|
Windows 10 Pro תא רכה
intel-core
Never
Dell מקרנים של

גלה את

מקרנים אינטראקטיביים של
מקרנים של
מקרני רשת של
 
 
 
מצוין למטרות

מקרנים אינטראקטיביים, שתוכננו עבור כיתות לימוד וחללים קטנים, מסייעים בהפעלת תלמידים.

מצוין למטרות

תוכננו לארגונים שזקוקים למקרנים בעלי תכונות חיוניות במחיר נוח.

מצוין למטרות

מקרני רשת, שנוצרו עבור סביבות מנוהלות, מספקים רמות מצוינות של רזולוציה, בהירות וצבע.

 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P61-CS05