formår at udnytte potentialet for Smart Manufacturing, kan transformere deres produktionsapparat til Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolution, der er drevet af digitale løsninger og teknologisk innovation. Det vil bl.a. gøre dem i stand til at håndtere enorme mængder data, som følge af en digitaliseret produktion. Og det tyder på, at det bliver nødvendigt.

Analysevirksomheden IDC estimerer nemlig, at antallet af IIoT-enheder i løbet af 2025 vil vokse til 42 milliarder og at mængden af data, som enhederne genererer, vil stige til 79 zettabyte. Det vil medføre, at 70 pct. af alle data genereres i edge. Og for at få værdi af disse data, skal de behandles i realtid. Der er også derfor, man omtaler fremtidens data som realtidsdata.

Den store stigning i data kan blive en udfordring for jeres virksomhed, hvis I ikke digitaliserer, og dermed automatiserer udnyttelsen af data.

Muligheden for at opgradere produktionen til Industri 4.0, skyldes i høj grad IIoT-teknologien, da I kan bruge edge computing til databehandling direkte på produktionslinjerne. IIoT-drevet edge computing giver jer større indsigt i produktionsprocesserne og -effektiviteten. Det betyder, at I får bedre forudsætninger for at kunne agere på baggrund af maskingenereret data. Med andre ord: I kan agere på baggrund af konkret, korrekt og faktuel viden.

Edge computing forkorter svartiden

En dansk virksomhed i Asien har længe haft et ønske om at forbinde flere sensorer til produktionsmaskiner og robotter. Det vil gøre dem i stand til at håndtere realtidsdata i Asien og reagere hurtigere på f.eks. fejl og udsving i produktionen. Indtil nu har dette ikke været en reel mulighed, da mængden af bl.a. billeddata fra sensorerne har været enorm. Tidligere skulle al data sendes til Danmark, før de kunne reagere på den. Det gjorde processen langsom og dermed svært at reagere på hændelser med rettidig omhu. Men med edge computing kan man nu forkorte svartid på analyserne og derefter justere produktionen på baggrund af konkret viden. Dermed er robotterne ikke længere nødt til at afvente svar, inden de kan genoptage arbejdet. Kort sagt: Jo hurtigere I kan behandle informationsstrømmen, desto mindre går det ud over driftseffektiviteten.

Fejlsikret produktion

Skiftet til Industri 4.0 afhænger i høj grad af virksomhedernes evne til at håndtere store mængder data. Meget af den hidtidige håndtering har været præget af forældet it-infrastruktur med gamle systemer, bygget af komponenter, der ikke er beregnet til at samarbejde, netværksudfordringer, datasiloer og software uden internetforbindelse.

Det er et problem, for transformationen til Industri 4.0 kan ikke baseres eller skaleres på gamle systemer og/eller teknisk gæld. Det er simpelthen ikke muligt – men værst af alt er forældet it et sikkerhedsmæssigt problem. Løsningen er at basere transformationen på skræddersyede edge-løsninger. Disse løsninger kan tilgodese den enkelte virksomheds specifikke behov. Dermed bliver det nemt for virksomheder at implementere, bruge og skalere edge-miljøerne.

Med en omstilling til Smart Manufacturing, baseret på IIoT og edge computing, kan jeres virksomhed opnå store konkurrencemæssige fordele. I vil bl.a. kunne reducere antallet af uventede nedbrud og være i stand til at diagnosticere maskinfejl, inden de sker. Det vil reducere produktionsomkostningerne betydeligt. Faktisk vil det være muligt at opnå en fejlsikret produktion. For med forebyggende vedligeholdelse og moderne IIoT-baseret it-infrastruktur, kan I undgå at få fragmenterede systemer, der ikke kan håndteres effektivt fra centralt hold. I vil også kunne forudse, hvornår maskiner får driftsproblemer. Gartner estimerer endda, at forebyggende vedligeholdelse kan spare virksomheder for op til 40 pct.

Decentral og innovativ styring

For at gøre skiftet til Industri 4.0 nemmere, har vi udviklet Dell Technologies Edge Manufacturing Solutions (EMS), som gør det muligt at omstille tunge, centralt styrede produktionsprocesser til en decentral it-infrastruktur – ovenikøbet med højere sikkerhed og en markant forbedret ydeevne. Tilsættes fleksibiliteten fra cloud-løsninger, herunder både multicloud og edge-clouds, vil Dell Technologies EMS være en af de bærende bjælker i jeres overgang til Industri 4.0. Løsningen sætter også skub i automatiseringen, og vha. kunstig intelligens og machine learning skabes der viden i realtid. Vores løsning er den første abonnementsbaserede løsning og bygger på Dell Technologies’ APEX Private Cloud. Det giver produktionsvirksomheder mulighed for at udløse deres fulde potentiale med ét enkelt klik.

Hvis du vil vide mere om Dell Technologies brede udvalg af edge-løsninger, og hvordan forskellige sektorer anvender dem, kan du læse videre her .

Du kan også blive klogere på, hvordan I får jeres edge-strategi ud over rampen ved at læse mit forrige blogindlæg her.

Om forfatteren: Poul Kjeldgaard

Poul Kjeldgaard er Field CTO hos Dell Technologies i Danmark. I sit arbejde hjælper han Dell Technologies’ kunder med at nå deres digitale mål ved hjælp af de nyeste teknologier.