|

Μεταγωγέας blade Cisco Catalyst 3130X

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Cisco Catalyst 3130X

Το FlexIO παρέχει ένα επίπεδο ευελιξίας IO, εύρους ζώνης, χαρακτηριστικών και προστασίας της επένδυσής σας το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό στην αγορά διακομιστών Blade.

 
Μεταγωγέας blade Cisco Catalyst 3130X

 

Περίβλημα

 • Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 24,8 x 23,1 x 2,9 cm (9,8 x 9,1 x 1,1")
  Βάρος: 1,8 kg (4,0 lb) περίπου

Απόδοση

 • Δομή μεταγωγής μέχρι τα 128 Gbps
  Ταχύτητα προώθησης που βασίζεται σε πακέτα των 64 byte, μέχρι 59,2 εκατ. πακέτα ανά δευτερόλεπτο (mpps)
  Διαμορφώσιμες μονάδες μέγιστης μετάδοσης (Maximum Transmission Unit, MTU) μέχρι 9018 byte (πλαίσια jumbo)
  Μνήμη DDR SDRAM 256 MB
  Μνήμη Flash 64 MB

Ασφάλεια

 • Το πρωτόκολλο IEEE 802.1x επιτρέπει τη δυναμική προστασία βάσει θυρών, παρέχοντας έλεγχο ταυτότητας διακομιστή.
  Το IEEE 802.1x με εκχώρηση VLAN επιτρέπει την εκχώρηση ενός δυναμικού VLAN για ένα συγκεκριμένο διακομιστή, ανεξάρτητα από το πού είναι συνδεδεμένος ο διακομιστής αυτός.
  Το IEEE 802.1x και η προστασία θυρών παρέχονται για τον έλεγχο ταυτότητας της θύρας και τη διαχείριση της πρόσβασης στο δίκτυο για όλες τις διευθύνσεις MAC, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του διακομιστή.
  Το IEEE 802.1x με εκχώρηση ACL επιτρέπει συγκεκριμένες πολιτικές ασφαλείας βάσει ταυτοτήτων, ανεξάρτητα από το πού είναι συνδεδεμένος ο διακομιστής.
  Το IEEE 802.1x με VLAN φιλοξενούμενου επιτρέπει στους διακομιστές χωρίς προγράμματα-πελάτες IEEE 802.1x να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο δίκτυο πάνω στο VLAN φιλοξενούμενου.
  Τα VLAN ACL (VACL) ασφαλείας της Cisco σε όλα τα VLAN αποτρέπουν τη γεφύρωση των μη εξουσιοδοτημένων ροών δεδομένων εντός των VLAN.
  Τα ACL βάσει θυρών (PACL) επιτρέπουν την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας σε επιμέρους θύρες μεταγωγής.
  Τα SSHv2, Kerberos και SNMPv3 προσφέρουν ασφάλεια δικτύου μέσω κρυπτογράφησης της κίνησης διαχειριστή κατά τη διάρκεια περιόδων λειτουργίας Telnet και SNMP. Τα SSH και Kerberos και η κρυπτογραφική έκδοση του SNMPv3 απαιτούν μια ειδική κρυπτογραφική εικόνα λογισμικού, λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές που ισχύουν στις Η.Π.Α.
  Το Secure Sockets Layer (SSL) αποτελεί ένα ασφαλές μέσο χρήσης εργαλείων που βασίζονται στο Web, όπως π.χ. διαχειρίσεις συσκευών που βασίζονται σε HTML.
  Το Private VLAN Edge παρέχει ασφάλεια και απομόνωση μεταξύ των θυρών μεταγωγής και έτσι διασφαλίζει ότι οι χρήστες δε θα μπορούν να διερευνούν την κίνηση άλλων χρηστών.
  Η υποστήριξη αμφίδρομων δεδομένων στη θύρα SPAN (Switched Port Analyzer) επιτρέπει στο Cisco Secure Intrusion Detection System (IDS) [[PLS PROVIDE FULL PRODUCT NAME; NOT ON MDS]] να αναλαμβάνει δράση μόλις εντοπιστεί εισβολέας.
