|

Dell DX -objektitallennusalusta: Metatietoa

intel-core

Helppokäyttöinen, skaalautuva ja edullinen kiinteän sisällön tallennusratkaisu

Dell DX Object Storage -ympäristö on suunniteltu kiinteän digitaalisen sisällön älykästä käyttöä, tallennusta, suojausta ja jakelua ajatellen.

Tätä tuotetta ei enää voi ostaa verkosta. Palaa etusivulle ja hae asiaan liittyviä kohteita.
 
Dell DX6000 -tallennusjärjestelmä
Galleria

Dell-galleria

360°

Dell 360°

Video

Dell DX Object Storage -ympäristö

 

Mikä on objektien tallennus?

Objektien tallennus tarkoittaa kehittynyttä levytallennusratkaisua, joka käsittää erikokoisten tieto-objektien ja niihin liittyvien metatietojen luonnin, tallennuksen ja jakelun, sen sijaan, että tietolohkot tallennettaisiin raidoille ja sektoreille. Objektit ja niiden monipuoliset metatiedot on liitetty tiiviisti yhteen, mikä mahdollistaa tietojen pitkäaikaisen ja turvallisen säilytyksen ja käytettävyyden.
Dell DX -objektitallennusalusta: Mitä objektitallennus on?
Yksinkertainen arkkitehtuuri
Tasaisen osoitealueen käyttö yksinkertaistaa järjestelmää eikä loogisia levyjä (LUN) tai RAID-ryhmiä enää tarvitse hallita.

Edullisuus
Automaattinen hallinta, Serial ATA (SATA)- ja Near-Line SAS -pohjainen tallennus sekä modulaariseen skaalautumiseen perustuva lähestymistapa takaavat alhaiset käyttökustannukset.

Metatiedot
Objektipohjaisessa tallennuksessa metatiedot yhdistetään objekteihin, minkä ansiosta voit käyttää säilytys- ja poistokäytäntöjä, vähentää hallintaresursseja ja tukea tehostettua tiedonkeruuta.

Tehostettu skaalattavuus
Osoitteiden erittäin suuren määrän ansiosta yhteinen tallennusvaranto pystyy tukemaan käytännössä miljardeja objekteja.

Tehokas tiedonhallinta

Tiedoista on hyötyä ainoastaan silloin, jos ne ovat saatavilla. Niiden käytettävyyden varmistaminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi ja kalliiksi. Dell DX Object Storage -ympäristön avulla voit yksinkertaistaa tiedonhallintaa ja samalla laajentaa kapasiteettia.

Objekteihin perustuvan ja metatietopainotteisen levytallennuksen ansiosta voit tunnistaa ja hakea tiedot nopeasti, hyödyntää tietoja päätöksenteossa entistä paremmin, hallita tietoja automaattisesti niiden luonnista aina niiden poistamiseen asti sekä vähentää riippuvuutta monimutkaisesta ja joskus epäluotettavasta nauhatallennuksesta.
Dell DX Object Storage -ympäristö: Tehokasta tiedonhallintaa
 • Käytäntöihin perustuva hallinta mahdollistaa automaattisen, objektitasoisen säilytyksen ja poiston metatietojen perusteella, mikä estää riskejä ja kustannuksia lisäävät inhimilliset virheet sekä käyttöön ja säilytykseen liittyvät ongelmat.
 • Itsekorjaustoiminto valvoo jatkuvasti tallennettujen objektien eheyttä, tunnistaa ja korjaa virheet sekä määrittää ja luo objektit automaattisesti uudelleen ilman IT-osaston toimenpiteitä.
 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä käyttää yksinkertaista HTTP-protokollaa ja sisältää alkuperäisen API SDK -integrointityökalusarjan.
 • Dell ProConsult -palvelut* tarjoavat yhteistyöhön perustuvaa konsultointia, jonka avulla voit suunnitella omia erityistarpeitasi vastaavan järjestelmän.

Uuden DX6000G-tallennuspakkaussolmun (SCN) avulla voit vähentää tallennusjärjestelmän tilantarvetta ja parantaa tallennusjärjestelmän käyttöastetta ja optimointia. Toiminnolla voi siirtää pakattuja ja pakkaamattomia tietoja, ja se perustuu käytäntöihin, joiden avulla arkistoituja objekteja voidaan siirtää älykkäästi sen mukaan, tarvitaanko suurta pakkaussuhdetta vai nopeaa rehydraatiota.

Dell DX Object Storage -ympäristöä tukevat myös yhä useammat riippumattomat ohjelmistotoimittajat (ISV), jotka voivat parantaa sijoituksesi tuottamaa lisäarvoa käyttämällä useille sovelluksille yhteistä objektien tallennusvarantoa.

