|
windowsforbusiness
intel-core

מוצר זה אינו זמין כרגע. להלן ההמלצה שלנו למערכת דומה.
 
latitude 10 tablet (penfolds) win8

 

 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P61-CS03