  Ο έλεγχος ταυτότητας TACACS+ και RADIUS επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο του μεταγωγέα και δεν επιτρέπει στους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιούν τις ρυθμίσεις παραμέτρων.
  Η ειδοποίηση διεύθυνσης MAC επιτρέπει στους διαχειριστές να ειδοποιούνται για τυχόν διακομιστές που προστίθενται στο δίκτυο ή καταργούνται από αυτό.
  Η προστασία θυρών διασφαλίζει την πρόσβαση σε μια θύρα πρόσβασης ή ζευκτικής γραμμής βάσει της διεύθυνσης MAC.
  Μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η λειτουργία Aging καταργεί τη διεύθυνση MAC από τον μεταγωγέα προκειμένου να επιτραπεί σε άλλο διακομιστή να συνδεθεί στην ίδια θύρα.
  Η προστασία πολλαπλών επιπέδων στην προσπέλαση της κονσόλας δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιούν τις ρυθμίσεις παραμέτρων του μεταγωγέα.
  Ο επιλέξιμος από το χρήστη τρόπος λειτουργίας εκμάθησης διευθύνσεων απλοποιεί τη ρύθμιση των παραμέτρων και βελτιώνει την ασφάλεια.
  Το BPDU Guard τερματίζει τη λειτουργία των διασυνδέσεων Spanning Tree Protocol με ενεργοποιημένη τη λειτουργία PortFast μόλις ληφθούν BPDU, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ακούσιοι βρόχοι τοπολογίας.
  Το Spanning Tree Root Guard (STRG) δεν επιτρέπει σε συσκευές της περιφέρειας που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του διαχειριστή του δικτύου να καταστούν κόμβοι ρίζας Spanning Tree Protocol.
  Το φίλτρο IGMP επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλής διανομής απορρίπτοντας τους μη συνδρομητές και περιορίζει τον αριθμό των ταυτόχρονων ροών πολλαπλής διανομής που θα διατίθεται από κάθε θύρα.
  Η εκχώρηση δυναμικού VLAN υποστηρίζεται μέσω της υλοποίησης της λειτουργίας προγράμματος-πελάτη VLAN Membership Policy Server (VMPS) προκειμένου να παρέχεται ευελιξία στην εκχώρηση θυρών σε VLAN. Το δυναμικό VLAN επιτρέπει τη γρήγορη εκχώρηση διευθύνσεων IP.
  Υποστηρίζονται 1000 είσοδοι ελέγχου πρόσβασης ασφαλείας.
  Η δυναμική επιθεώρηση ARP (Dynamic Address Resolution Protocol (ARP) Inspection (DAI)) διασφαλίζει την ακεραιότητα των χρηστών μην επιτρέποντας σε κακόβουλους χρήστες να επωφελούνται της ανασφαλούς φύσης του ARP.
  Το DHCP Snooping δεν επιτρέπει σε κακόβουλους χρήστες να πλαστογραφούν την ταυτότητα ενός διακομιστή DHCP και να αποστέλλουν ανύπαρκτες διευθύνσεις. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται από άλλες πρωτεύουσες λειτουργίες ασφαλείας για την αποτροπή ενός πλήθους άλλων επιθέσεων όπως π.χ. αλλοίωση (poisoning) του ARP.
  Το IP Source Guard δεν επιτρέπει σε έναν κακόβουλο χρήστη να πλαστογραφεί ή να χρησιμοποιεί χωρίς εξουσιοδότηση τη διεύθυνση IP άλλου χρήστη, μέσω της δημιουργίας ενός συνδετικού πίνακα μεταξύ της διεύθυνσης IP και MAC, της θύρας και του VLAN του υπολογιστή-πελάτη.
  Τα ιδιωτικά VLAN περιορίζουν την κίνηση ανάμεσα στους κεντρικούς υπολογιστές σε έναν κοινό τομέα, απομονώνοντας την κίνηση στο Επίπεδο

