|

Kehikkomallinen Dell Line Interactive -UPS-laite

Windows 10 Pro 
intel-core

Pidä virta päällä sähkökatkon aikana.

Dell™ UPS on helppo asentaa ja hallita, ja se suojaa laitteita yleisiä virtahäiriöitä vastaan. Mallit sopivat 1 000–2 700 watin ja 5 600 watin palvelinympäristöihin.

Tätä tuotetta ei enää voi ostaa verkosta. Palaa etusivulle ja hae asiaan liittyviä kohteita.
 
Kehikkomallinen Dell Line Interactive -UPS-laite
Galleria

Galleria

Ominaisuudet

Ominaisuudet

 

Kehikkomallinen Dell Line Interactive -UPS-laite - Edullinen, helppo valita ja vaivaton asentaa

Edullinen, helppo valita ja vaivaton asentaa

Tarkkojen tehoarvojen, työkaluttoman asennuksen ja energiatehokkaan rakenteen ansiosta saat ympäristöösi ihanteellisesti sopivan Dell UPS -järjestelmän. Dell UPS -järjestelmä on monipuolinen IT-ratkaisu, jossa virranhallinnan huipputekniikka yhdistyy verkon tukeen, ympäristön valvontaan ja johtavaan virtualisoinnin integrointiin.

Mukautettu tehotarpeisiin

Watteina ilmoitettavat tehoarvot ja wattikokoonpanot antavat mahdollisuuden valita Dell UPS -järjestelmän niin, että se on yhteensopiva asiakkaan ympäristön kanssa.

Yksinkertaistettu asennus

Dell ReadyRails -asennussarjat nopeuttavat käyttöönottoa ja mahdollistavat asennuksen kehikkoon jopa alle 10 sekunnissa ilman työkaluja.

Tehokkuus jopa 97 %

Valitse erittäin energiatehokas UPS-laite, joka on suunniteltu käyttämään vähemmän virtaa, luovuttamaan vähemmän lämpöä ja alentamaan jäähdytyskustannuksia.
Kehikkomallinen Dell Line Interactive -UPS-laite - Integroituu saumattomasti Dellin laitteisiin

Integroituu saumattomasti Dellin laitteisiin

Dell UPS on suunniteltu suojaamaan tietoja sähkökatkojen aikana, ja se voidaan integroida helposti olemassa olevaan Dellin verkko- ja palvelininfrastruktuuriin.
 • Yhteensopiva muotoilu
  Selkeä ja tyylikäs muotoilu sopii Dell-palvelimien ulkoasuun.
 • Suuri laitteeseen integroitu näyttö
  Muuta hallinta-asetuksia helposti suurella taustavalaistulla LCD-hallintanäytöllä, jossa käytetään samaa värikoodausjärjestelmää kuin Dellin palvelimissakin.
 • Pidennetty akun kesto
  Ulkoinen akkumoduuli (EBM)* mahdollistaa toiminnan jopa 19 minuutin ajan.
 • Alueelliset vastakkeet
  Mukautettavat vastakkeet ja taustalevyt varmistavat yhteensopivuuden alueellisten virtavaatimusten kanssa.
 • Helppo valita
  Valitse omiin tarpeisiin sopiva UPS-laite helposti määritystyökalun avulla osoitteessa www.dellups.com.
Kehikkomallinen Dell Line Interactive -UPS-laite - Helppo hallita kaikissa ympäristöissä

Helppo hallita kaikissa ympäristöissä

 Esimerkiksi virrankulutusta, virtahäiriöitä, akun kestoa ja hälytysehtoja voidaan valvoa ilmaisen ohjelmiston ja erilaisten valvontavaihtoehtojen avulla.
 • Multi-UPS Management Console (MUMC) -ohjelmisto
  Valvo ja määritä useita verkon UPS-järjestelmiä yhden käyttöliittymän kautta.
 • UPS Local Node Manager (ULNM) -ohjelmisto
  Yhden UPS-laitteen ympäristöissä laitteiden sammutus voidaan mukauttaa helppokäyttöisen verkkoliittymän avulla.
 • Virtualisoinnin integrointi
  Integroi virtualisoituihin palvelinympäristöihin, muun muassa suosittuihin VMware®-, Microsoft®-, Citrix®-, OpenSource- ja Red Hat® -alustoihin.
Ulkoinen akkumoduuli

Dellin katkottomissa virtalähteissä (UPS) riittää varavirtaa lyhyiden käyttökatkojen ajaksi tai kytkettyjen palvelinten sammuttamiseen vikatilanteissa. Tätä varakäyttöaikaa voidaan pidentää valinnaisilla ulkoisilla akkumoduuleilla (EBM). Esimerkiksi 4 200 W:n UPS-laitteen akun käyttöaikaa voidaan pidentää EBM:n avulla 5:stä 11 minuuttiin, 3 750 W:n UPS-laitteen käyttöaikaa 14 minuuttiin ja 1 920 W:n, 2 700 W:n tai 5 600 W:n UPS-laitteen käyttöaikaa 19 minuuttiin UPS-laitteen ollessa täyteen ladattuna.*

Verkonhallintakortti

Dellin verkonhallintakortti (NMC) voidaan vaihtaa Dell UPS -laitteeseen käytön aikana, jolloin laitteeseen saadaan verkkoyhteys. Jos käytössä on SNMP-pohjainen infrastruktuurin hallintajärjestelmä, verkonhallintakortti antaa lisäksi SNMP-hälytyksiä virtahälytyksistä ja -tapahtumista.

