|

Μεταγωγέας blade 10/40 GbE Dell Networking MXL

intel® core™
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Επιλέξτε ταχύτερες μεταφορές δεδομένων

Ενοποιήστε τα πλεονεκτήματα της εικονικής διαμόρφωσης σε υλοποιήσεις blade M1000e και εφαρμόστε μεγαλύτερο εύρος ζώνης για κρίσιμες συνδέσεις δικτύου με το μεταγωγέα 10/40GbE Dell Networking MXL.

 
Μεταγωγέας blade 10/40 GbE Networking MXL

 

Χαρακτηριστικά θυρών

 • 4 προαιρετικές πρόσθετες μονάδες FlexIO που προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μέσων:
  Μονάδα QSFP+ 2 θυρών (σε λειτουργία breakout 4 x 10 GbE)
  Μονάδα SFP+ 10 GbE 4 θυρών
  Μονάδα χαλκού 4 θυρών 10GBase-T 10 GbE (1/10 GB, μόνο 1 μονάδα αυτού του τύπου υποστηρίζεται ανά IOA)
  Μονάδα καναλιού οπτικών ινών 4 θυρών (2/4/8 G)

  1 θύρα USB (Type A) για αποθήκευση
  1 θύρα USB (Type A) για κονσόλα/διαχείριση

Απόδοση

 • Διευθύνσεις MAC: 128.000
  Διαδρομές IPv4: 16.000
  Δυνατότητα δομής μεταγωγής: 1,28 Tbps (πλήρως αμφίδρομη)
  Δυνατότητα προώθησης: 960 Mpps
  Συνάθροιση συνδέσεων: έως 16 μέλη ανά ομάδα, 128 ομάδες LAG
  Ουρές ανά θύρα: 4 ουρές
  VLAN: 4.094
  Μεταγωγή επιπέδου 2 απόδοσης γραμμής: όλα τα πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένου του IPv4
  Δρομολόγηση επιπέδου 3 απόδοσης γραμμής: IPv4
  ACL: 2.000 στην είσοδο, 1.000 στην έξοδο
  Προσωρινή αποθηκευτική μνήμη πακέτων: 9 MB
  Μνήμη CPU: 2 GB

  Τοποθέτηση σε στοίβα
  Mονάδες σε στοίβα: έως 6 MXL (με χρήση θυρών 40GbE μόνο)
  Εύρος ζώνης τοποθέτησης σε στοίβα: έως 320 Gbps (με 2 δακτύλιους 40GbE)
  Τοπολογία τοποθέτησης σε στοίβα: δακτύλιος και σύνδεση εν σειρά

   

  Virtual Link Trunking (VLT): mVLT και L2/L3 σε VLT

  Συμμόρφωση με IEEE
  802.1AB LLDP
  Καθορισμός προτεραιοτήτων 802.1p L2
  Gigabit Ethernet 802.3ab (1000Base-T)
  Συνάθροιση συνδέσεων 802.3ad με LACP
  10GbE 802.3ae (10GBase-X)
  40GbE 802.3ba (40GBase-SR4, 40GBase-CR4) σε οπτικές θύρες
  Fast Ethernet 802.3u (100Base-TX)
  Έλεγχος ροής 802.3x
  Gigabit Ethernet 802.3z (1000Base-X)
  ANSI/TIA-1057 LLDP-MED
  MTU 12 KB

Διαθεσιμότητα

 • 802.1D Γεφύρωση, STP
  802.1s MSTP
  802.1w RSTP
  2338 VRRP

  Δρομολόγηση επιπέδου 3
  1058 RIPv1
  2453 RIPv2
  2154 MD5 (OSPF)
  1587 NSSA (OSPF)
  2328 OSPFv2
  4222 Χρήση προτεραιοτήτων και αποφυγή συμφόρησης

  VLAN
  802.1Q Σήμανση VLAN, διπλή σήμανση VLAN, GVRP
  802.3ac Επεκτάσεις πλαισίου για σήμανση VLAN
  Dell Networking PVST+
  Εγγενές VLAN

  Γεφύρωση κέντρου δεδομένων
  IEEE 802.1Qbb Έλεγχος ροής βάσει προτεραιότητας (PFC)
  IEEE 802.1Qaz Επιλογή ενισχυμένης μετάδοσης (ETS)
  Data Center Bridging eXchange (DCBx)
  TLV εφαρμογών DCBx (iSCSI, FCoE)

  Κανάλι οπτικών ινών
  Πύλη μεσολάβησης NPIV (NPG)
  Τύποι θυρών καναλιού οπτικών ινών: N
  Γεφύρωση σε SAN FC
  Έως 8 χάρτες_FCoE ανά μεταγωγέα
  Χαρακτηριστικά FCoE
  Εγγενής προώθηση FCoE
  Πρωτόκολλο προετοιμασίας FCoE (FIP) v1
  Μεταφορά FCoE (Γεφύρωση διερεύνησης μέσω FIP)
  Προώθηση FCoE προς FC
  Δυναμική εξισορρόπηση φόρτου FCoE προς FC