 

Dell DX Object Storage -ympäristöä tukevat myös yhä useammat riippumattomat ohjelmistotoimittajat (ISV), jotka voivat parantaa sijoituksesi tuottamaa lisäarvoa käyttämällä useille sovelluksille yhteistä objektien tallennusvarantoa.

Dell kehittää integrointia kumppaneiden kanssa useilla alueilla, joihin kuuluvat muun muassa lääketieteellinen arkistointi, sähköposti- ja SharePoint-arkistointi, eDiscovery ja yritysten sisällönhallintatilat. Lisätietoja riippumattomille ohjelmistotoimittajille, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, on täällä.

Dell DX -objektitallennusalusta: miljardeja ja taas miljardeja
 • Laajenna järjestelmiäsi massiivisesti. Kapasiteettia voidaan kasvattaa 2 teratavusta* useisiin petatavuihin ja miljardeihin objekteihin ilman perinteisen tiedostojärjestelmän monimutkaisuutta tai rajoituksia.
 • Skaalaa omaan tahtiisi. Joustava vertaisskaalausarkkitehtuuri yhdistää tasapainoisesti kapasiteetin ja suoritustehon.
 • Rakenna pilvi digitaaliselle sisällölle. DX Object Storage mahdollistaa pilvitietojenkäsittelyn koko organisaation laajuisesti. Ratkaisua voidaan hyödyntää hallinta-, tiedonkeruu- ja liiketoimintatietotarkoituksiin.
 • Sovellusten jäsentymätöntä tietoa voidaan käyttää. Foundational Storage Tier -ratkaisu helpottaa riskien ja kulujen hallintaa keskittämällä tiedot yhteen paikkaan, mikä tukee tiedonkeruu- ja päätöksentekoprosesseja.
 • Pakkausratkaisu (valinnainen) .Vapauta tallennustilaa Dellin uuden Ocarina-pohjaisen, tietojen pakkaustoiminnon sisältävän ohjelmiston avulla.
Dell DX -objektitallennusalusta: Erinomaista kustannusten hallintaa

Erinomainen kustannustenhallinta

DX Object Storage -ympäristön ansiosta voit vähentää tallennuskustannuksia perinteisiin tehokkaisiin tallennusmenetelmiin nähden sekä tallentaa ja käyttää digitaalista sisältöä edullisesti sitoutumatta kalliiseen ja joustamattomaan strategiaan.

 • Standardeihin perustuva x86-laitteisto
  DX Object Storage perustuu Dellin kehikkoihin asennettaviin palvelimiin, jotka on suunniteltu optimaalista tallennusta ajatellen.
 • Kokonaisratkaisu
  Täydellisesti integroitu laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu, joka sisältää suunnittelu-, käyttöönotto- ja tukipalveluita.
 • Selkeät päivitykset
  Tallennustarpeiden kasvaessa voit helposti lisätä, vaihtaa tai poistaa solmuja ilman manuaalisia siirtovaatimuksia.
 • Virrankäytön optimointi
  Määritä virrankäytön optimointiin liittyvät asetukset, kuten asemien spin down -tekniikan, käyttötarkoituksen ja kustannusvaatimusten mukaan.
 • Skaalausvaihtoehdot
  Tallennussolmuja on saatavilla 4 ja 12 aseman kokoonpanoissa, joten kapasiteettivaatimuksiin voidaan vastata, kapasiteettia voidaan päivittää joustavasti ja yksilöllisiin suorituskykyvaatimuksiin voidaan vastata.

Kokoonpanon joustavuus

Dell DX Object Storage -ympäristö tarjoaa useita kokoonpanoja asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin:
 DX6000
Dell DX6000
DX6000-klusteripalvelusolmu tuottaa DX-ratkaisuun sisällön reititys-, verkko- ja replikointipalvelut.
DX60004S
DX6004S Object Storage -ympäristö
4 aseman DX-tallennussolmu
 DX6012S

Dell DX6012S -tallennusjärjestelmä
12 aseman DX-tallennussolmu
DX6000G SCN
Dell DX6000G
DX6000G-tallennuspakkaussolmu (SCN) mahdollistaa objektien pakkaamisen (valinnainen)

Peruskokoonpanoissa on yksi DX6000 ja kaksi samantyyppistä DX-tallennussolmua. Valinnainen DX6000G-tallennuspakkaussolmu (SCN) tietojen ja objektien pakkaamista varten.

Dellin IT-konsultointipalvelut

Dellin palveluissa hyödynnetään kohdistettuja konsultointimenetelmiä, jotka perustuvat tuhansista asiakasprojekteista saatuun kokemukseen. Tämän kokemuksen avulla pystymme suorittamaan projektit sovitun aikataulun mukaisesti ja täsmällisesti. Dell voi auttaa yritystäsi suunnittelemaan, arvioimaan ja toteuttamaan tiedonhallintaprojekteja. Voimme myös tarjota koulutusta ja tietämystä, jotta tallennusjärjestelmistäsi saadaan mahdollisimman tehokkaita.