UPS-käyttäjäasetukset voidaan määrittää joko NMC-verkkokäyttöliittymän (käytetään verkkoselaimella siirtymällä verkonhallintakortin IP-osoitteeseen) tai Dell UPS -hallintaohjelmiston kautta. Tehdyt muutokset synkronoidaan aina molempiin ristiriitojen välttämiseksi.

Verkonhallintakortilla saadaan seuraavia lisäominaisuuksia USB:hen verrattuna:
 • täysi tuki virtualisoiduille IT-infrastruktuureille
 • mahdollisuus lähettää SMTP-sähköpostihälytyksiä suoraan verkonhallintakortista menemättä UPS-hallintaohjelmistoon
 • SNMP-verkkohälytykset (tukee alan RFC-1628-standardin mukaisia hallintatietokantoja (MIB))
 • mahdollisuus käynnistää ja sammuttaa UPS-laite ja siihen liittyvät palvelinlaitteistot
 • helppo tapa hallita useita UPS-asennuksia, mukaan lukien valvonta suuralueverkossa (esimerkiksi sivutoimistot)
USB:hen ja hypervisoreihin liittyy tiettyjä rajoituksia, joten virtualisoituihin IT-ympäristöt edellyttävät verkonhallintakorttia.

Ympäristön valvontasondi

Valinnaisen Dellin ympäristön valvontasondin (EMP) avulla kahden kytkentälaitteen lämpötilaa, kosteutta ja tilaa voidaan seurata etäyhteyden kautta käyttäen tavallista verkkoselainta. EMP sisältää runsaasti ympäristöä koskevia ja kehikkotason valvontaominaisuuksia. Tilanseuranta myös lähettää varoituksia käyttäjille ja sammuttaa tietokoneen vikatilanteissa, kun tietyt esimääritetyt kynnysarvot täyttyvät.

Kynnysarvoasetukset ja kynnysarvoihin perustuvat toimenpiteet voidaan määrittää joko Dell UPS -hallintaohjelmiston tai UPS NMC -käyttöliittymän kautta. Muuttujien arvot ilmoitetaan suoraan UPS-ohjelmistolle ja (vaihtoehtoisesti) koko verkkoon SNMP-hälytyksinä.

Ympäristön valvontasondi on vaihdettavissa käytön aikana ja voidaan sijoittaa mihin tahansa 19-tuuman kehikossa tai mille tahansa IT-ympäristön tasaiselle alustalle. Ympäristön valvontasondia voi käyttää Dellin verkonhallintakortilla varustettujen Dell UPS -laitteiden kanssa. Kuhunkin Dell UPS -laitteeseen voi liittää enintään yhden (1) ympäristön valvontasondin.

Virtakaapelisarjat

Virtakaapelisarjat helpottavat langoitettujen UPS-mallien asentamista muuntamalla ne virransyöttöyksiköiksi, jotka voidaan sijoittaa sopivan virtalähteen lähistölle ja siirtää uuteen paikkaan ilman sähköasentajan apua. Kaapelisarjoja on saatavilla useimmille langoitetuille UPS-malleille. Asentaminen tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.

Mitatut ja hallitut PDU:t

Kun Dell UPS -laitteita käytetään yhdessä Dellin virranjakoyksiköiden (PDU) kanssa, voidaan ottaa käyttöön Dellin virransuoja ja virranjakosuunnitelma joustavan ja tehokkaan virtastrategian toteuttamista varten. Dell UPS -laitteistolla voidaan valvoa Dellin mitattuja ja hallittuja virranjakoyksiköitä, jotka on liitetty verkkoon yksiköiden verkkoporttien kautta. Dell UPS MUMC -ohjelmistolla voidaan löytää verkkoon liitetyt Dell-virranjakoyksiköt ja valvoa niitä. UPS ja virranjakoyksiköt voivat sitten siirtää SNMP-tiedot Ethernetin kautta OpenManage™ Power Centeriin, joka yhdistää ja näyttää tiedot.
Dellin virranhallintaohjelmisto sisältää perinteiset toiminnot palvelinten kaksivaiheiseen sammuttamiseen vikatilanteissa sekä laajennetun tuen suurille ja hajautetuille IT-verkkoinfrastruktuureille ja perusteellisen tuen virtualisoiduille ja yksityisille pilvijärjestelmille.

