|

Wyse TCX – ביצועי מולטימדיה ממוטבים

intel-core

מקסם את הפרודוקטיביות שלך.

מקסם את פרודוקטיביות המשתמשים וספק חוויית מולטימדיה משופרת בלקוחות ענן מסוג Wyse של , בעזרת תוכנת Wyse TCX עתירות התכונות מבית.

 
Wyse TCX של Dell

 

שפר את חוויית המשתמש

Wyse TCX של Dell מבטלת את המגבלות המסורתיות של סביבות שולחנות עבודה וירטואליים, ומציעה ערכה שלמה של פתרונות תוכנה שמטרתם לשפר את חוויית המשתמש:
Wyse TCX של Dell
 ניתן להשוות בין שבעה מוצרים לכל היותר. כדי להשוות פריט זה, בטל את הסימון של אחד משבעת המוצרים האחרים.
close
 
 
P20-CS03