Her er de mellemstore virksomheders største it-bekymringer

Dell Technologies og Intel har via IDG udarbejdet en markedsundersøgelse af mellemstore virksomheders syn på fordele og udfordringer forbundet med it. 1.500 respondenter fra 12 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen og løftet sløret for deres største bekymringer, når det kommer til it og konkurrencedygtighed. Undersøgelsen omfatter mellemstore virksomheder fra en række europæiske lande, deriblandt Danmark, Norge og Sverige. Alle deltagerne er direkte involveret i beslutninger om indkøb af it-løsninger, og mere end 80 % af dem arbejder med den daglige it-drift.

Medarbejderne giver flest grå hår hos it-chefen  

Digitaliseringen stiller en række nye og stadigt mere avancerede krav til de mellemstore virksomheders it-platform, -drift og -risikohåndtering. En stærk og solid it-infrastruktur er ikke længere blot et afgørende konkurrenceparameter – det udgør selve virksomhedens overlevelsesgrundlag. Nedetid, datatab, langsom ydeevne og forældede it-systemer koster alt sammen på bundlinjen. Men når det kommer til spørgsmålet om den allerstørste bekymring ift. at styre virksomhedens it, er svaret blandt de danske virksomheder entydigt: Medarbejderne.

Hele 22 % af de danske undersøgelsesdeltagere svarer, at omkostninger til it-uddannet personale er den største udfordring ift. virksomhedens it-styring. Det har længe været en udfordring for danske virksomheder at tiltrække og fastholde dygtig arbejdskraft pga. det høje lønniveau herhjemme, og øverst på den internationale liste peger hele 51 % af de danske deltagere netop på ”hjerneflugt” som den største trussel imod deres konkurrenceevne. Samtidig er vi et af de lande i undersøgelsen, som får løst flest af vores it-opgaver af en intern it-afdeling (med eller uden support fra eksterne partnere). For 78 % af de danske virksomheder er det den foretrukne model, mens det samlet for de 12 lande kun ligger på 62,5 %.

Databeskyttelse topper på bekymringsskalaen

Højdespringerne på den internationale liste over it-bekymringer er:

  1. Databeskyttelse/ Regler for databeskyttelse og privatlivspolitikker, såsom GDPR (46 %)
  2. Informationssikkerhed (45 %)
  3. Udgifter til it-løsninger (42 %)

Førstepladsen er vi enige med de andre deltagerlande om, men vi ligger noget over det samlede bekymringsniveau på dette punkt. Hele 56 % af de mellemstore, danske virksomheder i undersøgelsen ser det som deres største udfordring at sikre data ift. privatlivspolitikker, såsom GDPR. På en uventet andenplads placerer de danske virksomheder langsom ydeevne (41 %) – samlet set placerer denne bekymring sig ellers nede på en international 7. plads. Også tredjepladsen er vi uenige med de øvrige lande om: Virksomhedens drift og disaster-recovery bekymrer de mellemstore, danske virksomheder så meget, at den stryger ind på en tredjeplads med 39 %. Udgifter til it bliver til gengæld forvist til en dansk 6. plads.

Dette er den tredje artikel ud af fem om it og konkurrencedygtighed blandt mellemstore virksomheder i Europa. Artiklerne er baseret på en markedsundersøgelse, som er gennemført af IDG på vegne af Intel og Dell Technologies i 12 lande, herunder Skandinavien. Den fokuserer på de mellemstore virksomheders syn på fordele og udfordringer forbundet med it. Her kan du læse den næste artikel i rækken, der handler om, hvordan virksomhederne vurderer betydningen af it ift. deres konkurrenceevne.

Læs første blog om de største trusler mod mellemstore virksomheders konkurrenceevne her.

Læs anden blog om danske virksomheder der halter bagefter, når det kommer til cloud-løsninger her.

Har du lyst til at læse hele rapporten, kan du downloade den herunder.

Ønsker du at få indsigt og inspiration fra vores eksperter leveret direkte til din indbakke, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.