|

Κασέτες LTO για Dell PowerVault

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Τα μέσα ταινίας Dell LTO Ultrium παρέχουν υψηλή απόδοση και χωρητικότητα.

Υποστήριξη LTO5, LTO6, LTO7 και LTO8

 
 
Οικογένεια Dell Storage Powervault lto Ultrium

 

Τύποι μέσων

 • LTO-8 δεδομένων
  Χωρητικότητα (εγγενής): 12 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1): 30 TB
  Ταχύτητα (εγγενής): Εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα μισού ύψους 300 MB/sec (1.080 GB/hr), εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα κανονικού ύψους 360 MB/sec (1.296 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Όχι

  LTO-8 WORM
  Χωρητικότητα (εγγενής): 12 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1): 30 TB
  Ταχύτητα (εγγενής): Εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα μισού ύψους 300 MB/sec (1.080 GB/hr), εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα κανονικού ύψους 360 MB/sec (1.296 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Ναι

  LTO-7 Type M
  Χωρητικότητα (εγγενής): 9 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1): 22,5 TB*
  Ταχύτητα (εγγενής): Εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα 300 MB/sec (1.080 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Όχι

  LTO-7 δεδομένων
  Χωρητικότητα (εγγενής): 6 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1): 15 TB
  Ταχύτητα (εγγενής): Εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα 300 MB/sec (1.080 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Όχι

  LTO-7 WORM
  Χωρητικότητα (εγγενής): 6 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1): 15 TB
  Ταχύτητα (εγγενής): Εγγενής ρυθμός μεταφοράς ανά μονάδα 300 MB/sec (1.080 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Ναι

  LTO-6 δεδομένων
  Χωρητικότητα (εγγενής):
  2,5 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1):
  6,25 TB
  Ταχύτητα (εγγενής):
  160 MB/s (576 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Όχι

  LTO-6 WORM
  Χωρητικότητα (εγγενής):
  2,5 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2,5:1):
  6,25 TB
  Ταχύτητα (εγγενής):
  160 MB/s (576 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Ναι

  LTO-5 δεδομένων
  Χωρητικότητα (εγγενής): 1,5 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2:1): 3,0 TB
  Ταχύτητα (εγγενής): 140 MB/s (504 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Όχι

  LTO-5 WORM
  Χωρητικότητα (εγγενής): 1,5 TB*
  Χωρητικότητα (με συμπίεση 2:1): 3,0 TB
  Ταχύτητα (εγγενής): 140 MB/s (504 GB/hr)
  Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ναι
  Υποστήριξη WORM: Ναι

Πιστοποιημένη λύση:

Οι κασέτες μαγνητοταινίας LTO της Dell προσφέρουν ποιότητα, συμβατότητα και αξιοπιστία σε μια προσιτή τιμή και συνιστώνται για χρήση με όλες τις συσκευές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε μαγνητοταινία PowerVault της Dell και τρίτων κατασκευαστών. Τα προϊόντα της Dell ελέγχονται και επικυρώνονται για χρήση σε συστήματα της Dell για να διασφαλιστεί η συμβατότητα και ο μεγάλος χρόνος ζωής στους διακομιστές σας. Οι κασέτες της Dell προσφέρουν ομαλές και σταθερές μεταβάσεις με ελάχιστο ρυθμό σφαλμάτων και υψηλή απόδοση. Χάρη στην περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής από την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της Dell, μπορείτε να βασίζεστε στη δοκιμασμένη στην πράξη ηγετική θέση και ποιότητα της Dell για τη διασφάλιση της προστασίας και προσπελασιμότητας των δεδομένων σας.

Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης και υψηλές ταχύτητες μεταφοράς

Καθώς οι εφαρμογές βάσης δεδομένων και εκείνες που βασίζονται στο Internet απαιτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων, και οι κρίσιμες λειτουργίες απαιτούν ελαχιστοποιημένο χρόνο παραμονής εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δημιουργείται η ανάγκη για νέες οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Οι κασέτες εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας LTO Ultrium είναι μια τέτοια λύση. Με εγγενή χωρητικότητα αποθήκευσης έως 12 TB και εγγενείς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 360 MB/sec (μονάδες πλήρους ύψους), αυτή η αυξημένη απόδοση (η οποία μετριέται με υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς) εξοικονομεί χρόνο από τις λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτησης και παρέχει υψηλότερη συνολική αποδοτικότητα.

Μέσα WORM

Η Dell προσφέρει μέσα WORM LTO-5 και νεότερης γενιάς, τα οποία παρέχουν μια οικονομική λύση για την αποθήκευση δεδομένων σε μη επανεγγράψιμη μορφή, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι, μόλις εγγραφούν τα δεδομένα σε ένα μέσο WORM, αυτά δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλα. Αν υπάρχουν ήδη δεδομένα στα μέσα WORM, είναι δυνατή η προσθήκη επιπρόσθετων δεδομένων. Στα μέσα αποθηκεύονται επίσης μοναδικά αναγνωριστικά τα οποία επιτρέπουν στη μονάδα να προσδιορίσει κατά πόσο τα μέσα έχουν παραβιαστεί από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. Τα μέσα WORM προσφέρουν μια μέθοδο διατήρησης των δεδομένων για νομοθεσίες περί συμμόρφωσης, όπως ο νόμος Sarbanes-Oxley του 2002. Οι ειδικές ετικέτες γραμμοκώδικα των μέσων WORM τελειώνουν σε LT.

