|

Μεταγωγείς

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dell ›

Ανακαλύψτε τον Μεταγωγείς Dell Networking

Διασυνδέσεις blade για τη σειρά PowerEdge M
Διαχειριζόμενοι μεταγωγείς κεντρικών εγκαταστάσεων
Έξυπνα διαχειριζόμενοι μεταγωγείς
Μεταγωγείς αρθρωτού περιβλήματος
 
 
 
 
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Μεταμορφώστε το περίβλημα του διακομιστή blade Dell M1000e και βελτιστοποιήστε τη συνδεσιμότητα με ευρεία ποικιλία διασυνδέσεων 10/40GbE, καναλιού οπτικών ινών και InfiniBand.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Μεταγωγή πρόσβασης και συνάθροισης για παροχή αποδοτικής σύνδεσης στο δίκτυο για τους χρήστες.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Συνδεσιμότητα Gigabit Ethernet με βασικά χαρακτηριστικά διαχείρισης μέσω web.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Ευπροσάρμοστες αρχιτεκτονικές υψηλής απόδοσης και ευέλικτες πλατφόρμες για κέντρα δεδομένων μεσαίου μεγέθους επόμενης γενιάς και εταιρικά δίκτυα κεντρικών εγκαταστάσεων.

  397
Μεταγωγείς κέντρου δεδομένων
Μεταγωγείς SAN καναλιού οπτικών ινών
Μεταγωγείς δικτύωσης για υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης (HPC)
 
 
 
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Δομές κέντρου δεδομένων υψηλής απόδοσης.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Σύνδεση πολλών διακομιστών σε μια συστοιχία αποθήκευσης καναλιού οπτικών ινών

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ

Εταιρικά κέντρα δεδομένων και Big Data, Web 2.0, υπολογιστική νέφους και φόρτοι εργασίας υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης (HPC) που απαιτούν διασυνδέσεις διακομιστή υψηλής απόδοσης.

  4.349
close
 
 
P21-CS06