Omstilling til næste generationer

De yngre generationer gør deres indtog på arbejdsmarkedet i disse år. Det sker sideløbende med, at rigtig mange virksomheder har sat gang i deres digital omstilling. Grebet rigtigt an kan de nye generationers indmarch tilføre virksomhederne det brændstof, der er nødvendigt for at få gennemført den digitale omstilling. Men det kræver en forståelse for, at arbejdsstyrken også undergår en kæmpemæssig transformation i disse år. Man kan derfor godt nedtone sine klassiske ledelsesprincipper, når det handler om de yngste på arbejdsmarkedet. De stiller helt nye krav til virksomhederne og lederne, og bliver de ikke indfriet, er de unge hurtigt ude af døren igen.

Generationen, der er født i skyen

I Dell Technologies interesserer vi os meget for, hvordan arbejdsstyrken udvikler sig i fremtiden. Derfor har vi gennemført en global undersøgelse, hvor vi har spurgt 12.000 unge mellem 16 og 23 år om deres syn på teknologi og deres fremtidige karriere. Det er også den generation, vi kalder Z, og om blot 2-3 år vil den udgøre omkring 20 procent af arbejdsstyrken. Mange fra generation Z har fået smartphones, internet og sociale medier ind med modermælken, og de får det meste af deres information og inspiration fra sociale medier, YouTube og influenter.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 98 pct. af de adspurgte bruger teknologi som en del af deres undervisning. 77 pct. vil gerne være teknologimentorer på arbejdspladsen, mens 74 pct. generelt anser deres teknologiske forståelse som god eller fremragende. Samtidig svarer 91%, at virksomhedernes anvendte teknologi har indflydelse på de unges valg af arbejdsplads. Endelig svarer ca. halvdelen, at de vil have et job, som giver mening og har et formål, der er højere end bare at tjene sin løn, mens 40 pct. ønsker at arbejde for virksomheder, der er socialt og miljømæssigt ansvarlige.

Mine fire bedste råd

Vi har altså at gøre med en generation af selvbevidste unge mennesker, der stiller krav til selvrealisering. For dem er arbejde ikke sted, man tjekker ind. Det er noget man foretager sig uanset, hvor man er. Tænder man gløden hos dem, vil man få utroligt dedikerede og passionerede medarbejdere. Men hvad skal der til?

Vis medarbejderne et formål: Virksomhederne skal være i stand til klart at kommunikere, hvorfor de er til. Og det skal handle om meget mere end blot at tjene penge til aktionærerne. De nye generationer vil se, at der er en vision og en holdning til verden og verdens problemer, hvis man vil beholde dem i virksomheden i lang tid. Hos Dell Technologies i Danmark gør vi fx meget ud af at vise formålet med de mange kundeprojekter, som vi arbejder med. Det kan være lige fra at sikre god uddannelse i skolerne, støtte grundforskningen eller sikre rent drikkevand – men det må aldrig klinge hult.

Tag de digitalt indfødte med på transformationsprojekterne: De sidder ikke med en traditionel opfattelse, hvor man skelner mellem fysiske og digitale produkter. For dem er det helt naturligt, at et produkt både er fysisk og har en tilhørende app eller en digital tvilling. De har en teknisk forståelse, der i mange tilfælde er bedre end de ældre generationers, og derfor kan deres evner bruges til at drive den digitale transformation i virksomheden. For at få bemandet vores egen organisation optimalt har Dell Technologies en global målsætning om, at 25 pct. af alle nyansættelser skal være nyuddannede.

Giv dem moderne arbejdsredskaber: De yngste generationer har en naturlig og sund utålmodighed. De er så at sige født i skyen, hvor man kan få svar med et samme. De lægger meget identitet i deres valg af de nyeste devices, som fortæller noget om, hvem de er. Så hvis en virksomhed fx stiller gamle smartphones og sløve bærbare til deres rådighed, vil det være en medvirkende årsag til at skubbe dem i hænderne på en anden arbejdsgiver.

Adskil chefen og coachen: Ledelsesmæssigt kan det være en fordel at adskille chefen og coachen. De unge lærer meget bedre fra ligesindede kolleger, hvor man sænker paraderne hurtigere, og det fremmer kreativitet og innovation. Vi kører fx selv relativt korte 13-ugers planer i nogle af vores teams, hvor den coachende kollega hjælper på stedet. Det accelererer læringen og imødekommer deres behov for hurtig feedback.

Ingen af de fire elementer kan naturligvis stå alene. Men kombinerer man elementerne på ægte og ærlig vis, vil man opleve engagerede, passionerede og udviklingsorienterede unge medarbejdere, der er klar til virksomhedernes digitale omstillingsrejse.

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.