Vi er alle rollemodeller

International Women’s Day er altid en god og relevant anledning til at genbesøge it-branchens arbejde med diversitet.

International Women’s Day er altid en god og relevant anledning til at genbesøge it-branchens arbejde med diversitet. Generelt oplever jeg, at der er et øget fokus på at styrke diversiteten i branchen. Og det er vigtigt. Der er nemlig fortsat plads til forbedring på den front, for kvinder udgør stadig en minoritet i STEM fagene og it-branchen. Hos Dell Technologies har vi derfor sat et ambitiøst 2030-mål om, at 50% af medarbejderstyrken, samt 40% af ledelsen, på globalt plan, skal bestå af kvinder. Men hvordan kommer vi dertil?

Min egen vej ind i branchen skete gennem netværk. Inden muligheden for at arbejde med teknologi bød sig, havde jeg fået tilbudt et spændende job i Shanghai med udvikling og branding, som umiddelbart var oplagt med min baggrund som Cand.merc. i International Business. Men inden det blev til virkelighed, fik mit netværk sat et møde i stand med en kvinde i it-branchen, som senere skulle vise sig at blive min nye chef. Den spændende, udfordrende jobmulighed i en branche, der er i kontinuerlig forandring, og mødet med en inspirerende kvindelig leder havde stor betydning for mit valg om en karrierevej i it-branchen.

Vi skal tale meget mere om diversitet

Gennem hele min karriere har jeg arbejdet i virksomheder, hvor majoriteten var mænd. Selvom jeg trives fint i disse miljøer og ikke har fundet det afskrækkende, har jeg også oplevet, hvordan forståelser og normer, der ikke hører denne tid til, endnu hænger fast. Jeg er oftest den eneste kvinde til de møder, jeg deltager i, og jeg har f.eks. oplevet, at nogen automatisk gik ud fra, at jeg var med for at tage noter. Det er frustrerende, men det er vigtigt at huske på, at disse misforståelser ikke opstår af bevidst ond vilje, men simpelthen kan skyldes ubevidste bias. Jeg mener, at vi bør tale denne forståelse til døde, for jo mere vi taler om diversitet og normaliserer større diversitet på arbejdspladserne, jo mere sker der. Det er afgørende, at vi får sat alle talenter i spil. Vi skal gøre en forskel i fremtiden, og derfor skal medarbejderstyrken selvfølgelig være repræsentativ ift. brugerne af it og teknologi – hvilket selvsagt er alle, uanset køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion eller andet.

Jeg vil gerne inspirere andre piger og kvinder

Ændringer starter typisk hos os selv. I dag sidder jeg som Account Manager hos Dell Technologies, hvor jeg hjælper vores kunder på tværs af forskellige industrier med deres it-udfordringer og teknologiske udvikling. Derudover er jeg leder af den danske Employee Ressource Group ’Women in Action’, som er et netværk, der skal fremme diversitet i Dell Technologies – og i branchen generelt. Gruppens formål er at inspirere kolleger internt i organisationen, vise vejen for kvindelige talenters udvikling og være talerør for budskaberne omkring diversitet og kvinder i it både internt og eksternt.

Der ligger utvivlsomt et stort og vigtigt stykke arbejde hos HR-afdelingerne i at gøre branchen og stillingerne mere attraktive for kvinder. Men jeg tror også på, at interessen for it skal skabes langt tidligere, og den udvikling vil jeg rigtig gerne være med til at påvirke gennem mit arbejde i netværksgrupper og foreninger. Jeg er derfor også rollemodel hos Digipippi, der er en forening, som arbejder med at øge interessen for teknologi hos piger mellem 7-13 år. Det er nemlig vigtigt, at vi viser piger allerede i folkeskolealderen, at it og teknologi er sejt og kan være meget mere, end de måske forestiller sig. Hvis vi får vakt interessen for teknologi allerede i en tidlig alder, bliver det meget mere naturligt for piger at vælge deres fremtidige uddannelser inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag.

Det er et fælles ansvar

Kvinder er ofte mere forsigtige og ikke lige så risikovillige som mænd. Derfor har vi brug for stærke kvinder som rollemodeller, der kan vise andre kvinder vejen, og som vi kan spejle os i. Selv er jeg med i IT-Branchens mentorordning, hvor jeg er blevet matchet med en meget inspirerende kvindelig mentor, som er en vigtig rollemodel i arbejdet med min egen karriere. Men det gælder også i vores personlige netværk, hvor kvinder generelt skal blive langt bedre til at bakke hinanden op, gøre hinanden stærkere og vise hinanden vejen frem mod målet.

Sidst, men ikke mindst, skal vi blive bevidste om, at det er et fælles ansvar at skabe større diversitet inden for teknologi og it-branchen. Vi er alle rollemodeller for nogen – uanset om det er kolleger, familie eller venner – og har en aktiv andel i at gøre en forskel – uanset køn, alder og erfaring.

Om forfatteren: Kristina Taylor