It spiller nøglerolle for bæredygtig omstilling

Fokus på grøn it kan være en vigtig komponent, når virksomheder ønsker at blive mere bæredygtige. Og det indebærer ikke altid at købe nyt it-udstyr. Men faktisk har innovative it-løsninger også potentiale til markant at forbedre bæredygtigheden inden for en lang række brancher og industrier

Fokus på grøn it kan være en vigtig komponent, når virksomheder ønsker at blive mere bæredygtige. Og det indebærer ikke altid at købe nyt it-udstyr. Men faktisk har innovative it-løsninger også potentiale til markant at forbedre bæredygtigheden inden for en lang række brancher og industrier. Det siger Louise Koch, global direktør for bæredygtig forretningsudvikling hos Dell Technologies.

Biler, tøj og it. Grøn omstilling, bæredygtighed og klimahensyn. Ingen branche går fri for at kaste et kritisk blik på sit ressourceaftryk på kloden. Heller ikke it-branchen.

Krav om mærkningsordninger, lavere strømforbrug og energieffektiv opbevaring af data i skyen presser sig nemlig med i it-udbuddene hos et voksende antal virksomheder og offentlige organisationer, der alle er i gang med en grøn omstilling.

Det fortæller Louise Koch, global direktør for bæredygtig forretningsudvikling hos Dell Technologies.

“Et voksende antal it-direktører og it-chefer fokuserer på, hvordan de kan løfte deres virksomheders digitale transformation til næste niveau. Ifølge en intern analyse er antallet af virksomheder, der har igangsat digitale transformationsprojekter, steget fra 29 pct. i 2018 til 45 pct. i 2020,” fortæller Louise Koch.

Når virksomheder investerer i nye it-løsninger, resulterer det ofte i mindre strømforbrug mm., og derfor giver det mening at påpege en sammenhæng mellem digital transformation og bæredygtighed.

Morgendagens vindere transformerer bæredygtigt
I Danmark er det især de store virksomheder og offentlige organisationer, der arbejder på at højne bæredygtigheden i deres værdikæder. Her vurderer Louise Koch, at omkring halvdelen af de virksomheder, Dell Technologies er i dialog med, har fokus på bæredygtighed ved indkøb af it-løsninger.

Det giver ifølge Louise Koch de virksomheder og organisationer mulighed for både at gennemgå en digital transformation og samtidig omstille sig til øget bæredygtighed. Til glæde for deres konkurrencekraft.

En påstand, der bakkes op af en rapport fra Accenture, som fastslår, at de virksomheder, der formår at koble digital og bæredygtig transformation sammen, har 2,5 gange større chance for at blive morgendagens vindere.

Virksomheder overser potentialer
Selvom Louise Koch vurderer, at danske virksomheder er godt med på digital transformation og langt fremme på bæredygtighed, er der risiko for, at de overser, hvor vigtig en rolle it spiller i forhold til deres målsætninger for bæredygtighed.

Hun peger på, at der især er tre områder, hvor it-ledelsen bør være ekstra opmærksom:

”Livscyklusbetragtningen på it-udstyr, fremtidens grønne datacenter, og hvordan it-branchen kan hjælpe alle andre brancher med at nå deres CO2-mål.”

”Livscyklusbetragtningen på it-udstyr, fremtidens grønne datacenter, og hvordan it-branchen kan hjælpe alle andre brancher med at nå deres CO2-mål,” siger Louise Koch, der er global direktør for bæredygtig forretningsudvikling hos Dell Technologies. Foto: PR, Dell Technologies

Se på livscyklus for at optimere bæredygtigheden
Kort fortalt skal virksomheder og organisationer se på hele livscyklussen for deres it-infrastruktur. Hvordan produceres servere, storage-systemer, pc’er og skærme? Hvordan bruges og genanvendes det?

Indkøbere af it-udstyr skal se efter tredjeparts-verificerede eco-labels som Energy Star, TCO Certified og EPEAT Gold, der ifølge Louise Koch er en genvej til at træffe det mest bæredygtige valg på en lang række parametre.

Der bruges stadig en masse plastik og metal til at lave it-udstyr, men producenterne bliver hele tiden bedre til at genbruge og bruge mindre materiale. Det gælder også Dell Technologies.

