|

Dell EMC Networking OS6

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Το Dell EMC OS6 εκσυγχρονίζει τα δίκτυα κεντρικών εγκαταστάσεων.

Το Dell EMC Networking OS6 βελτιώνει την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, παρέχοντας δυνατότητες εταιρικής κατηγορίας και λειτουργίες για δίκτυα κεντρικών εγκαταστάσεων.

 
Dell EMC OS6

 

Λειτουργικό σύστημα δικτύωσης κεντρικών εγκαταστάσεων εταιρικής κατηγορίας

Λειτουργικό σύστημα δικτύωσης κεντρικών εγκαταστάσεων εταιρικής κατηγορίας

Έχοντας σχεδιαστεί με προσοχή από το μηδέν, το Dell EMC OS6 εκσυγχρονίζει τα δίκτυα κεντρικών εγκαταστάσεων. Ενσωματώνοντας δυνατότητες και προσαρμοστικότητα εταιρικής κατηγορίας, το νέο OS6 παρέχει αξιόπιστη, ασφαλή συνδεσιμότητα κεντρικών εγκαταστάσεων για εφαρμογές με πληθώρα μέσων και υψηλές απαιτήσεις εύρους ζώνης, καθώς και εργαλεία συνεργασίας που αυξάνουν την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού.
Γνώριμο CLI και φιλικό προς τον χρήστη GUI

Γνώριμο CLI και φιλικό προς τον χρήστη GUI

Σχεδιασμένο για να παρέχει βέλτιστη χρηστικότητα, το OS6 διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση καθιερωμένων εντολών και σύνταξης, εξασφαλίζοντας προηγμένη διαμόρφωση.

Επίσης, το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη (GUI) προσφέρει μέγιστη δυνατότητα διαμόρφωσης και ελέγχου, μέσω της εύχρηστης τεχνολογίας κατάδειξης και κλικ. Αυτό το GUI παρέχει άλλη μία επιλογή για την απλοποίηση των υλοποιήσεων.

Αυτά τα γνώριμα και έξυπνα εργαλεία διαχείρισης βοηθούν τους διαχειριστές δικτύων να υλοποιούν, να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται δίκτυα με ευκολία.

Το OS6 υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα ανοικτά τυπικά πρωτόκολλα με επιλογές PowerSwitch που κυμαίνονται από ισχυρές δυνατότητες μεταγωγής επιπέδου 2 έως προηγμένη λειτουργικότητα δρομολόγησης επιπέδου 3.
Συνάθροιση συνδέσεων πολλαπλών περιβλημάτων (MLAG)

Συνάθροιση συνδέσεων πολλαπλών περιβλημάτων (MLAG)

Το MLAG δημιουργεί ενεργό/ενεργό χωρίς βρόχο πλεονασμό χωρίς πρωτόκολλο Spanning Tree και επεκτείνει το πλεονέκτημα του εύρους ζώνης LAG σε ομότιμους μεταγωγείς που είναι συνδεδεμένοι σε μια συσκευή συνεργάτη LAG.

Όλες οι συνδέσεις σε μια διαμόρφωση MLAG μπορούν να φέρουν κυκλοφορία δεδομένων στο σύνολο μιας φυσικά διαφοροποιημένης τοπολογίας, γεγονός που ενισχύει την αξιοποίηση του εύρους ζώνης και έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης μιας σύνδεσης ή ενός μεταγωγέα.

Η δυνατότητα πολλαπλών διαδρομών MLAG παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και πλήρη αξιοποίηση του εύρους ζώνης.

Οι μεταγωγείς λήψης βλέπουν την ενιαία, λογική οντότητα μεταγωγής και συνδέονται με τους ομότιμους μεταγωγείς MLAG χρησιμοποιώντας τυπικά πρωτόκολλα LAG.
Διαλειτουργικότητα RPVST+ για δίκτυα Cisco

Διαλειτουργικότητα RPVST+ για δίκτυα Cisco

Το Dell EMC OS6 παρέχει απρόσκοπτη διασύνδεση με το πρωτόκολλο RPVST+, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και διαλειτουργικότητα με δίκτυα Cisco. Οι μεταγωγείς Dell EMC PowerSwitches υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα Rapid Spanning Tree ανά VLAN (RSTP-PV) και Spanning Tree ανά VLAN (STP-PV) με μεγάλο βαθμό διαλειτουργικότητας με υλοποιήσεις άλλων προμηθευτών.

Το Dell EMC Networking RSTP Per-VLAN είναι το πρότυπο IEEE 802.1w (RSTP) που εφαρμόζεται σε μεμονωμένα VLAN, επιτρέποντας την εξισορρόπηση του φορτίου κυκλοφορίας σε βάση προ του VLAN με τη δημιουργία ξεχωριστών παρουσιών ανοιγόμενου δέντρου.
Δρομολόγηση βάσει πολιτικής (PBR) σε συσκευές επιπέδου 3

Δρομολόγηση βάσει πολιτικής (PBR) σε συσκευές επιπέδου 3

Το PBR επιτρέπει την προώθηση των πακέτων, βάσει εκχωρημένων κριτηρίων, πέρα από τη διεύθυνση προορισμού. Οι διαχειριστές δικτύου συχνά πρέπει να υλοποιήσουν τη δρομολόγηση πακέτων σύμφωνα με συγκεκριμένες πολιτικές των οργανισμών.

Το PBR παρέχει έναν ευέλικτο μηχανισμό για την υλοποίηση λύσεων, εκεί όπου οι περιορισμοί των οργανισμών επιβάλλουν τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας μέσω συγκεκριμένων διαδρομών του δικτύου.

