|
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

 

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

 • R750
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 SU-MIMO & MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 1.148 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 2.400 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 2,5 GbE | 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-50 °C (+32 έως +122 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 1.024
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R730

  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 8x8:8 SU-MIMO & MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 1148 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 2.400 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 1/2,5/5 GbE | 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-50 °C (+32 έως +122 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 1.024
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R720
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 SU-MIMO & MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 600 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 1733 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 1 GbE και 1 x 2,5 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +50 °C (+25 έως +122 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R710
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 SU-MIMO 4x4:3 MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 600 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 1733 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 2 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -4 έως +60 °C (+14 έως +140 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R650
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 (5 GHz) | 2x2:2 (2,4 GHz)
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 574 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 2000 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 2,5 GbE | 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40 °C (+32 έως +102 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R610
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 3x3:3
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 450 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 1300 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 2 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C (+32 έως +104 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R510
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 2 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +50 °C (+32 έως +122 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R320
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  Χωρίς USB, θύρες Ethernet: 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C (+32 έως +104 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 256
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  R310 (η πώλησή του θα διακοπεί στις 31 Μαρτίου 2021)
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-1 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  Χωρίς USB, θύρες Ethernet: 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C (+32 έως +104 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 100
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος

  M510
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2 SU-MIMO 2x2:2 MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 2 x 1 GbE ports | RJ45
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως +65 °C (-40 έως +149 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εσωτερικός χώρος με οπισθοζευκτικό δίκτυο LTE

  H510
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 5 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C (+32 έως +104 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 100
  Περιβάλλον: επιτοίχια πλακέτα και μεταγωγέας εσωτερικού χώρου για περιβάλλοντα client υψηλής πυκνότητας

  H320
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2 MU-MIMO 1x1:1 SU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 150 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 2 x 10/100 MbE | 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C (+32 έως +104 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 100
  Περιβάλλον: επιτοίχια πλακέτα και μεταγωγέας εσωτερικού χώρου


  T750
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 SU-MIMO & MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 1148 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 2.400 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 2,5 GbE | 1 x 1 GbE
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +65 °C (-40 °F έως +149 °F)
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 1.024
  Περιβάλλον: εξωτερικός χώρος

  T710
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 600 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 1733 Mb/s
  Χωρίς USB, θύρες Ethernet: 2 x 1 GbE
  Διασυνδέσεις οπτικών ινών: SFP, 1 Gbps, NBASE-x
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +65 °C (-40 °F έως +149 °F)
  Προστασία διείσδυσης: IP-67
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εξωτερικός χώρος με οπισθοζευκτικό δίκτυο οπτικών ινών

  T610
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 4x4:4 MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 600 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 1733 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 2 x 1 GbE
  Χωρίς διασύνδεση οπτικών ινών
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +65 °C (-40 °F έως +149 °F)
  Προστασία διείσδυσης: IP-67
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εξωτερικός χώρος

  T310
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 1 GbE
  Χωρίς διασύνδεση οπτικών ινών
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +65 °C (-40 °F έως +149 °F) για T310d
  Προστασία διείσδυσης: IP-67
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εξωτερικός χώρος

  P300 (διατίθεται μόνο σε ζεύγος)
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-1 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2, μόνο λειτουργία 5 Ghz
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  Θύρες Ethernet: 1 x 1 GbE
  Χωρητικότητα συστημάτων client: 1-8 γέφυρες συστημάτων client
  Μέγιστη απόσταση σύνδεσης: 12 χιλιόμετρα
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +65 °C (-40 °F έως +149 °F)
  Προστασία διείσδυσης: IP-67
  Περιβάλλον: εξωτερικός χώρος
  Γέφυρα από σημείο σε σημείο/πολλαπλά σημεία για οπισθοζευκτικό δίκτυο μεγάλης εμβέλειας

  E510
  Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)
  Ροές ραδιοσυχνοτήτων: 2x2:2 MU-MIMO
  Ρυθμός PHY στα 2,4 GHz (μέγιστος): 300 Mb/s
  Ρυθμός PHY στα 5 GHz (μέγιστος): 867 Mb/s
  USB 2.0, θύρες Ethernet: 1 x 1 GbE
  Χωρίς διασύνδεση οπτικών ινών
  Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C έως +70 °C (-40 °F έως +158 °F)
  Προστασία διείσδυσης: IP-67
  Ταυτόχρονοι χρήστες: 512
  Περιβάλλον: εξωτερικός χώρος με εξωτερικές κεραίες BeamFlex+

