|

Wyse PC Extender

intel-core

צמצום פיזי של גודל המערך ווירטואליזציה של מחשבים אישיים

מוצר זה אינו זמין כרגע. להלן ההמלצה שלנו למערכת דומה.

הגדר מחדש את תצורתם של מחשבים אישיים נבחרים מדורות קודמים* כלקוחות רזים בעלי פונקציונליות גבוהה, לווירטואליזציה מאובטחת וחסכונית של שולחנות עבודה, בעזרת Wyse PC Extender של Dell.

Wyse PCE של Dell
 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P60-CS05