|

Υποδομή υπερσύγκλισης

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Διαθέσιμα μοντέλα Σύγκριση όλων Για εφαρμογές ζωτικής σημασίας

Συσκευή σύγκλισης κλίμακας web Dell EMC XC
Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes της Dell EMC
Dell EMC vSAN Ready Nodes
Vmware VxRack
Συσκευές υπερσύγκλισης της Σειράς Dell EMC XC
Προσφέρετε ευελιξία, απόδοση και αξιοπιστία στο κέντρο δεδομένων σας μέσω μιας δοκιμασμένης λύσης σύγκλισης συστημάτων αποθήκευσης και υπολογιστικών συστημάτων.
 
Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes της Dell EMC
Προδιαμορφωμένα με πιστοποιημένα στοιχεία και επικυρωμένα δομικά μπλοκ που απλοποιούν τη διαδικασία παραγγελίας και μειώνουν τους κινδύνους κατά την υλοποίηση
 
Dell EMC vSAN Ready Nodes
Αποθήκευση βάσει λογισμικού VMware vSAN σε διακομιστές PowerEdge.
 
Dell EMC VxRack System FLEX
Υποδομή υπερσύγκλισης σε κλίμακα rack, για ετερογενή περιβάλλοντα hypervisor / bare metal, αλλά και εφαρμογές και βάσεις δεδομένων υψηλής απόδοσης
 
Συσκευές Dell EMC VxRail Appliance
Dell EMC XC430 Xpress
Συσκευές Dell EMC VxRail
Η αποκλειστική συσκευή HCI που είναι βελτιστοποιημένη για το περιβάλλον VMware που διαθέτετε.
 
Dell EMC XC430 Xpress
Οικονομική λύση υπερσύγκλισης για απλοποίηση της υποδομής τεχνολογίας πληροφορικής στις εγκαταστάσεις οργανισμών μικρότερου μεγέθους.
 
close
 
 
P20-CS02