Πιστοποιήσεις

 • WPA/WPA2, Voice-Enterprise, Passpoint

Διαχείριση δομής

 • Cloudpath, ZoneDirector, SmartZone, Cloud Wi-Fi, SmartCell Insight (SCI)

Χαρακτηριστικά στοίβαξης

 • Δεν ισχύει

Πληροφορίες κανονισμών

Διαχείριση

 • Zone Director, Smart Zone, virtual Smart Zone, Cloudpath, έκδοση χωρίς ελεγκτή (Unleashed)

  Λειτουργία χωρίς ελεγκτή (Unleashed)
  Το Unleashed είναι ένα οικονομικά προσιτό χαρτοφυλάκιο σημείων πρόσβασης που παρέχει υψηλή απόδοση, καθώς και εύκολη ρύθμιση και διαχείριση.
  Διαχειριστείτε ολόκληρα δίκτυα μέσω κινητού τηλεφώνου ή προγράμματος περιήγησης web.
  Τα σημεία πρόσβασης Unleashed διευκολύνουν τη διαχείριση δικτύων Wi-Fi για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν το δίκτυό τους σε λιγότερο από πέντε λεπτά.
  Χάρη σε καινοτόμες τεχνολογίες, κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (π.χ. BeamFlex+™, ChannelFly™ και SmartMesh™), τα σημεία πρόσβασης Unleashed παρέχουν πάντα υψηλότερες ταχύτητες, καλύτερη κάλυψη και πιο αξιόπιστες συνδέσεις για κάθε συσκευή.
  Δυνατότητες εταιρικής κατηγορίας, με εύκολη διαμόρφωση και διαχείριση.
  Παρακολουθήστε και βελτιστοποιήστε την απόδοση δικτύου για περισσότερες από 2.200 εφαρμογές, αξιοποιώντας την τεχνολογία Application Visibility and Control.
  Zero Touch Mesh και ενσωματωμένη δυνατότητα Social Login για σύνδεση μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Authentication

 • Δίκτυα με προστασία 802.1x και PSK

Συμμόρφωση με IEEE

 • 802.11a/b/g/n/ac/ax
Απλά καλύτερο Wi-Fi σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

Απλά καλύτερο Wi-Fi σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ακόμα και στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα

Υλοποιήστε απαιτητικές σε εύρος ζώνης εταιρικές εφαρμογές, εξασφαλίστε ασύρματη συνδεσιμότητα και βελτιώστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων με σημεία πρόσβασης Dell EMC Networking. Ευέλικτες επιλογές διαχείρισης με επιλογές υλικού, εικονικές και νέφους. Επωφεληθείτε από τη συνδεσιμότητα με δυνατότητα αυτόματης οργάνωσης και επιδιόρθωσης, το μειωμένο λειτουργικό κόστος και την περιορισμένη λειτουργική πολυπλοκότητα, καθώς και τη μεγαλύτερη πληροφόρηση βάσει δεδομένων.
Dell EMC Ruckus Wireless AP (R730)

Dell EMC Networking Ruckus R730

 • Connect more devices simultaneously
 • Built-in 12 spatial streams (8x8:8 in 5GHz, 4x4:4 in 2.4GHz)
 • MU-MIMO and OFDMA technology
 • Ultra-high-density performance for exceptional end-user experience
 • Workhorse for stadiums, large public venues, convention centers and school auditoriums
 • Enhanced security with WPA3 and receive enhanced protection from man-in-the-middle attacks
 • Multi-gigabit access speeds with built-in 5GbE/2.5GbE Ethernet ports to connect to multi-gigabit switches.
 • Device management with on premise physical/ virtual appliances and autoprovisioning for faster deployment and seamless firmware upgrades.
 • Better mesh networking with SmartMesh™ that dynamically creates self-forming, self-healing mesh networks
 • Automate optimal throughput with ChannelFly™ dynamic channel technology that uses machine learning to automatically find the least congested channels to always deliver highest throughput the band can support.
 • Value added services with Ruckus IoT Suite, Cloudpath security and onboarding software, SPoT Wi-Fi locationing engine, and SCI network analytics.
Dell EMC Networking Ruckus R720