  Συμμόρφωση με IEEE
  802.1AB LLDP
  802.1p Καθορισμός προτεραιοτήτων L2
  802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
  802.3ad Συνάθροιση συνδέσεων με LACP
  802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
  802.3ba 40 Gigabit Ethernet
  802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX)
  802.3x Έλεγχος ροής
  802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)
  ANSI/TIA-1057 LLDP-MED
  MTU 12.000 byte

  Γενικά πρωτόκολλα IPv4
  768 UDP
  791 IPv4
  792 ICMP
  793 TCP
  826 ARP
  1027 ARP μεσολάβησης
  1035 DNS (client)
  1042 Μετάδοση Ethernet
  1191 Εντοπισμός MTU διαδρομής
  1305 NTPv3
  1519 CIDR
  1542 BOOTP (αναμετάδοση)
  1812 Δρομολογητές
  1858 Φιλτράρισμα τμημάτων IP
  2131 DHCP (αναμετάδοση)
  3021 Προθέματα 31 bit
  3046 Επιλογή DHCP 82
  3069 Ιδιωτικό VLAN
  3128 Προστασία από επιθέσεις τύπου "Tiny Fragment Attack"

  Αποθήκευση
  DCB
  DCBx
  iSCSI
  Διερεύνηση μέσω FIP

  Ανοιχτή αυτοματοποίηση
  Παροχή τύπου bare metal

Ασφάλεια

 • 854 Telnet
  959 FTP
  1321 MD5
  1350 TFTP
  2474 Διαφοροποιημένες υπηρεσίες
  2856 RADIUS
  3164 Syslog

Περίβλημα

 • Μονάδα εισόδου/εξόδου μονού πλάτους για το περίβλημα blade M1000e
  Τοπολογία τοποθέτησης σε στοίβα δακτυλίων με δυναμική επιλογή κύριου διακομιστή

Υποστηριζόμενα πρότυπα

 • Υποστήριξη MIB
  1155 SMIv1
  1156 Internet MIB
  1157 SNMPv1
  1212 Συνοπτικοί ορισμοί MIB
  1215 Παγιδεύσεις SNMP
  1493 MIB γεφυρών
  1850 OSPFv2 MIB
  1901 SNMPv2 βασισμένο σε κοινότητα
  2011 IP MIB
  2012 TCP MIB
  2013 UDP MIB
  2096 MIB πίνακα προώθησης IP
  2570 SNMPv3
  2571 Πλαίσια διαχείρισης
  2572 Επεξεργασία και
  αποστολή μηνυμάτων
  2575 SNMPv3 VACM
  2576 Συνύπαρξη SNMPv1/v2/v3
  2578 SMIv2
  2579 Κειμενικές συμβάσεις για SMIv2
  2580 Δηλώσεις συμμόρφωσης για SMIv2
  2618 MIB ελέγχου ταυτότητας RADIUS
  2665 MIB διασυνδέσεων τύπου Ethernet
  2674 MIB εκτεταμένης γεφύρωσης
  2787 VRRP MIB
  2819 RMON MIB (ομάδες 1, 2, 3, 9)
  2863 MIB διασυνδέσεων
  3273 MIB υψηλής χωρητικότητας RMON
  3416 SNMPv2
  3418 SNMP MIB
  3434 MIB ειδοποίησης υψηλής χωρητικότητας RMON
  ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MIB
  IEEE 802.1AB LLDP MIB
  IEEE 802.1AB LLDP DOT1 MIB
  IEEE 802.1AB LLDP DOT3 MIB
  sFlow.org sFlowv5
  Dell Networking -IF-EXTENSION-MIB
  Dell Networking -LINKAGG-MIB
  Dell Networking -COPY-CONFIG-MIB
  Dell Networking -MON-MIB
  Dell Networking -PRODUCTS-MIB
  Dell Networking -MS-CHASSIS-MIB
  Dell Networking -SMI
  Dell Networking -SYSTEM-COMPONEN-MIB
  Dell Networking -TC-MIB
  Dell Networking -TRAP-ALARM-MIB
  Dell Networking -FIPSNOOPING-MIB
  Dell Networking -DCB-MIB
  LLDP-EXT-DOT1-DCBX-MIB
  IEEE 8021-PFC-MIB
  DELLl_ITA.REC_1_1.MIB
  F10-JUMPSTART-MIB
  Dell Networking -MSTP-MIB