VAIHE KUVAUS

Tallennuksen yksinkertaistamisen työpaja
Ymmärrä mahdollisuudet
 • Noin puoli päivää kestävä maksuton konsultointi-istunto
 • Ainutlaatuiseen Measureable Rapid Insight -lähestymistapaan perustuva nopeutettu vianmääritys, joka mahdollistaa nykyisen tilan nopean kartoituksen ja mahdollisesti paljon lisäarvoa tuottavien toimintojen selvittämisen
 • Tallennuksen optimointimahdollisuuksien tunnistaminen liiketoiminnallisia tarpeita vastaavan oikean teknologian löytämiseksi
 • Parhaiden käytäntöjen yhteenveto ja seuraavien vaiheiden kartoittaminen
Varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin arviointi
Tee harkittuja päätöksiä
 • Monipuolinen 35-päiväinen prosessi, joka antaa kokonaisvaltaisen kuvan tallennusinfrastruktuurin tiedoista
 • Yritys- ja toimintaympäristön huomioiva tietojen keruu ja analysointi
 • Toteutettavissa olevat, kustannusmalleja sisältävät suositukset arvioinnin suorittamisen jälkeen
Suunnittelu
Astu menestyksen polulle
 • Kokeneet konsultit antavat alan parhaisiin käytäntöihin perustuvia ratkaisuja, jotka on räätälöity tietojen arkistoinnin liiketoiminnallisiin ja teknisiin tarpeisiin.
 • Suunnittelun selkeä määrittäminen heti projektin alussa varmistaa resurssien tehokkaan käytön sekä kustannusten ja aikataulujen noudattamisen.
Käyttöönotto
Tuota lisäarvoa
 • Tukee tarkasti suunnitellun ratkaisun käyttöönottoa kaikissa tallennusympäristöissä sekä vähentää riskejä ja käyttökatkojen määrää.
 • Sisältää tiedonkeruun, analysoinnin, käyttöönoton suunnittelun ja käyttäjätestauksen.

Tietojen arkistointi ja Dellin palvelut

Hyväksi todettuihin kokemuksiin ja metodeihin perustuvat Dellin palvelut helpottavat ympäristösi kannalta sopivimman tietojen arkistointiratkaisun tunnistamista, suunnittelua, käyttöönottoa ja ylläpitoa.

Varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin arviointi

Dell arvioi asiakkaan arkistointitarpeet ja antaa toteutettavissa olevia suosituksia.

Data Archiving Design

Asiakkaiden tarpeisiin mukautettu tietojen arkistointiratkaisu, joka sisältää DX Object Storage-, Symantec- ja CommVault-tuotteita.

DX Object Storage Solution Design

DX Object Storage -pohjaiset tietojen arkistointipalvelut, jotka varmistavat käyttöönoton onnistumisen monimutkaisissa ympäristöissä.

Dell ProSupport

Dell ProSupport* rikkoo perinteisen IT-tuen muotin. Se on täysin räätälöitävä ammattilaisille tarkoitettu tukipalveluvalikoima, joka yksinkertaistaa IT-toimintosi pöytäkoneista konesaliin.

Dell ProSupportin avulla voit mukauttaa tukipalveluitasi tuen halutun kohderyhmän, tukitavan ja vastausnopeuden mukaan. Mukauta tukeasi entisestään huomioimalla omaisuuden ja tietojen suojauksen tai ennakoivan tuen kaltaiset erityistarpeet.

Dell ProSupport -palveluvalikoima sisältää
 • erikoissovelluksia ja tekniikkaa, kuten virtualisointia, järjestelmänhallintaa, Microsoft Exchangea ja monia muita aiheita, koskevaa asiantuntemusta
 • ennakoivia palveluja, jotka auttavat välttämään ongelmatilanteet ja maksimoimaan käyttöajan
 • nopeaa reagointia, joka auttaa vähentämään ennakoimattomia käyttökatkoksia
 • asiantuntijoiden välisen tukipalvelun sekä IT-ammattilaisille tarkoitetun nopeutetun toimituspalvelun
 • liikkuvia työntekijöitä tukevan ja sijoitustasi suojaavan kannettavien tietokoneiden jäljitys- ja palautuspalvelun.
Aloita valitsemalla ensin Dell ProSupport for IT -palvelumalli ja mukauta sitten tukiratkaisu Dell ProSupport -vaihtoehtojen sekä suositeltujen, tekniikan käytön mukaan vaihtelevien ratkaisujen avulla.
close
 
 
P61-CS04