Dell EMC Networking Ruckus R720

 • MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO) τετραπλής ροής 802.11ac wave-2
 • Ταυτόχρονη υποστήριξη διπλής ζώνης (5 GHz/2,4 GHz)
 • Καναλοποίηση 80 MHz, 80+80 MHz και 160 MHz, υποστήριξη διαμόρφωσης 256-QAM, ρυθμοί PHY 1.733 Gbps στα 5 GHz
 • Υποστήριξη 256-QAM στα 2,4 GHz
 • Τυπικός σχηματισμός δέσμης μετάδοσης σήματος 802.11ac
 • Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προγραμμάτων-πελατών παλαιού τύπου 802.11
 • Κωδικοποίηση χώρου-χρόνου (Space Time Block Coding) για βελτιωμένη απόδοση σετ χειρός
 • Βελτιωμένος συνδυασμός μέγιστου λόγου (Maximum Ratio Combining, MRC) για κορυφαία ευαισθησία δέκτη
 • Έλεγχος ισοτιμίας χαμηλής πυκνότητας (Low Density Parity Check, LDPC) για αυξημένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων σε όλες τις κατηγορίες εύρους
 • Η τεχνολογία προσαρμοζόμενης κεραίας BeamFlex+ (PD-MRC) βελτιώνει τη λήψη σήματος κινητών συσκευών
 • Ενσωματωμένη έξυπνη κεραία με πολλά μοναδικά μοτίβα για υψηλή αξιοπιστία
 • Ασυναγώνιστη ευαισθησία δέκτη έως -104 dBm
 • Έλεγχος πρόσβασης/εξισορρόπηση φόρτου*
 • Εξισορρόπηση ζωνών
Dell EMC Networking Ruckus R710

Dell EMC Networking Ruckus R710

 • MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO) 802.11ac
 • Υποστήριξη δύο ζωνών ταυτόχρονης λειτουργίας (5 GHz/2,4 GHz)
 • Καναλοποίηση 80 MHz, υποστήριξη διαμόρφωσης 256 QAM, ταχύτητες PHY 1.733 Mbps στα 5 GHz
 • Υποστήριξη 256 QAM στα 2,4 GHz
 • Τυπικό Tx Beamforming 802.11ac
 • Χωροχρονική κωδικοποίηση μπλοκ (space-time block coding) για βελτιωμένη απόδοση σετ χειρός
 • Βελτιωμένη λειτουργία Maximum Ratio Combining (MRC) για την καλύτερη ευαισθησία δέκτη στην κατηγορία
 • Λειτουργία Low Density Parity Check (LDPC) για αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων σε όλα τα εύρη
 • Η τεχνολογία BeamFlex+ (PD-MRC) βελτιώνει τη λήψη σήματος των φορητών συσκευών
 • Ενσωματωμένη έξυπνη κεραία με πολλά μοναδικά μοτίβα και εξαιρετική αξιοπιστία
 • Ασύγκριτη ευαισθησία Rx έως τα -104 dBm
 • WPA-PSK (AES), υποστήριξη 802.1X για RADIUS και AD* 
 • Έλεγχος αποδοχής/εξισορρόπηση φορτίου*
 • Εξισορρόπηση ζωνών
Ruckus R650

Dell EMC Networking Ruckus R650 (με ελεγκτή και Unleashed)

• Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση περισσότερων συσκευών σε περιβάλλοντα μεσαίας πυκνότητας
• 6 ενσωματωμένες χωρικές ροές (4x4:4 στα 5 GHz, 2x2:2 στα 2,4 GHz)
• Τεχνολογία MU-MIMO, OFDMA και TWT
• Ιδανικό για υλοποιήσεις μεσαίας πυκνότητας (π.χ. κτίρια γραφείων, αίθουσες διδασκαλίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες και χώροι λιανικής)
• Ενισχυμένη ασφάλεια με WPA3 και βελτιωμένη προστασία από επιθέσεις τύπου ενδιάμεσου ατόμου (man-in-the-middle)
• Βελτιστοποιημένη απόδοση mGig Wi-Fi που παρέχεται μέσω της χρήσης της ενσωματωμένης θύρας 2.5GbE για σύνδεση με μεταγωγείς mGig
• Διαχείριση συσκευών με χρήση φυσικών/εικονικών συσκευών εντός των εγκαταστάσεων και αυτόματη εκχώρηση πόρων για ταχύτερη υλοποίηση και απρόσκοπτες αναβαθμίσεις υλικολογισμικού.
• Καλύτερη δικτύωση πλέγματος με τεχνολογία SmartMesh™ που δημιουργεί με δυναμικό τρόπο δίκτυα πλέγματος με δυνατότητα αυτόματου σχηματισμού και αυτόματης επιδιόρθωσης
• Αυτοματοποιημένη παροχή βέλτιστων ταχυτήτων μετάδοσης με τη δυναμική τεχνολογία καναλιών ChannelFly™ που χρησιμοποιεί μηχανική εκμάθηση, για να βρίσκει αυτόματα τα κανάλια με τη μικρότερη συμφόρηση, ώστε να παρέχει πάντα την υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης που μπορεί να υποστηρίξει η ζώνη.
• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με την οικογένεια προγραμμάτων Ruckus IoT, λογισμικό ασφάλειας και ενσωμάτωσης συσκευών Cloudpath, μηχανή εντοπισμού θέσης Wi-Fi SPoT και αναλύσεις δικτύου SCI.
• Ενσωματωμένα συστήματα εκπομπών IoT με ενσωματωμένες δυνατότητες BLE και Zigbee
Dell EMC Networking Ruckus R610

Dell EMC Networking Ruckus R610

 • MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO) 3x3:3 Wave 2 802.11ac
 • Δύο ζώνες ταυτόχρονης λειτουργίας (5 GHz/2,4 GHz)
 • Τεχνολογία προσαρμόσιμης κεραίας BeamFlex+, με υποστήριξη για έως 1.024 μοναδικά μοτίβα κεραίας ανά σημείο πρόσβασης που προσφέρει έως 4 dB πρόσθετης απολαβής και έως 10 dB πρόσθετου περιορισμού παρεμβολών
 • Δυνατότητα 80+80/160 MHz
 • Συνάθροιση συνδέσεων θυρών Ethernet (LACP)
 • Αυτόματος περιορισμός παρεμβολών, βελτιστοποιημένος για περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας
 • Τυπικό Tx Beamforming 802.11ac
 • Προηγμένη ταξινόμηση πακέτου QoS και αυτόματη ανάθεση προτεραιότητας στην κυκλοφορία όπου έχει ιδιαίτερη σημασία ο χρόνος καθυστέρησης
 • WPA-PSK (AES), υποστήριξη 802.1X για RADIUS και Active Directory*
 • Έλεγχος ταυτότητας Ethernet 802.1X βάσει θύρας (πρόγραμμα ελέγχου ταυτότητας και αιτούμενο πρόγραμμα άδειας πρόσβασης)*
 • Δυναμικό PSK**
 • Έλεγχος αποδοχής/εξισορρόπηση φορτίου*
 • Υποστήριξη διαχείρισης ζωνών και αναλογικότητας χρόνου εκπομπής
Dell EMC Networking Ruckus R510

Dell EMC Networking Ruckus R510 (με ελεγκτή και Unleashed)

 • MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO) Wave 2 802.11ac
 • Ταυτόχρονη λειτουργία διπλής ζώνης (5 GHz/2,4 GHz)
 • Έξυπνη κεραία BeamFlex+ (PD-MRC) με υποστήριξη για 64 μοναδικά μοτίβα κεραίας που παρέχει πρόσθετη απολαβή έως 4 dB και πρόσθετη μείωση παρεμβολών έως 10 dB
 • Πρόσθετη απολαβή BeamFlex έως 4 dB / μείωση παρεμβολών κατά 10 dB / απολαβή φυσικής κεραίας 3 dBi
 • Αυτόματη μείωση παρεμβολών που έχει βελτιστοποιηθεί για περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας
 • Τυπικός σχηματισμός δέσμης μετάδοσης σήματος 802.11ac
 • Προηγμένη ταξινόμηση πακέτων QoS και αυτόματη ανάθεση προτεραιότητας σε κυκλοφορία η οποία είναι ευαίσθητη στην καθυστέρηση
 • Δυναμικός περιορισμός ρυθμού ανά χρήστη για WLAN hotspot
 • WPA-PSK (AES), υποστήριξη 802.1X για RADIUS και Active Directory*
 • Έλεγχος ταυτότητας Ethernet 802.1x βάσει θύρας (πιστοποιητικό ταυτότητας και αίτηση άδειας πρόσβασης)*
 • Ενσωματωμένη λειτουργία ελεγκτή στην έκδοση Unleashed, ώστε να μην χρειάζεται να επενδύσετε σε ξεχωριστή συσκευή ελεγκτή. Παρέχει δυνατότητα διαχείρισης από κινητό τηλέφωνο ή πρόγραμμα περιήγησης web
Ασύρματο σημείο πρόσβασης Dell EMC Ruckus Wireless AP (R320)