“Computere er efterhånden mere bæredygtige, end mange tror, og det bliver hele tiden bedre. Vi har en målsætning om, at vi for hvert solgt produkt skal genbruge et tilsvarende produkt. I dag indeholder vores servere op til 35 pct. genbrugsplast og vores stationære computere op til 65 pct., så vi er godt på vej,” påpeger Louise Koch.

I arbejdet med livscyklussen er det ifølge direktøren også vigtigt, at virksomhederne har take-back-programmer på plads, så f.eks. servere og pc’er kan anvendes som brugt udstyr i yderligere et par år, inden de sendes endeligt til genanvendelse.

Fremtidens datacenter bliver grønt
Virksomhedernes datacenter- og cloud-strategi har også et stort bæredygtighedspotentiale. Her skal fokus væk fra store, samlede indkøb, der fastholder virksomheder på samme teknologiske stade (og energiforbrug) i mange frem, efter investeringen er foretaget, vurderer Poul Kjeldgaard.

Dell_CLU2808 1024.jpg

Han er teknologidirektør i Dell Technologies, hvor han hjælper kunderne med at nå deres digitale mål ved hjælp af de nyeste teknologier.

“Vi arbejder på at ændre den nuværende holdning, hvor indkøb af it-løsninger bliver planlagt ud fra budgethensyn og fokus på store etableringsomkostninger. Det betyder, at virksomheder sætter en betragtelig sum af til at købe stort ind for at nedbringe enhedsprisen på regnekraft, storage, servere mv., og det er faktisk et problem,” siger Poul Kjeldgaard.

Problemet er, at det ofte skaber massiv overkapacitet, som medfører en masse spild og strømforbrug til køling af eksempelvis serverparker. I stedet skal man løbende tilpasse it-kapaciteten.

“Ved at skræddersy kundernes it-løsninger til deres her og nu-situation, kan vi komprimere deres serverbehov til en fjerdedel, fordi vi kan sammensætte en løsning, der er effektiv ud fra deres faktiske forbrug,” siger han som eksempel.

Studier blandt Dell Technologies’ kunder viser specifikt, at den nødvendige overkapacitet i kundernes datacentre er nedbragt med 34 pct. med en løbende tilpasning.

Bæredygtig innovation begynder med it
Sidst men ikke mindst bør virksomhederne fokusere på, at innovativ teknologi kan spille en afgørende rolle i stort set alle branchers arbejde med at nå deres CO2-mål. Dermed handler det ikke blot om, hvordan it-branchen selv kan blive grøn og ultimativt CO2-neutral, men hvordan innovationskraften fra it-branchen kan gavne mange andre brancher.

“På verdensplan står it-branchen for to pct. af al CO2-udledning, men branchen har rent faktisk et uudnyttet potentiale for at mindske de resterende 98 pct. gennem intelligente løsninger i en lang række sammenhænge – lige fra smarte bygninger, smarte storbyer, energiløsninger, transportløsninger, næste generation af produktionsvirksomheder og innovativt landbrug,” siger Louise Koch.

Louise Koch og Poul Kjeldgaard siger samstemmende, at der ligger et kæmpemæssigt arbejde forude med at tænke grøn innovation – både for virksomheder, regeringer, byer og offentlige organisationer, som alle er i gang med omstillingen til en mere bæredygtig og digital fremtid til gavn for både mennesker og miljø.

”Hvis vi kan begynde at forstå, hvor stort et potentiale it har til at hjælpe os med en grøn omstilling, kan vi på kort tid nå meget langt med at omstille vores moderne verden til en med et markant mindre aftryk,” siger Louise Koch.

Halvering af klimaaftryk
Som en af verdens største it-virksomheder leverer Dell Technologies it-løsninger, der understøtter den digitale transformation – lige fra de største cloud- og datacentre, over edge-miljøer til alt, hvad der kræves af den moderne, hybride pc-arbejdsplads.

Et af deres forskningsprojekter er Concept Luna, der er skabt for at teste, hvad der er muligt inden for fremtidens pc-design. Når idéerne bliver integreret i fremtidige produkter, forventer Dell Technologies en reduktion i produkternes totale klimaaftryk på 50 pct.

Læs mere om Concept Luna

Denne artikel blev bragt i Børsen den 8. marts 2022.

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.