Dellin usean UPS-laitteen valvontakonsoli (MUMC) on ohjelmisto, jolla voidaan hallita useaa palvelimiin liitettyä UPS-laitetta keskitetysti. MUMC-konsolilla voidaan lisäksi hallita virtualisoituja järjestelmiä joutumatta yleensä asentamaan agenttia paikalliseen hypervisoriin. Tällä ohjelmistolla voidaan helpottaa ja nopeuttaa koko verkon järjestelmien sammutusprofiilien ja UPS-asetusten hallintaa. Jos virtualisointi on käytössä, komentoriviohjelmointi ja monimutkainen hypervisorien integrointi voidaan korvata MUMC-konsolilla, joka sisältää helppokäyttöiset ja ainutlaatuiset ominaisuudet vuorovaikutukseen hypervisorien hallintajärjestelmien kanssa.

MUMC-konsolin ominaisuudet ovat kattavat. Näitä ovat mm. seuraavat:
 • mahdollisuus valvoa ja hallita useita virta- ja ympäristölaitteita minkä tahansa verkkoselaimen tai vCenter-ohjauspaneelin kautta
 • käyttäjän määrittämä puurakenne, joka mahdollistaa useissa eri kohteissa sijaitsevien laitteiden ryhmittelyn, käytön ja hallinnan
 • ryhmien tai samanlaisten laitteiden ja kaikkien hälytysten katselu yhden käyttöliittymän kautta
 • automaattinen verkon laitteiden etsintä, joka mahdollistaa nopean asentamisen
 • virtalaitteiden resurssienhallinta, joka seuraa laitteiden siirtoja, lisäyksiä ja muutoksia
 • näkyvät SNMP-laitteet ja itsenäiset Web-käyttöliittymät, joita voi muokata ja määrittää
 • useita salasanalla suojattavia käyttöoikeustasoja ja tuki turvalliselle tietoliikenteelle
Dellin UPS-laitteiden paikallisten solmujen hallinta (ULNM) on ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelinten automaattisen, kaksivaiheisen sammuttamisen pitkien sähköhäiriöiden aikana. Näin voidaan välttää tietojen menetyksiä ja tallentaa keskeneräiset työt. Virtualisoiduissa järjestelmissä, jotka eivät sisällä keskitettyä hypervisorien hallintaliittymää kuten VMwaren vCenteriä, ULNM toimii myös yksittäisten hypervisorien sammutusagenttina.

Dell ULNM:
 • Estää tietojen menetyksiä sammuttamalla automaattisesti Dellin UPS-laitetta teholähteenään käyttäviä tietokoneita ja virtuaalikoneita/-palvelimia pitkien virtakatojen aikana.
 • Käytettävissä helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta millä tahansa tietokoneella ja verkkoselaimella.
 • Hakee UPS-tiedot paikallisesti tai verkon välityksellä ja voidaan ottaa helposti käyttöön monissa tietokoneissa.
 • Voidaan hallita, määrittää ja päivittää etäyhteyden kautta Dell Multi UPS Management -ohjelmistolla.
 • Viestii suojatun laitteen kanssa suoraan (USB:n välityksellä) tai verkonhallintakortin kautta.
Dell UPS -ohjelmisto tukee virtualisoituja palvelinympäristöjä.
 • Integrointi suosittuihin virtualisoituihin avoimen lähdekoodin sekä VMware®-, Microsoft®-, Citrix®- ja Red Hat® -alustoihin virtualisoidun ympäristön virranhallintaa varten
 • Saumaton integrointi VMware® vCenter -ohjauspaneeliin, tuki klusterien palvelinten etäsammutukselle ja mahdollisuus sammuttaa korkean käytettävyyden VMware®-klusterien virtuaalikoneita
 • Mahdollisuus käynnistää vCenter vMotion™- SCVMM Live Migration™ -sovellukset ja niiden avulla säilyttää tietojen eheys ja estää käyttökatkoja siirtämällä virtuaalikoneita läpinäkyvästi virtahäiriöstä kärsiviltä palvelimelta toiselle saman verkon olevalle palvelimelle, johon virtahäiriö ei vaikuta
 • XenCenter™-lisäosa
 • Tuki mitatuille ja hallituille Dell-virranjakoyksiköille
 • Tuki monen vikasietoisen UPS-laitteen käytölle saman laitteen tehonlähteenä
 • Tuki Dellin ainutlaatuisille mittausarvoille (virtalähteissä käytettävissä olevan tehon ja huippukulutuksen ero sekä huippukulutus)
 • Tuki Dellin ympäristön valvontasondille (EMP), jolla voidaan valvoa kahden kuivakosketusliitännän lämpötilaa, kosteutta ja tilaa
 • Parannetut vianmääritys- ja raportointityökalut
 • Parannetut käyttöohjeiden käännökset
close
 
 
P21-CS04