Dell EMC Networking Ruckus R320 (με ελεγκτή και Unleashed)

 • Προσιτή απόδοση για επιχειρήσεις, μεγαλύτερη εμβέλεια, οικονομική τιμή
 • Ελαχιστοποιήστε το κόστος χρησιμοποιώντας τα καλώδια CAT 5e, τους μεταγωγείς και τους μεταγωγείς PoE που έχετε ήδη
 • Διαχειριστείτε το R320 από το νέφος με φυσικές/εικονικές συσκευές εντός των εγκαταστάσεων ή χωρίς ελεγκτή
 • Εντυπωσιακή απόδοση Wi-Fi με πατενταρισμένη τεχνολογία προσαρμοστικής κεραίας BeamFlex™ και ταυτόχρονο περιορισμό των παρεμβολών με τη χρήση 64 μοτίβων κατευθυντικής κεραίας
 • Αυτοματοποιήστε τη βέλτιστη διεκπεραιωτική ικανότητα με την τεχνολογία δυναμικού καναλιού ChannelFly™ που χρησιμοποιεί μηχανική εκμάθηση για την αυτόματη εύρεση των καναλιών με τη λιγότερη συμφόρηση
 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με Ruckus IoT Suite, λογισμικό ασφάλειας και προσθήκης συσκευών Cloudpath, μηχανή εντοπισμού θέσης Wi-Fi SPoT και αναλύσεις δικτύου SCI.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία ελεγκτή στην έκδοση Unleashed, ώστε να μην χρειάζεται να επενδύσετε σε ξεχωριστή συσκευή ελεγκτή. Δυνατότητα διαχείρισης από κινητό τηλέφωνο ή πρόγραμμα περιήγησης web
Dell EMC Networking Ruckus R310

Dell EMC Networking Ruckus R310

 • Εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες 802.11ac με το χαμηλότερο κόστος στην κατηγορία του
 • Ταυτόχρονη λειτουργία διπλής ζώνης (2,4 GHz/5 GHz) 802.11ac
 • Τεχνολογία προσαρμοζόμενης κεραίας και προηγμένη διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων
 • Πρόσθετη απολαβή BeamFlex έως 4 dB / μείωση παρεμβολών κατά 10 dB
 • Αυτόματη μείωση παρεμβολών που έχει βελτιστοποιηθεί για περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας
 • Ενσωματωμένη τεχνολογία έξυπνης κεραίας
 • Δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη εμβέλεια και κάλυψη Τυπικό PoE (Power over Ethernet) 802.3af
 • Έως 8 BSSID ανά σύστημα εκπομπής (16 BSSID ανά σημείο πρόσβασης) με μοναδικές πολιτικές QoS και ασφάλειας
 • Προηγμένη ταξινόμηση πακέτων QoS και αυτόματη ανάθεση προτεραιότητας στην κυκλοφορία η οποία είναι ευαίσθητη στην καθυστέρηση, χρήση βέλτιστης ζώνης συχνοτήτων και αναλογικότητα χρόνου εκπομπής
 • Δυναμικός περιορισμός ρυθμού ανά χρήστη για WLAN hotspot
 • WPA-PSK (AES), υποστήριξη 802.1X για RADIUS και Active Directory
 • Η πώληση του R310 θα διακοπεί από τις 31 Μαρτίου 2021
Dell EMC Networking Ruckus H510