Για να διαμορφώσετε το PBR, αρκεί απλώς να διαμορφώσετε έναν χάρτη δρομολόγησης με εντολές αντιστοίχισης και ορισμού και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε τον χάρτη δρομολόγησης στη διασύνδεση. Το PBR εφαρμόζεται σε εισερχόμενη κυκλοφορία σε διασυνδέσεις δρομολόγησης IP. Έτσι, ο δρομολογητής έχει τη δυνατότητα να αναλύει τα πακέτα χρησιμοποιώντας τον χάρτη δρομολόγησης.
MACsec σε Dell EMC PowerSwitch N3248PXE-ON

MACsec σε Dell EMC PowerSwitch N3248PXE-ON

Το OS6 παρέχει υποστήριξη MACsec μεταξύ της κυκλοφορίας του μεταγωγέα κεντρικού υπολογιστή και από τον έναν στον άλλο μεταγωγέα, παρέχοντας ασφαλή επικοινωνία με τη δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης στο ενσύρματο LAN.

Το MACsec είναι ένα πρωτόκολλο 802.1AE για έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση πακέτων μεταξύ δύο συσκευών με δυνατότητα MACsec. Αυτή η τεχνολογία κρυπτογράφησης επιπέδου 2 μπορεί επίσης να κρυπτογραφεί πακέτα ελέγχου όπως ARP, DHCP κ.λπ.

Το MACsec υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή μόνο στο Dell EMC PowerSwitch N3248PXE-ON.
Wake-on-LAN

Wake-on-LAN

Η πιο πρόσφατη έκδοση του OS6 υποστηρίζει τη δυνατότητα «Wake on LAN».

Η δυνατότητα WOL (Wake On LAN) επιτρέπει στον διαχειριστή να ενεργοποιεί απομακρυσμένα όλα τα μηχανήματα που βρίσκονται σε αδράνεια, με βάση την αρχή ότι, όταν ένας υπολογιστής ή μια συσκευή IP απενεργοποιείται, η κάρτα NIC εξακολουθεί να λαμβάνει ρεύμα και συνεχίζει να «ακούει» το δίκτυο, περιμένοντας να καταφτάσουν τα «μαγικά» πακέτα.
Λίστες ελέγχου πρόσβασης με δυνατότητα λήψης (ACL).

Λίστες ελέγχου πρόσβασης με δυνατότητα λήψης (ACL).

Το OS6.7 υποστηρίζει ACL με δυνατότητα λήψης.

Με τα ACL με δυνατότητα λήψης, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί λήψη των ACL και να ανακατευθύνει τις διευθύνσεις URL από έναν διακομιστή RADIUS στον μεταγωγέα κατά τον έλεγχο ταυτότητας 802.1X ή την παράκαμψη ελέγχου ταυτότητας MAC του κεντρικού υπολογιστή.
Encapsulated Remote Switch Port Analyzer (ERSPAN)

Encapsulated Remote Switch Port Analyzer (ERSPAN)

Το OS6.7 υποστηρίζει το ERSPAN που είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας στα δίκτυα L3.

Αντιγράφει την κυκλοφορία δικτύου σε μία ή περισσότερες διεπαφές παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας και τον υπολογισμό της χρήσης του δικτύου, της απόδοσης κ.λπ.

Ξεπεράστε την περιπλοκότητα του δικτύου με τις Υπηρεσίες Dell EMC

Η παγκόσμια ομάδα μας με ειδικούς σε θέματα δικτύου αντιλαμβάνεται τις περιπλοκότητες των οικοσυστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιβάλλοντα με συστήματα από πολλούς προμηθευτές. Με τις ικανότητες και την εμπειρία μας όχι μόνο επιλύουμε γρήγορα τα προβλήματα απόδοσης αλλά και μετασχηματίζουμε το δίκτυό σας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι δικτύων της Dell EMC παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση, βοηθώντας σας να βελτιστοποιήσετε και να μετασχηματίσετε το περιβάλλον δικτύου σας με γνώμονα τις απαιτήσεις των σύγχρονων υποδομών πολλαπλών νεφών. Η βαθιά τεχνογνωσία μας γύρω από τις υποδομές και τις εφαρμογές, σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δικτύου, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών δικτύου και προκλήσεων όσον αφορά τη διαδικασία.
Υλοποίηση

Υλοποίηση

Αξιοποιήστε το Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του δικτύου σας. Οι ειδικοί μας μπορούν να αποδεσμεύσουν το προσωπικό τεχνολογίας πληροφορικής για να ασχοληθεί με τα βασικά ζητήματα της επιχείρησής σας, ελαχιστοποιούν τον χρόνο εκτός λειτουργίας και σάς εμπνέουν τη σιγουριά ότι η δουλειά θα γίνει σωστά εξαρχής.
Υποστήριξη

Υποστήριξη

Αποκτήστε πρόσβαση σε τεχνικούς του ProSupport για βοήθεια με τις πιο σύνθετες προκλήσεις των δικτύων. Το Dell EMC ProSupport Enterprise Suite παρέχει παγκόσμια υποστήριξη δικτύων σε 24ωρη βάση, βοηθώντας την ομάδα σας να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Dell EMC προσφέρει ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε το προσωπικό σας να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχημένη διαχείριση και χρήση του δικτύου σας σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του. Μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγισή μας, το προσωπικό σας λαμβάνει ακριβώς την εκπαίδευση που χρειάζεται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την καλύτερη υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, τη μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας και τον περιορισμό των κλήσεων υποστήριξης από τους τελικούς χρήστες.
εικόνες esupport
εικόνες esupport
close
 
 
P21-CS03