Forskellige synspunkter på teknologi spænder ben for en positiv digital udvikling

For nyligt skrev jeg et debatindlæg i Børsen om, hvordan teknologi er godt i gang med at ændre verden. Den nye teknologiske æra handler nemlig ikke om, at robotter og kunstig intelligens kommer til at overtage menneskets rolle på arbejdsmarkedet, men om hvordan mennesker kommer til at anvende kunstig intelligens i deres daglige arbejde; en problemstilling, som har stor betydning for digitaliseringen i danske virksomheder.

I Dell EMC har vi gennemført en global undersøgelse blandt erhvervsledere, som viser, at 82 procent regner med, at deres medarbejdere og maskiner vil arbejde som integrerede teams inden for de næste fem år. Men der hersker stor uenighed om, hvilken indflydelse dette samarbejde vil have på arbejdsmiljøet og på forretningen. Nærmere bestemt, består uenigheden i, om teknologi udgør en trussel eller en mulighed.

Polarisering i erhvervslivet skaber usikkerhed
Halvdelen af erhvervsledere mener, at automatiserede systemer vil frigøre tid, mens den anden halvdel er uenige i dette. På samme måde mener 42 procent af de adspurgte ledere, at teknologi vil medføre større jobtilfredshed, fordi mennesker kan videregive opgaver, de ikke selv brænder for, til maskiner. 49 procent mener endvidere, at teknologiske fremskridt vil øge produktiviteten. Det gør den anden halvdel ikke. Og så er halvdelen usikre på, hvordan deres branche ser ud om 10-15 år.

Det giver god mening, at emnet deler vandene i erhvervslivet. Der er nemlig to vidt forskellige perspektiver på fremtiden: Det ene perspektiv er drevet af angst, og mennesket opfattes som forældet. Det andet og mere optimistiske perspektiv ser teknologi og kunstig intelligens som løsningen på nogle af de største sociale problemer i verden. Begge lejres stærke synspunkter er en reaktion på den hastighed, teknologiske fremskridt sker med, og den usikkerhed, som forandringerne fører med sig. Sandheden skal nok findes et sted midt imellem. Teknologi vil ganske rigtigt ændre verden, som vi kender den, og disse ændringer vil give menneskeheden nye muligheder.

Barrierer for en digital fremtid er der nok af
Den omskiftelighed, teknologiske fremskridt medfører, gør det svært nok i sig selv for virksomheder at lægge en kurs for forretningen. De polariserede synspunkter gør det til en endnu større udfordring at træffe de rette beslutninger. Det er dog vigtigt, at man som virksomhed ikke bliver handlingslammet. Selvom der er uenighed, når det kommer til teknologiens indflydelse, er der stor enighed om, at digital transformation er et must.

Mange virksomheder møder dog en række barrierer, som blandt andet hænger sammen med den usikkerhed, ny teknologi fører med sig. Det kan handle om, at virksomheden mangler en digital vision og strategi. Eller at medarbejderne ikke er forandringsparate eller besidder de rette kompetencer. Der kan også være teknologiske begrænsninger, hvis virksomheden bygger på forældet eller usikker teknologi. Endelig kan tid og penge være knappe ressourcer, som spænder ben for den positive udvikling.

Sådan kommer du godt i gang
I forhold til barriererne for digitalisering er det positivt for de danske virksomheder, at Brian Mikkelsen i sin strategi for Danmarks digitale vækst lægger op til at skabe bedre overblik over teknologiske muligheder og standarder i erhvervslivet og til at sætte større fokus på digitalisering både i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Selvom erhvervsministerens strategi er et godt første skridt i den rigtig retning, er der stadig mange virksomheder, som kæmper med at følge med udviklingen. De arbejder hverken hurtigt nok eller kommer nok i dybden til at kunne overkomme barriererne for at drive en succesfuld digital forretning. Hvis man har store udfordringer med at navigere i den digitale verden, kan gode råd være dyre. Der er dog nogle gode retningslinjer for at kickstarte og komme langt med sin digitale transformation:

  1. Få medarbejderne med på forandringerne
  2. Juster belønninger, træning og KPI’er i forhold til virksomhedens digitale mål
  3. Indfør politikker og invester i teknologi, der understøtter en mobil arbejdsstyrke
  4. Sørg for at alle medarbejdere har en forståelse af softwareudvikling
  5. Automatiser mange af dine processer og arbejdsopgaver for at frigøre tid og ressourcer til at investere i nye digitale initiativer

Vi går en ny tid i møde med uanede muligheder, som er ulig noget, vi tidligere har set. Virksomheder er nødt til at hanke op i sig selv og få transformeret deres it, arbejdsstyrke og sikkerhed, ellers risikerer de at falde bagefter deres konkurrenter. Det handler i bund og grund om for alvor at finde ud af at realisere det potentiale, der ligger i forholdet til teknologianvendelse.

Christian Riise, Kommunikations- og marketingchef for Dell EMC Danmark

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.