Κρυπτογράφηση για ασφάλεια

Οι μονάδες LTO-4 και νεότερης γενιάς προσθέτουν τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης Advanced Encryption Standard (AES) 256 bit, ώστε να διατηρούν τα δεδομένα ασφαλή και να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Η δυνατότητα κρυπτογράφησης AES 256 bit βάσει υλικού προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας κατά την αποθήκευση και μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών.

Κασέτες καθαρισμού LTO:

Η Dell προσφέρει το Dell Powervault Ultrium UCC (κασέτες καθαρισμού γενικής χρήσης) για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας των μονάδων και των κασετών LTO. Η Dell προσφέρει καθαρισμό με και χωρίς ετικέτες γραμμωτού κωδικού καθαρισμού.

Ετικέτες γραμμοκώδικα Dell

Οι ετικέτες γραμμοκώδικα είναι ένα σημαντικό στοιχείο οργάνωσης το οποίο ορίζει την απόδοση των αναπτυσσόμενων βιβλιοθηκών πολυμέσων. Οι συσκευές αυτόματης φόρτωσης και οι βιβλιοθήκες ταινιών απαιτούν την ύπαρξη ετικέτας γραμμοκώδικα για να αναγνωρίζουν τη σωστή κασέτα δεδομένων. Η Dell προσφέρει διάφορες ετικέτες γραμμοκώδικα που προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε περιβάλλον χρήστη.

Συμβατότητα κασετών/μονάδων

Κασέτα LTO

Μονάδα ταινίας

 LTO-8 LTO-7 LTO-6LTO-5
LTO-8 δεδομένωνΕγγραφή/ανάγνωση   
LTO-8 WORMΕγγραφή/ανάγνωση   
LTO-7 Type MΕγγραφή/Ανάγνωση   
LTO-7 δεδομένωνΕγγραφή/ανάγνωσηΕγγραφή/ανάγνωση  
LTO-7 WORMΕγγραφή/ανάγνωσηΕγγραφή/ανάγνωση  
LTO-6 δεδομένων Εγγραφή/ανάγνωση Εγγραφή/ανάγνωση 
LTO-6 WORM Εγγραφή/ανάγνωση Εγγραφή/ανάγνωση 
LTO-5 δεδομένων  Ανάγνωση Εγγραφή/ανάγνωσηΕγγραφή/ανάγνωση
LTO-5 WORM  Ανάγνωση Εγγραφή/ανάγνωσηΕγγραφή/ανάγνωση
Καθαρισμός LTO ΥποστηρίζεταιΥποστηρίζεται ΥποστηρίζεταιΥποστηρίζεται

Η Dell EMC προσφέρει πλήρεις επιλογές ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Η βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της τεχνολογίας πληροφορικής έχει ζωτική σημασία. Η Dell EMC προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες* για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής, που σας εξοικονομούν χρόνο και πόρους, μειώνουν την καταβαλλόμενη προσπάθεια από τη μεριά σας και βελτιώνουν την εμπειρία σας ως προς τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής.
Οικογένεια προγραμμάτων ProSupport Enterprise

Οικογένεια προγραμμάτων ProSupport Enterprise

Χάρη στην εξειδικευμένη υποστήριξη και την πληροφόρηση για τις οποίες φημίζεται η Dell EMC σε όλο τον κόσμο, μπορείτε να επικεντρωθείτε ελεύθερα στην επιχειρησιακή σας αλλαγή. Επιλέξτε την κατάλληλη υποστήριξη με βάση την κρισιμότητα συγκεκριμένων συστημάτων και απολαύστε αυτοματοποιημένη προγνωστική ανάλυση, συνεργατική βοήθεια μαζί με τρίτα μέρη και διαχείριση λογαριασμών.
ProDeploy

ProDeploy

Το ProDeploy Enterprise Suite σάς βοηθά να αξιοποιήσετε στο μέγιστο την τεχνολογία, από την πρώτη ημέρα. Εμπιστευθείτε στους ειδικούς της Dell EMC την ανάληψη υλοποιήσεων: από την εγκατάσταση βασικού υλικού μέχρι τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τις πολύπλοκες ενοποιήσεις συστημάτων. Η ολοκληρωμένη μας σειρά υπηρεσιών υλοποίησης και επαγγελματικών πιστοποιήσεων σάς βοηθά να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους, τους άμεσους αλλά και τους μελλοντικούς.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσφέρουν πλήθος εκπαιδευτικών επιλογών με πολλούς τρόπους παροχής, όπως σεμινάρια με εκπαιδευτή, online εκπαίδευση εξατομικευμένου ρυθμού και εικονικά σεμινάρια με εκπαιδευτή. Χάρη στα ολοκληρωμένα και ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματά μας, σας διευκολύνουμε να εφοδιάσετε το προσωπικό σας με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση και πλήρη αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχουν καθοδήγηση από ειδικούς και σας βοηθούν να επεκτείνετε, να βελτιστοποιήσετε και να μετασχηματίσετε το περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής που διαθέτετε, στον δικό σας ρυθμό και εντός των ορίων του προϋπολογισμού σας. Διαθέτουμε πλήθος πιστοποιημένων συμβούλων και μηχανικών που υποστηρίζονται από ομάδες διαχείρισης προγραμμάτων και παρέχουν βαθιά τεχνογνωσία. Σας δίνουμε τη σιγουριά ότι το έργο σας θα γίνει σωστά και στην ώρα του.
close
 
 
P60-CS06