Δρομολόγηση

 • Βάση IP:
  Στατικές διαδρομές
  Πρωτόκολλο RIPv1 (Routing Information Protocol έκδοση 1) και RIPv2 (έκδοση 2)
  EIGRP Stub

  Αναβάθμιση υπηρεσιών IP: περιλαμβάνει λειτουργίες και προσθήκες βάσης IP
  OSPF
  OSPFv3
  EIGRP
  BGP
  RIP

VLAN

 • Είναι δυνατή η δημιουργία ζευκτικών γραμμών VLAN από οποιαδήποτε θύρα είτε με τη βοήθεια tagging βασισμένου σε πρωτόκολλο IEEE 802.1Q είτε με τη βοήθεια αρχιτεκτονικής VLAN τύπου Inter-Switch Link (ISL) της Cisco.
  Μέχρι 1005 VLAN ανά μεταγωγέα και μέχρι 128 παρουσίες Spanning Tree ανά μεταγωγέα.
  Υποστηρίζονται 4096 ID στο VLAN.
  Το Cisco VTP υποστηρίζει δυναμικά VLAN και δυναμική διαμόρφωση ζευκτικών γραμμών σε όλους τους μεταγωγείς.

Ποιότητα υπηρεσίας (QoS)

 • Η επίδοση ταχυτήτων σύρματος επιτρέπει την εκτέλεση λειτουργιών QoS χαμηλού λόγου υπολογισμών προς επικοινωνία (όπως π.χ., λεπτομερής περιορισμός ταχύτητας).
  Η διαχείριση ασύγχρονων ροών δεδομένων ανάντη και κατάντη από τον τελικό σταθμό ή σε μια ανερχόμενη ζεύξη γίνεται εύκολα με τη βοήθεια υιοθέτησης πολιτικών εισόδου και μορφοποίησης εξόδου.
  Παρέχονται ταξινομήσεις πεδίων CoS και DSCP κατά IEE 802.1p, μέσω σήμανσης και επαναταξινόμησης ανά πακέτο κατά διεύθυνση IP προέλευσης και προορισμού, διεύθυνση MAC προέλευσης και προορισμού ή αρ. θύρας TCP ή UDP επιπέδου 4.
  Παρέχεται περιορισμός ταχύτητας με βάση τη διεύθυνση IP προέλευσης και προορισμού, τη διεύθυνση MAC προέλευσης και προορισμού, στοιχείων TCP ή UDP επιπέδου 4 ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω πεδίων, με τη βοήθεια QoS ACL (IP ACL ή MAC ACL), χαρτών κλάσεων και χαρτών πολιτικών.
  Επιτρέπονται μέχρι και 64 συναθροισμένες ή μεμονωμένες πολιτικές ανά θύρα.
  Τα Cisco QoS ACL σε επίπεδο ελέγχου και σε επίπεδο δεδομένων σε όλες τις θύρες διασφαλίζουν τη σωστή σήμανση ανά πακέτο.
  Οι 4 ουρές εισόδου ανά θύρα επιτρέπουν τη διαφοροποιημένη διαχείριση μέχρι και 4 ροών κίνησης.
  Το χρονοδιάγραμμα SRR διασφαλίζει το διαφορικό ορισμό προτεραιοτήτων σε ροές πακέτων μέσω της ευφυούς εξυπηρέτησης των ουρών εξόδου.
  Η "σταθμισμένη αποκοπή ουράς" (Weighted Tail Drop, WTD) αποτρέπει την εμφάνιση φαινομένων συμφόρησης στις ουρές εισόδου και εξόδου, προτού συμβεί αποσύνδεση.
  Η διαχείριση της ουράς με απόλυτη προτεραιότητα διασφαλίζει ότι τα πακέτα με την υψηλότερη προτεραιότητα θα εξυπηρετούνται πριν από όλη την υπόλοιπη κίνηση.
  Η λειτουργία Cisco Committed Information Rate (CIR) εγγυάται το εύρος ζώνης σε μικρά βήματα μέχρι και 8 kbps.

Υποστήριξη MIB

 • BRIDGE-MIB (RFC1493)
  CISCO-CDP-MIB
  CISCO-CLUSTER-MIB
  CISCO-CONFIG-MAN-MIB
  CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
  CISCO-ENVMON-MIB
  CISCO-FLASH-MIB
  CISCO-FTP-CLIENT-MIB
  CISCO-IGMP-FILTER-MIB
  CISCO-IMAGE-MIB
  CISCO IP-STAT-MIB
  CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB
  CISCO-MEMORY-POOL-MIB
  CISCO-PAGP-MIB
  CISCO-PING-MIB
  CISCO-PROCESS-MIB
  CISCO-RTTMON-MIB
  CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
  CISCO-SYSLOG-MIB
  CISCO-TCP-MIB
  CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
  CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB
  CISCO-VTP-MIB
  ENTITY-MIB
  ETHERLIKE-MIB
  IF-MIB (δεν υποστηρίζονται καταμετρητές εισόδου και εξόδου για τα VLAN)
  IGMP-MIB
  OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
  OLD-CISCO-FLASH-MIB
  OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
  OLD-CISCO-IP-MIB
  OLD-CISCO-SYS-MIB
  OLD-CISCO-TCP-MIB
  OLD-CISCO-TS-MIB
  RFC1213-MIB (κατά παράγοντα - οι δυνατότητες καθορίζονται στο CISCO-RFC1213-CAPABILITY.my)
  RFC1253-MIB
  RMON-MIB
  RMON2-MIB
  SNMP-FRAMEWORK-MIB
  SNMP-MPD-MIB
  SNMP-NOTIFICATION-MIB
  SNMP-TARGET-MIB
  SNMPv2-MIB
  TCP-MIB
  UDP-MIB

