|

Garanties

Producten

Als consument krijgt u 2 jaar wettelijke garantie op uw aangekochte producten. Wij maken u erop attent dat U ook een reeks support opties kunt afnemen welke uitgebreider zijn dan de wettelijke garantie.

Diensten

Dell garandeert dat Diensten (i) aan hun Omschrijving voldoen en (ii) conform zijn met de in de industrie gebruikelijke maatstaven voor vergelijkbare diensten. Herstellingen onder garantie, en andere herstel Diensten, zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en overeenkomstig de geldende wetgeving ter bescherming van de consument.

Software

Zowel Software van Dell als Software van Derden zijn onderworpen aan softwarelicentieovereenkomsten. Deze softwarelicentieovereenkomsten worden verstrekt samen met de softwaredragers, Bij afwezigheid van licentievoorwaarden bij Software van Dell, verleent Dell U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software van Dell te gebruiken gedurende de looptijd van de Diensten en/of, naar gelang van toepassing, de levensduur van het Product.