Dell EMC Networking Ruckus H510

 • Ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi δύο ζωνών 2x2 802.11ac Wave 2 και επιτοίχιος διακόπτης Ethernet με υποστήριξη MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO)
 • Τεχνολογία προσαρμόσιμων κεραιών BeamFlex+ από την Ruckus, βελτιστοποιημένη για απόδοση σε εσωτερικό χώρο και φορητές συσκευές-πελάτες
 • Η τεχνολογία Matched Band Coverage διασφαλίζει παρόμοια κάλυψη Wi-Fi για τις φορητές συσκευές-πελάτες 2,4 και 5 GHz
 • Πολλαπλά BSSID ανά σύστημα εκπομπής με μοναδικές πολιτικές QoS και ασφάλειας
 • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
 • Υποστήριξη 802.1X για RADIUS και Active Directory*
Dell EMC Networking Ruckus H320

Dell EMC Networking Ruckus H320

 • Ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi δύο ζωνών 2x2 802.11ac Wave 2 και επιτοίχιος διακόπτης Ethernet με υποστήριξη MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO)
 • Προσαρμόσιμες κεραίες BeamFlex+ από την Ruckus βελτιστοποιημένες για απόδοση σε εσωτερικό χώρο και φορητές συσκευές-πελάτες
 • Η τεχνολογία Matched Band Coverage διασφαλίζει παρόμοια κάλυψη Wi-Fi για τις φορητές συσκευές-πελάτες 2,4 και 5 GHz
 • Πολλαπλά BSSID ανά σύστημα εκπομπής με μοναδικές πολιτικές QoS και ασφάλειας
 • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
 • Υποστήριξη 802.1X για RADIUS και Active Directory*
Ruckus T750

Dell EMC Networking Ruckus T750 Omni (με ελεγκτή και Unleashed)

• Πρότυπο 802.11ax (WiFi-6) Wi-Fi
• 8 ενσωματωμένες χωρικές ροές (ταυτόχρονη λειτουργία διπλής ζώνης, 4x4:4 στα 5 GHz, 4x4:4 στα 2,4 GHz), τεχνολογία MU-MIMO και OFDMA
• Κάλυψη Wi-Fi 6 υψηλής απόδοσης σε εξωτερικούς χώρους με αξιολόγηση IP-67 για προστασία από τις καιρικές συνθήκες
• Βελτιωμένη κάλυψη και απόδοση σε ιδιαίτερα πολυσύχναστα περιβάλλοντα, όπως σε δημόσιους χώρους (π.χ. αεροδρόμια, συνεδριακά κέντρα, πλατείες, εμπορικά κέντρα και άλλοι πολυσύχναστοι αστικοί χώροι)
• Περιλαμβάνει συνδέσιμη διασύνδεση οπτικών ινών μικρού συντελεστή μορφής (SFP) που επιτρέπει την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε οπισθοζευκτικό δίκτυο οπτικών ινών
• Δύο επιλογές οπισθοζευκτικού δικτύου με SFP και θύρα Ethernet πολλών gigabit 2,5 GbE.
• Σύνδεση εν σειρά και τροφοδοσία άλλων συσκευών (π.χ. κάμερα IP) ή άλλου AP απευθείας από τη θύρα εξόδου 1 GbE PoE.
• Βελτιωμένη ασφάλεια με το WPA3, το πλέον πρόσφατο πρότυπο Wi-Fi του κλάδου, καθώς και ενισχυμένη προστασία από επιθέσεις τύπου ενδιάμεσου ατόμου (man-in-the-middle)
• Ενσωματωμένο GPS, συστήματα εκπομπών IoT με ενσωματωμένες δυνατότητες BLE και Zigbee.
• Πολυκατευθυντική κάλυψη Beamflex+
• Υποστήριξη θερμοκρασιών από -40 °C (-40 °F) έως 65 °C (145 °F)
Dell EMC Networking Ruckus T710