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας

 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40 °C
  Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 έως 70 °C
  Σχετική υγρασία λειτουργίας 10% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
  Σχετική υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
  12 V στα 6,25 A (75 W) (το πολύ)
Η σειρά μεταγωγέων blade Cisco Catalyst 3130 αντιπροσωπεύει τις λύσεις δικτύωσης επόμενης γενιάς για περιβάλλοντα διακομιστών blade. Βασισμένοι στο κορυφαίο υλικό και το λογισμικό IOS® της Cisco, οι μεταγωγείς blade της σειράς Cisco Catalyst 3130 έχουν κατασκευαστεί με μοναδικές τεχνολογίες που αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις της υποδομής εφαρμογών που βασίζεται σε διακομιστή blade. Συγκεκριμένα, οι μεταγωγείς της σειράς αυτής έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν κλιμακούμενη και πολύ αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλής απόδοσης, η οποία υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα τμήματα ΙΤ για μείωση της πολυπλοκότητας της υποδομής διακομιστών και του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.

Διαμορφώσεις
Ο μεταγωγέας blade Cisco Catalyst 3130 για το αρθρωτό περίβλημα διακομιστή Dell™ M1000e διατίθεται σε δύο διαμορφώσεις. Η μια διαμόρφωση επιτρέπει στους πελάτες να συνδέσουν τον μεταγωγέα στην υπάρχουσα δομή δικτύου με ανερχόμενες ζεύξεις Gigabit Ethernet, ενώ η άλλη επιτρέπει στους πελάτες να συνδέσουν τον μεταγωγέα στην υπάρχουσα δομή δικτύου με ανερχόμενες ζεύξεις Gigabit και 10 Gigabit Ethernet.

Διαμόρφωση 1: Μεταγωγέας blade Cisco Catalyst 3130G για το Dell M1000e
Υποστηρίζει μέχρι και 8 θύρες ανερχόμενης ζεύξης Gigabit Ethernet: 4 θύρες 10/100/1000 BASE-T και 4 θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP (Small Form-Factor Pluggable) (με μονάδες Cisco TwinGig Converter στις υποδοχές X2)

Διαμόρφωση 2: Μεταγωγέας blade Cisco Catalyst 3130X για το Dell M1000e
Υποστηρίζει έως 4 θύρες 10/100/1000 BASE-T και 2 θύρες 10 Gigabit Ethernet που βασίζονται σε X2

Ξεπεράστε την περιπλοκότητα του δικτύου με τις Υπηρεσίες Dell EMC

Η παγκόσμια ομάδα μας με ειδικούς σε θέματα δικτύου αντιλαμβάνεται τις περιπλοκότητες των οικοσυστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιβάλλοντα με συστήματα από πολλούς προμηθευτές. Με τις ικανότητες και την εμπειρία μας όχι μόνο επιλύουμε γρήγορα τα προβλήματα απόδοσης αλλά και μετασχηματίζουμε το δίκτυό σας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι δικτύων της Dell EMC παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση, βοηθώντας σας να βελτιστοποιήσετε και να μετασχηματίσετε το περιβάλλον δικτύου σας με γνώμονα τις απαιτήσεις των σύγχρονων υποδομών πολλαπλών νεφών. Η βαθιά τεχνογνωσία μας γύρω από τις υποδομές και τις εφαρμογές, σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δικτύου, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών δικτύου και προκλήσεων όσον αφορά τη διαδικασία.
Υλοποίηση

Υλοποίηση

Αξιοποιήστε το Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του δικτύου σας. Οι ειδικοί μας μπορούν να αποδεσμεύσουν το προσωπικό τεχνολογίας πληροφορικής για να ασχοληθεί με τα βασικά ζητήματα της επιχείρησής σας, ελαχιστοποιούν τον χρόνο εκτός λειτουργίας και σάς εμπνέουν τη σιγουριά ότι η δουλειά θα γίνει σωστά εξαρχής.
Υποστήριξη

Υποστήριξη

Αποκτήστε πρόσβαση σε τεχνικούς του ProSupport για βοήθεια με τις πιο σύνθετες προκλήσεις των δικτύων. Το Dell EMC ProSupport Enterprise Suite παρέχει παγκόσμια υποστήριξη δικτύων σε 24ωρη βάση, βοηθώντας την ομάδα σας να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Dell EMC προσφέρει ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε το προσωπικό σας να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχημένη διαχείριση και χρήση του δικτύου σας σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του. Μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγισή μας, το προσωπικό σας λαμβάνει ακριβώς την εκπαίδευση που χρειάζεται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την καλύτερη υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, τη μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας και τον περιορισμό των κλήσεων υποστήριξης από τους τελικούς χρήστες.
εικόνες esupport
εικόνες esupport
close
 
 
P60-CS04