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας

 • Μονάδα τροφοδοτικού:
  100-240 VAC 50/60 Hz

  Μέγιστη θερμική ισχύς:
  955,36 BTU/ώρα

  Μέγιστη άντληση ρεύματος ανά σύστημα:
  2 A στα 100/120 VAC, 1 A στα 200/240 VAC

  Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:
  123 Watt

  ISO 7779 επίπεδο Α-σταθμισμένης ηχητικής πίεσης:
  59,6 dBA στους 73,4 °F (23 °C)

  Θερμοκρασία λειτουργίας:
  32 °F έως 104 °F (0 °C έως 40 °C)

  Υγρασία λειτουργίας:
  10% έως 85% (RH), χωρίς συμπύκνωση

  Μέγιστες προδιαγραφές εκτός λειτουργίας:
  Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 °C έως 70 °C (-40 °F έως 158 °F)
  Υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 95% (RH), χωρίς συμπύκνωση

Πληροφορίες κανονισμών

 • UL/CSA 60950-1, Δεύτερη έκδοση
  EN 60950-1, Δεύτερη έκδοση
  IEC 60950-1, Δεύτερη έκδοση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
  εθνικών αποκλίσεων και διαφορών μεταξύ ομάδων
  EN 60825-1 Ασφάλεια προϊόντων laser – Μέρος 1:
  Ταξινόμηση εξοπλισμού, απαιτήσεις και
  οδηγός χρήσης εξοπλισμού Συστήματα επικοινωνίας οπτικών
  Συστήματα
  Κανονισμοί FDA 21 CFR 1040.10 και 1040.11
  Εκπομπές
  Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία: AS/NZS CISPR 22: 2006,
  Κατηγορία A
  Καναδάς: ICES-003, Issue-4, Κατηγορία A
  Ευρώπη: EN 55022: 2006+A1:2007
  (CISPR 22: 2006), Κατηγορία A
  Ιαπωνία: VCCI V3/2009 Κατηγορία A
  ΗΠΑ: FCC CFR 47 Μέρος 15, Υποενότητα B:2009,
  Κατηγορία A
  EN 300 386 V1.4.1:2008 EMC για εξοπλισμό
  δικτύου
  EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
  EN 61000-3-2: Εκπομπές αρμονικών ρεύματος
  EN 61000-3-3: Διακυμάνσεις τάσης και
  τρεμόσβημα
  EN 61000-4-2: ESD
  EN 61000-4-3: Ατρωσία σε ακτινοβολία
  EN 61000-4-4: EFT
  EN 61000-4-5: Υπερτάσεις
  EN 61000-4-6: Ατρωσία αγωγιμότητας χαμηλών
  Ατρωσία
  Όλα τα στοιχεία συμμορφώνονται με τον κανονισμό RoHS

  Φύλλα δεδομένων σχετικά με ασφάλεια προϊόντων, EMC και περιβάλλον (στα Αγγλικά)
  Αρχική σελίδα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Dell (στα Αγγλικά)
  Η Dell και το περιβάλλον
Μεταγωγέας blade Dell Networking MXL – Για συστήματα M1000e
Βελτιώστε την απόδοση της υποδομής.
Εξασφαλίστε ταχεία υποστήριξη για τον αυξανόμενο αριθμό των απαιτούμενων εικονικών μηχανημάτων (VM) ανά φυσικό διακομιστή με συνδεσιμότητα 10/40GbE βασισμένη σε πρότυπα.
Μάθετε περισσότερα
 
Βελτιώστε την ευελιξία του συστήματος.
Μειώστε το κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας και βελτιώστε την ευελιξία και την αξιοποίηση του κέντρου δεδομένων με την υλοποίηση ενός δικτύου σύγκλισης.
Μάθετε περισσότερα

Μεγιστοποιήστε τη λειτουργικότητα.
Διαμορφώστε εικονικά, αυτοματοποιήστε και οργανώστε τις λειτουργίες και υπηρεσίες δικτύωσης με το αξιόπιστο και πλούσιο σε δυνατότητες λειτουργικό σύστημα Dell Networking.
Μάθετε περισσότερα
Μεταγωγέας blade Dell Δικτύωση MXL – Για συστήματα M1000e
Λειτουργία με σιγουριά.
Μειώστε το κόστος και την πολυπλοκότητα απλοποιώντας τη διαχείριση με το μεταγωγέα 10/40GbE Dell Δικτύωση MXL.
Μάθετε περισσότερα