Dell EMC Networking Ruckus T710

 • MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO) Wave 2 802.11ac
 • Υποστήριξη δύο ζωνών ταυτόχρονης λειτουργίας (5 GHz/2,4 GHz)
 • Μέγιστος ρυθμός PHY 2.533 Mbps (1.733 Mbps στα 5 GHz, 800 Mbps στα 2,4 GHz)
 • Έξυπνη κεραία BeamFlex+ (PD-MRC) με υποστήριξη για 4.000+ μοναδικά μοτίβα κεραίας που προσφέρει έως 5 dB πρόσθετης απολαβής και έως 15 dB πρόσθετου περιορισμού παρεμβολών
 • Τυπικό Tx Beamforming 802.11ac
 • Επιλογές κεραιών: πολυκατευθυντικές και τομέα 120 x 30 μοιρών
 • Ασύγκριτη ευαισθησία Rx έως τα -104 dBm
 • Βελτιωμένη λειτουργία Maximum Ratio Combining (MRC) για την καλύτερη ευαισθησία δέκτη στην κατηγορία
 • Χωροχρονική κωδικοποίηση μπλοκ (space-time block coding) για βελτιωμένη απόδοση σετ χειρός
 • Λειτουργία Low Density Parity Check (LDPC) για αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων σε όλα τα εύρη
 • Υποστήριξη 256 QAM στα 5 GHz και τα 2,4 GHz
 • Έλεγχος αποδοχής/εξισορρόπηση φορτίου*
 • Εξισορρόπηση ζωνών
 • Έως 16 BSSID ανά σύστημα εκπομπής με μοναδικές πολιτικές QoS και ασφάλειας*
 • Συμβατότητα με προγράμματα-πελάτες 802.11 προηγούμενων εκδόσεων
 • Αποκλειστική οθόνη RF δύο ζωνών που προσφέρει βελτιωμένη απόδοση ενώ παρέχει δυνατότητα Zero-Wait DFS
 • Ταξινόμηση IP 67, -40 °C έως +65 °C
 • WPA-PSK (AES), υποστήριξη 802.1X για RADIUS και AD*
 • Ενσωματωμένο GPS για εφαρμογές εντοπισμού τοποθεσίας
Dell EMC Networking Ruckus T610

Dell EMC Networking Ruckus T610

 • MIMO πολλών χρηστών (MU-MIMO) 802.11ac
 • Υποστήριξη δύο ζωνών ταυτόχρονης λειτουργίας (5 GHz/2,4 GHz)
 • Μέγιστος ρυθμός PHY 2.533 Mbps (1.733 Mbps στα 5 GHz, 800 Mbps στα 2,4 GHz)
 • Τεχνολογία προσαρμόσιμης κεραίας BeamFlex+ (PD-MRC), με υποστήριξη για 4.000+ μοναδικά μοτίβα κεραίας που προσφέρει έως 4 dB πρόσθετης απολαβής και έως 10 dB πρόσθετου περιορισμού παρεμβολών
 • Ασύγκριτη ευαισθησία Rx έως τα -104 dBm
 • Τυπικό Tx Beamforming 802.11ac
 • Χωροχρονική κωδικοποίηση μπλοκ (space-time block coding) για βελτιωμένη απόδοση συσκευής-πελάτη
 • Βελτιωμένη λειτουργία Maximum Ratio Combining (MRC) για την καλύτερη ευαισθησία δέκτη στην κατηγορία
 • Λειτουργία Low Density Parity Check (LDPC) για αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων σε όλα τα εύρη
 • Υποστήριξη 256 QAM στα 5 GHz και τα 2,4 GHz
Ruckus 310

Dell EMC Networking Ruckus T310d Unleashed

 • Σημεία πρόσβασης Wi-Fi 2x2:2 2,4/5 GHz 802.11ac Wave 2 για εξωτερικό χώρο, με πολυκατευθυντική κεραία.
 • Διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ελεγκτή, ώστε να μην χρειάζεται να επενδύσετε σε ξεχωριστή συσκευή. Παρέχει δυνατότητα διαχείρισης από κινητό τηλέφωνο ή πρόγραμμα περιήγησης web.
 • Προσφέρει ασύρματη απόδοση που είναι κορυφαία στον κλάδο, σε συντελεστή μορφής βιομηχανικής κατηγορίας που εξοικονομεί χώρο και σχεδιάστηκε για πολυσύχναστους εξωτερικούς χώρους, όπως γήπεδα, διαμετακομιστικούς κόμβους, έξυπνες πόλεις και άλλους πολυσύχναστους δημόσιους εξωτερικούς χώρους κ.λπ.
 • Τεχνολογία προσαρμοζόμενης κεραίας BeamFlex+ και προηγμένη διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων.
 • Διαθέτει θύρα USB 2.0 για την υποστήριξη πρόσθετων τεχνολογιών ραδιοσυχνοτήτων, όπως η τεχνολογία Bluetooth Low Energy (BLE) και η προαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC, για χρήση με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη, χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία προσαρμοζόμενης κεραίας BeamFlex+™, ενώ μειώνει τις παρεμβολές, χρησιμοποιώντας έως και 64 μοτίβα κατευθυντικής κεραίας.
 • Βελτιώνει την ταχύτητα μετάδοσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία ChannelFly που εντοπίζει δυναμικά και χρησιμοποιεί τα κανάλια Wi-Fi με τη μικρότερη συμφόρηση.
 • Έχει εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή, χαμηλό προφίλ και περίβλημα με πιστοποίηση IP-67 που διαθέτει υψηλή αντοχή, ακόμα και σε εξωτερικά περιβάλλοντα με τις πλέον απαιτητικές συνθήκες.
Dell EMC Networking Ruckus P300

