|

מתגי להב לרשת Ethernet ברוחב פס של 1/10 ג'יגה-סיביות

דגמים זמינים

מתג בסיסי ברוחב פס של 1 גיגה-סיביות של Dell Networking
מתג מדגם m6348 של Dell Networking
מתג להב מדגם Catalyst 3130G של Cisco עבור Dell
מתג בסיסי ברוחב פס של 1 גיגה-סיביות של Dell Networking
מנהלי שרת המעוניינים לפרוס את הגדרות הרשת באופן אוטומטי עבור מתגי להב.
מתג מדגם M6348 של Dell Networking
מרכזי נתונים הפורסים שרתי להב הזקוקים למספר קטן יותר של מודולי מתג בשילוב עם יציאות משופרות של עבודה ברשת של שרת.
מודול Ethernet Pass-Through ברוחב פס של 1 גיגה-סיביות של Dell Networking
מתג להב מדגם Catalyst 3130X של Cisco
 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P21-CS02