Προετοιμαστείτε για το μέλλον.
Προστατεύστε την επένδυσή σας. Αξιοποιήστε τα πρότυπα και τις τεχνολογίες του κλάδου για άψογη ενσωμάτωση και για να εξασφαλίσετε ότι η λύση κέντρου δεδομένων ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις.
Μάθετε περισσότερα
Μεταγωγέας blade Dell Δικτύωση MXL – Για συστήματα blade M1000e – Υπηρεσίες και υποστήριξη
Παγκόσμιες υπηρεσίες και υποστήριξη
Οι Υπηρεσίες Dell μπορούν να σας βοηθήσουν να ελαττώσετε την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας πληροφορικής, να μειώσετε τα έξοδα και να εξαλείψετε τις ανεπάρκειες, επιτρέποντάς σας να αξιοποιήσετε αποδοτικότερα την τεχνολογία πληροφορικής και τις επαγγελματικές λύσεις. Η ομάδα των Υπηρεσιών Dell προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες, όπως πλήρεις λύσεις μεταφοράς δεδομένων, για να διευκολύνεται η ενοποίηση από πολλαπλά συστήματα αρχείων. Η Dell συνθέτει μια ολιστική εικόνα των αναγκών σας και σχεδιάζει λύσεις για το περιβάλλον και τους επιχειρησιακούς στόχους σας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί καθιερωμένες μεθόδους παροχής, ικανό ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή σας και γνώσεις σε βάθος του αντικειμένου, ώστε να μπορέσετε να μειώσετε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Θύρα 4 θυρών FC Flex IO

Θύρα 4 θυρών FC Flex IO

 

 • Οπτικά στοιχεία SFP+ FC 2/4/8 Gb
 • 4 θύρες FC 8 Gb που προσφέρουν κίνηση FC έως 32 Gb ανά μονάδα (μεγ. απόδοση FC 64 Gb ανά MXL)
 • Πύλη μεσολάβησης NPIV (NPG)*
Μονάδα SFP+ 4 θυρών

Μονάδα SFP+ 4 θυρών

 • Θύρες 1GbE και 10GbE
 • Οπτική 10GbE και διαξονική χαλκού DAC
Μονάδα 10GBASE-T 4 θυρών

Μονάδα 10GBASE-T 4 θυρών

 • Θύρες 1GbE και 10GbE
 • Υποστήριξη αυτόματης διαπραγμάτευσης
 • RJ45/Cat6a χαλκού
Μονάδα QSFP+ 2 θυρών

Μονάδα QSFP+ 2 θυρών

 • 2 θύρες 40GbE
 • Υποστήριξη 10GbE με χρήση καλωδίων breakout

Ξεπεράστε την περιπλοκότητα του δικτύου με τις Υπηρεσίες Dell EMC

Η παγκόσμια ομάδα μας με ειδικούς σε θέματα δικτύου αντιλαμβάνεται τις περιπλοκότητες των οικοσυστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιβάλλοντα με συστήματα από πολλούς προμηθευτές. Με τις ικανότητες και την εμπειρία μας όχι μόνο επιλύουμε γρήγορα τα προβλήματα απόδοσης αλλά και μετασχηματίζουμε το δίκτυό σας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας.
Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Οι σύμβουλοι δικτύων της Dell EMC παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση, βοηθώντας σας να βελτιστοποιήσετε και να μετασχηματίσετε το περιβάλλον δικτύου σας με γνώμονα τις απαιτήσεις των σύγχρονων υποδομών πολλαπλών νεφών. Η βαθιά τεχνογνωσία μας γύρω από τις υποδομές και τις εφαρμογές, σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δικτύου, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών δικτύου και προκλήσεων όσον αφορά τη διαδικασία.
Υλοποίηση

Υλοποίηση

Αξιοποιήστε το Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του δικτύου σας. Οι ειδικοί μας μπορούν να αποδεσμεύσουν το προσωπικό τεχνολογία πληροφορικής για να ασχοληθεί με τα βασικά ζητήματα της επιχείρησής σας, ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας και σάς εμπνέουν τη σιγουριά ότι η δουλειά θα γίνει σωστά εξαρχής.
Υποστήριξη

Υποστήριξη

Αποκτήστε πρόσβαση σε τεχνικούς του ProSupport για βοήθεια με τις πιο σύνθετες προκλήσεις των δικτύων. Το Dell EMC ProSupport Enterprise Suite παρέχει παγκόσμια υποστήριξη δικτύων σε 24ωρη βάση, βοηθώντας την ομάδα σας να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Dell EMC προσφέρει ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε το προσωπικό σας να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχημένη διαχείριση και χρήση του δικτύου σας σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του. Μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγισή μας, το προσωπικό σας λαμβάνει ακριβώς την εκπαίδευση που χρειάζεται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την καλύτερη υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, τη μείωση των διακοπών λειτουργίας και τον περιορισμό των κλήσεων υποστήριξης από τους τελικούς χρήστες.
εικόνες ηλεκτρονικής υποστήριξης
εικόνες ηλεκτρονικής υποστήριξης
close
 
 
P61-CS05