Dell EMC Networking Ruckus P300 (διαθέσιμο μόνο σε ζεύγος)

 • Γέφυρα από σημείο σε σημείο ή από σημείο σε πολλαπλά σημεία 802.11ac
 • Λειτουργία 5 GHz
 • Καναλοποίηση 20 MHz, 40 MHz ή/και 80 MHz
 • Εσωτερική κατευθυντική κεραία 14dBi
 • 2 υποδοχές εξωτερικής κεραίας N-Type
 • 802.3af Power over Ethernet
 • Ενίσχυση για χρήση σε εξωτερικές συνθήκες: θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C έως 65 °C, αξιολόγηση IP67
 • Μέγιστη απόσταση σύνδεσης 12 km (με χρήση εσωτερικής κεραίας)
 • Αποκλειστική προσάρωση αποφυγής ραντάρ (DFS)
 • PD-MRC για αξιόπιστες συνδέσεις γέφυρας
 • Απλή εγκατάσταση με τους παρεχόμενους βραχίονες στήριξης
 • Αυτόματη ζεύξη και εύκολος εντοπισμός μεταξύ των γεφυρών
 • Διατίθεται προαιρετικός εξοπλισμός για τη βελτίωση της εμβέλειας και της απόδοσης

* όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πλατφόρμα ελεγκτή
** μόνο σε αυτόνομη λειτουργία

Ξεπεράστε την περιπλοκότητα του δικτύου με τις Υπηρεσίες Dell EMC

Η παγκόσμια ομάδα μας με ειδικούς σε θέματα δικτύου αντιλαμβάνεται τις περιπλοκότητες των οικοσυστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιβάλλοντα με συστήματα από πολλούς προμηθευτές. Με τις ικανότητες και την εμπειρία μας όχι μόνο επιλύουμε γρήγορα τα προβλήματα απόδοσης αλλά και μετασχηματίζουμε το δίκτυό σας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι δικτύων της Dell EMC παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση, βοηθώντας σας να βελτιστοποιήσετε και να μετασχηματίσετε το περιβάλλον δικτύου σας με γνώμονα τις απαιτήσεις των σύγχρονων υποδομών πολλαπλών νεφών. Η βαθιά τεχνογνωσία μας γύρω από τις υποδομές και τις εφαρμογές, σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δικτύου, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών δικτύου και προκλήσεων όσον αφορά τη διαδικασία.
Υλοποίηση

Υλοποίηση

Αξιοποιήστε το Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του δικτύου σας. Οι ειδικοί μας μπορούν να αποδεσμεύσουν το προσωπικό τεχνολογίας πληροφορικής για να ασχοληθεί με τα βασικά ζητήματα της επιχείρησής σας, ελαχιστοποιούν τον χρόνο εκτός λειτουργίας και σάς εμπνέουν τη σιγουριά ότι η δουλειά θα γίνει σωστά εξαρχής.
Υποστήριξη

Υποστήριξη

Αποκτήστε πρόσβαση σε τεχνικούς του ProSupport για βοήθεια με τις πιο σύνθετες προκλήσεις των δικτύων. Το Dell EMC ProSupport Enterprise Suite παρέχει παγκόσμια υποστήριξη δικτύων σε 24ωρη βάση, βοηθώντας την ομάδα σας να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Dell EMC προσφέρει ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε το προσωπικό σας να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχημένη διαχείριση και χρήση του δικτύου σας σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του. Μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγισή μας, το προσωπικό σας λαμβάνει ακριβώς την εκπαίδευση που χρειάζεται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την καλύτερη υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, τη μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας και τον περιορισμό των κλήσεων υποστήριξης από τους τελικούς χρήστες.
close
 
 
P61-CS02